28 Mart 2013 Perşembe

C Sharp Tabpage Hide Show - C Sharp Tabpage Gizleme GöstermeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp tabpage sayfasını gizleme ve gösterme.
ETİKETLER : c sharp tabpage gizleme | c sharp tabpage visible | c# tabpage visible | csharp tabcontrol tab page visible | csharp tabcontrol tabpage hide | csharp tabcontrol tabpage | csharp hide tabpage | c# tabpage visible | c# tabpage kullanımı | c# tabpages remove | c# tabpage visible property | c# tabpage visible false | c# tabpage visible true.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Tabpage_Hide_Insert_Operation
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //
    }

    /// Tabpage parametrisi olarak girilen tabpage i gizle metodu

    private void HideTabPage(TabPage tabpage)
    {
      if (tabControl1.TabPages.Contains(tabpage))
      {
        tabControl1.TabPages.Remove(tabpage);
      }
    }
 
    /// Tabpage parametresi olarak girilen tabpage i göster

    private void ShowTabPage(TabPage tabpage)
    {
      ShowTabPage(tabpage, tabControl1.TabPages.Count);
    }

    /// tabpage parametresini index değerine göre tabcontrol1 kontrolüne ekleyen metod

    private void ShowTabPage(TabPage tabpage, int index)
    {
      if (tabControl1.TabPages.Contains(tabpage)) return;

      InsertTabPage(tabpage, index);
    }

    /// tabpage parametresini index değerine göre tabcontrol1 kontrolüne ekleyen metod

    private void InsertTabPage(TabPage tabpage, int index)
    {
      if (tabControl1.TabPages.Contains(tabpage)) return;

      tabControl1.TabPages.Insert(index, tabpage);

      tabControl1.SelectedIndex = 0;
    }

    /// Button1 butonuna basıldığında, tabpage1 gizlensin

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Remove or Hide tabpage1 from tabcontrol1

      HideTabPage(tabPage1);
    }

    /// Button2 butonuna basıldığında, tabpage1 yeniden görünür olsun

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Show tabpage1 if tabpage1 is removed

      ShowTabPage(tabPage1);
    }

    /// Button3 butonuna basıldığında, girilen indeks numarısına göre tabpage1 yeniden görünür olsun

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Insert tabpage1 in index 0 position if tabpage1 is removed

      InsertTabPage(tabPage1, 0);
    }
  }
}UYGULAMAYI İNDİR

27 Mart 2013 Çarşamba

C Sharp Kill Process Kill Exe - C Sharp Exe Çalıştırmak Exe KapatmakKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp form çalışırken bir uygulamayı (*.exe) çalıştırma ve durdurma programı.
UYGULAMAYI İNDİR
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Diagnostics;

namespace C_Sharp_Form_Exe_Calistirma_Durdurma_Program
{
  public partial class Exe_Calistirma_Durdurma_Program : Form
  {


    public Exe_Calistirma_Durdurma_Program()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private static void exe_Calistir()
    {
      //Çalıştırmak istenen işlemin exe uzantılı adresi
      //belirtilerek process başlatılır 
      Process.Start(Environment.CurrentDirectory + "/program.exe");
    }

    private static void exe_Kapat()
    {
      //kapatılmak istenen programı exe adı buraya yazılarak da exe durdurulur
      Process[] process = System.Diagnostics.Process.GetProcessesByName("program");
      if (process.Length > 0)
      {
        //Aynı process birden fazla çalışıyor olabilir
        //Hepsini kapat
        for (int i = 0; i < process.Length; i++)
        {
          //Eğer birden fazla aynı exe dosyası açılmışsa bu döngü ile bütün
          // açlımış olan exe dosyaların hepsi durdurmak için

          process[i].Kill();
        }
      } 
    }

    private static void exe_Kapat(string processName)
    {
      // Eğer bir işlem türü ile açılmış bütün exeleri kapatmak için 
      // process sınıfının ProccessName özelliği kullanılır. bu özellik ReadOnly dir.
      // Processname kontrol edilerek bu türde olan bütün exeler aşağıdaki gibi kapatılabilir

      Process[] process = System.Diagnostics.Process.GetProcessesByName(processName);

      for (int i = 0; i < process.Length; i++)
      {
        process[i].Kill();
      }
    }

    private static void exe_Kapat(string processName, string mainWindowTitle)
    {
      Process[] process = System.Diagnostics.Process.GetProcessesByName(processName);
      // Eğer birden fazla aynı exe dosyası açılmışsa bu döngü ile bütün
      // açılmış olan exe dosyalardan sadece başlığı Program1 olan ve notepad olarak 
      // açılmış olan exe leri kapatmak için 

