26 Mart 2013 Salı

C Sharp Asal Sayı - C Sharp Asal Sayı Bulma Programı

KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp konsoldan girilen iki sayı arasındaki asal sayıları bulma ve bulunan sayılarına konsolda gösterme, döngü ile işlem tekrarı yapma.
ETİKETLER : c sharp asal sayı - c sharp asal sayılar - c sharp asal sayı hesaplama - c sharp asal sayı bulma - iki sayı arasındaki asal sayıları bulan program - iki sayı arasındaki asal sayıları bulma c# - iki sayı arasındaki asal sayıları bulma - iki sayı arasındaki asal sayıları bulma c sharp - c# asal sayı bulma - c# asal sayı - c# asal sayı hesaplama


UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections;

namespace Konsolda_iki_sayi_arasindaki_asal_sayilari_bulma
{
  class Asil_Sayi_Bulma
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      bool devammi = true;
      ArrayList asalsayilar = new ArrayList();

      //programdan istenilene kadar çıkmak için sonsuz döngü başlat
      while (devammi)
      {
        //bu programda konsoldan girilen iki sayı arasındaki 
        //asal sayıları bulacağız

        int sayi_1, sayi_2, asalsayi = 0;
        bool asalmi = false;
        //Her döngüde içeriği temizlemek için geçmişi sil.
        asalsayilar.Clear();

        //öncelikle konsoldan iki sayı girilmesini istiyoruz.

        Console.Write("birinci sayıyı giriniz\t:");
        sayi_1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Write("İkinci sayıyı giriniz\t:");
        sayi_2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        //eğer ikinci sayı birinci sayıdan küçük ise
        //ikinci sayıyı tekrar giriilmesini istiyoruz

        while (sayi_2 < sayi_1)
        {
          Console.WriteLine("İkinci sayı birinci sayidan buyuk olmalı");
          Console.Write("ikinci sayiyi tekrar giriniz\t:");
          sayi_2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        }

        int a = 2;

        //bu for döngüsünde girilen ilk sayıdan başlayarak 
        //ikinci sayıya kadar olan sayıları teker teker asal mı 
        //değil mi diye kontrol ediyoruz
        //asal sayıları arraylist de topluyoruz sonradan ekrana yazdırmak için

        for (int i = sayi_1; i <= sayi_2; i++)
        {
          a = 2;
          asalmi = false;
          while (a <= i / 2)
          {
            if (i % a == 0)
              asalmi = true;
            a++;
          }

          // sayı asal ise bu sayı listemize ekliyoruz

          if (!asalmi && i != 1)
          {
            asalsayi++;
            asalsayilar.Add(i);
          }

        }


        //iki sayı arasındaki sayıları kontrol ettikten sonra
        //bulunan asal sayıları konsol ekranına yazdırıyoruz

        Console.WriteLine(sayi_1 + " ile " + sayi_2 + " arasinda " + asalsayi + " adet asal sayi vardir. Bunlar:\n");
        for (int i = 0; i < asalsayilar.Count; i++)
        {
          Console.Write(asalsayilar[i]);
          if (i + 1 < asalsayilar.Count) Console.Write(",");
        }


        //kullanıcıya devam edip etmek istemediğini soruyoruz.

        Console.WriteLine("\n\n***************************\ndevam etmek için ->1 giriniz\nçıkış için    ->0 giriniz\n");

        if (Console.ReadLine() == "0")
          devammi = false;
        else
          Console.WriteLine("Girilen değer: 1\nprogram devam ediyor\n");
      }

    }
  }
}


SAMET OĞUZ :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace asal_sayı_bulma
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      asal_sayi_bulma();
      Console.WriteLine("\n\nsssssssssssssssssssssssssssssssssss\n");
      Console.WriteLine("\n" + "devam etmek için => 1 'e basınız");
      Console.WriteLine("çıkmak için herhangi bir tuşa basınız");
      string deger = Console.ReadLine();
      if (deger == "1")
      {
        Console.Clear();
        asal_sayi_bulma();
      }
      else
      {
        Console.ReadKey();
      }
    }
    static void asal_sayi_bulma()
    {
      Console.Clear();
      Console.Write("birinci sayıyı giriniz : ");
      int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("\n" + "ikinci sayiyi giriniz : ");
      int sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int asal_sayi = 0;
      int index = 0;
      int[] dizi = new int[sayi2];
      for (int i = sayi1; i <= sayi2; i++)
      {
        int adet = 0;
        for (int j = 2; j <= i; j++)
        {
          if (i % j == 0)
          {
            adet += 1;
          }
        }
        if (adet == 1)
        {
          dizi[index] = i;
          asal_sayi += 1;
          index += 1;
        }
      }
      Console.WriteLine("\n" + sayi1 + " ile " + sayi2 + " arasında " + asal_sayi + " tane asal sayı vardır...");
      Console.WriteLine("\n" + "bunlar :\n ");
      for (int i = 0; i < index; i++)
      {
        Console.Write(dizi[i]);
        Console.Write(" , ");
      }
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

1 yorum :

 1. using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;

  namespace asal_sayı_bulma
  {
  class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {
  asal_sayi_bulma();
  Console.WriteLine("\n\nsssssssssssssssssssssssssssssssssss\n");
  Console.WriteLine("\n"+"devam etmek için => 1 'e basınız");
  Console.WriteLine("çıkmak için herhangi bir tuşa basınız");
  string deger = Console.ReadLine();
  if (deger == "1")
  {
  Console.Clear();
  asal_sayi_bulma();
  }
  else
  {
  Console.ReadKey();
  }
  }
  static void asal_sayi_bulma()
  {
  Console.Clear();
  Console.Write("birinci sayıyı giriniz : ");
  int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.Write("\n"+"ikinci sayiyi giriniz : ");
  int sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  int asal_sayi = 0;
  int index = 0;
  int[] dizi=new int[sayi2];
  for (int i = sayi1; i <=sayi2; i++)
  {
  int adet = 0;
  for (int j = 2; j <= i; j++)
  {
  if (i%j==0)
  {
  adet += 1;
  }
  }
  if (adet==1)
  {
  dizi[index] = i;
  asal_sayi += 1;
  index += 1;
  }
  }
  Console.WriteLine("\n"+sayi1+" ile "+sayi2+" arasında "+asal_sayi+" tane asal sayı vardır..." );
  Console.WriteLine("\n"+"bunlar :\n ");
  for (int i = 0; i < index; i++)
  {
  Console.Write(dizi[i]);
  Console.Write(" , ");
  }
  }
  }
  }

  YanıtlayınSil