      //Örneğin processName = notepad veya program olabilir
      //Örneğin MainWindowTitle = kitaplarım veya anlatımlar gibi herhangi bir başlık adı olabilir

      for (int i = 0; i < process.Length; i++)
      {
        if (process[i].MainWindowTitle == mainWindowTitle)
        {
          process[i].Kill();
        }
      }
    }

    private void btnStartProcess_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // exe çalıştırma metodu
      exe_Calistir();
    }

    private void btnStopAllProcesses_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // program tipinde açılan bütün exe leri durdurma metodu
      exe_Kapat();

      //Processname ve açılan exe nin başlığı bilinen exe lerin kapatılmasını
      //sağlayan metod

      //exe_Kapat("program","kitaplar");

      //Processname bilinen exe lerin kapatılmasını sağlayan metod
      //exe_Kapat("program");
    }

    private void exe_process_calistirma_kapama_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Text = "Exe uzantılı dosyayı çalıştırmak için butona tıklayınız...";
    }

    private void btnExeCalistir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // exe çalıştırma metodu
      exe_Calistir();
    }

    private void btnCalisanExeleriKapat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // exe durdurma metodu
      exe_Kapat();
    }
   

  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

Trafik Tescil Programı - Trafik Tescil Programı Ücretsiz


Trafik Tescil Programı İNDİRKONU : C Sharp ( C# ) Form Uygulamalar trafik tescil programı 1.0.1.11
Trafik tescil programı full son versiyonunu bedava İNDİR (trafik tescil programı),
Trafik Tescil programı full önceki versiyonunu ücretsiz İNDİR (trafik tescil programı)
Trafik Tescil programı full önceki versiyonları ücretsiz İNDİR
Trafik Tescil Belgesi bilgisayara kaydederek doldurma işlemi(trafik tescil programı)
Trafik Tescil Belgesi güncelleme(trafik tescil programı ücretsiz)
Trafik Tescil Belgesi yazdırma(trafik tescil programı ücretsiz)
Trafik Tescil Belgesi yazdırmadan önce ön izleme yapabilme(trafik tescil programı ücretsiz)
Trafik Tescil Belgesi veri tabanına birden fazla kopyalayabilme (trafik tescil programı ücretsiz)
Trafik Tescil Belgesi kayıt listesinden açma ve silme işlemi eklendi (trafik tescil programı ücretsiz)
Trafik Tecsil Programı aşağıdaki linke tıklayarak bedava indirebilirsiniz:


Trafik Tescil Programı 1.0.1.13 son versiyonu ücretsiz İNDİRTrafik Tescil Programı 1.0.1.12 bir önceki versiyonu ücretsiz İNDİR


Trafik Tescil Programı aşağıdaki linke tıklayarak bedava indirebilirsiniz:


Trafik Tescil Programı önceki versiyonu ücretsiz İNDİR

 

 
ETİKETLER : Trafik tescil programı | trafik tescil programı indir | trafik tescil programı ücretsiz |trafik tescil programı crack | trafik tescil programı full | trafik tescil programı final | trafik tescil formu programı | trafik tescil belgesi |trafik tescil yazılım | trafik tescil yazılımı | trafik tescil belgesi yazdırma | trafik tescil belgesi yazdır | trafik tescil belgesi ek-1 belgesi | trafik tescil programı free |trafik tescil programı bedava | ücrestsiz trafik tescil programı indir | trafik tescil programı download | trafik tescil programları full | trafik tescil programları full önceki versiyonlar.


26 Mart 2013 Salı

C Sharp Uygulamaları - C Sharp Dinamik Buton Oluşturma - C Sharp Dinamik Üçgen Buton Oluşturma


KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp form da dinamik üçgen buton oluşturma, forma dinamik buton ekleme, çalışma anında forma dinamik buton ekleme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Drawing2D;

namespace C_Sharp_Form_Ucgen_Buton_Olusturma
{
  public partial class Ucgen_Buton_Olusturma : Form
  {
    public Ucgen_Buton_Olusturma()
    {
      InitializeComponent();
 
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // mavi renkli bir üçgen buton oluşturalım 
      ShapedButton ucgenbuton = new ShapedButton();
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli üçgen olacak
      ucgenbuton.Size = new Size(200, 100);
      // üçgen butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
      ucgenbuton.Location = new System.Drawing.Point(60, 60);
      ucgenbuton.BackColor = Color.Blue;
      ucgenbuton.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      ucgenbuton.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      ucgenbuton.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      ucgenbuton.TabStop = false;
      ucgenbuton.Click += new EventHandler(ucgenbuton_Click);
      // oluşan üçgen butonu ana forma ekleme
      this.Controls.Add(ucgenbuton);


      // yeşil renkli bir üçgen buton oluşturalım 
      ucgenbuton = new ShapedButton();
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli üçgen olacak
      ucgenbuton.Size = new Size(200, 100);
      // üçgen butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
      ucgenbuton.Location = new System.Drawing.Point(150, 60);
      ucgenbuton.BackColor = Color.Green;
      ucgenbuton.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      ucgenbuton.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      ucgenbuton.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      ucgenbuton.TabStop = false;
      ucgenbuton.Click += new EventHandler(ucgenbuton_Click);
      // oluşan üçgen butonu ana forma ekleme
      this.Controls.Add(ucgenbuton);

      // sarı renkli bir üçgen buton oluşturalım 
      ucgenbuton = new ShapedButton();
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli üçgen olacak
      ucgenbuton.Size = new Size(200, 100);
      // üçgen butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
      ucgenbuton.Location = new System.Drawing.Point(240, 60);
      ucgenbuton.BackColor = Color.Yellow;
      ucgenbuton.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      ucgenbuton.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      ucgenbuton.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      ucgenbuton.TabStop = false;
      ucgenbuton.Click += new EventHandler(ucgenbuton_Click);
      // oluşan üçgen butonu ana forma ekleme
      this.Controls.Add(ucgenbuton);    }

    void ucgenbuton_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      // üçgen buton un arka plan rengini değiştirme işlemi
      if (((ShapedButton)sender).BackColor == Color.Blue)
        ((ShapedButton)sender).BackColor = Color.Red;
      else
        if (((ShapedButton)sender).BackColor == Color.Red)
          ((ShapedButton)sender).BackColor = Color.Blue;
    }

   
  }

  // Üçgen butonu oluşturmak için kullanılacak olan Class
  public class ShapedButton : Button
  {
    protected override void OnResize(EventArgs e)
    {

      base.OnResize(e);
      GraphicsPath gp = new GraphicsPath();
      Point[] point = new Point[3];
      point[0] = new Point(50, 0);
      point[1] = new Point(100, 50);
      point[2] = new Point(50, 100);
      gp.AddPolygon(point);
      // oluşan yeni üçgen şekli, oluşturulan butona atama
      this.Region = new Region(gp);
      // Butonun yeni şekli üçgen oldu

 
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Asal Sayı - C Sharp Asal Sayı Bulma Programı

KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp konsoldan girilen iki sayı arasındaki asal sayıları bulma ve bulunan sayılarına konsolda gösterme, döngü ile işlem tekrarı yapma.
ETİKETLER : c sharp asal sayı - c sharp asal sayılar - c sharp asal sayı hesaplama - c sharp asal sayı bulma - iki sayı arasındaki asal sayıları bulan program - iki sayı arasındaki asal sayıları bulma c# - iki sayı arasındaki asal sayıları bulma - iki sayı arasındaki asal sayıları bulma c sharp - c# asal sayı bulma - c# asal sayı - c# asal sayı hesaplama


UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections;

namespace Konsolda_iki_sayi_arasindaki_asal_sayilari_bulma
{
  class Asil_Sayi_Bulma
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      bool devammi = true;
      ArrayList asalsayilar = new ArrayList();

      //programdan istenilene kadar çıkmak için sonsuz döngü başlat
      while (devammi)
      {
        //bu programda konsoldan girilen iki sayı arasındaki 
        //asal sayıları bulacağız

        int sayi_1, sayi_2, asalsayi = 0;
        bool asalmi = false;
        //Her döngüde içeriği temizlemek için geçmişi sil.
        asalsayilar.Clear();

        //öncelikle konsoldan iki sayı girilmesini istiyoruz.

        Console.Write("birinci sayıyı giriniz\t:");
        sayi_1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Write("İkinci sayıyı giriniz\t:");
        sayi_2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        //eğer ikinci sayı birinci sayıdan küçük ise
        //ikinci sayıyı tekrar giriilmesini istiyoruz

        while (sayi_2 < sayi_1)
        {
          Console.WriteLine("İkinci sayı birinci sayidan buyuk olmalı");
          Console.Write("ikinci sayiyi tekrar giriniz\t:");
          sayi_2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        }

        int a = 2;

        //bu for döngüsünde girilen ilk sayıdan başlayarak 
        //ikinci sayıya kadar olan sayıları teker teker asal mı 
        //değil mi diye kontrol ediyoruz
        //asal sayıları arraylist de topluyoruz sonradan ekrana yazdırmak için

        for (int i = sayi_1; i <= sayi_2; i++)
        {
          a = 2;
          asalmi = false;
          while (a <= i / 2)
          {
            if (i % a == 0)
              asalmi = true;
            a++;
          }

          // sayı asal ise bu sayı listemize ekliyoruz

          if (!asalmi && i != 1)
          {
            asalsayi++;
            asalsayilar.Add(i);
          }

        }


        //iki sayı arasındaki sayıları kontrol ettikten sonra
        //bulunan asal sayıları konsol ekranına yazdırıyoruz

        Console.WriteLine(sayi_1 + " ile " + sayi_2 + " arasinda " + asalsayi + " adet asal sayi vardir. Bunlar:\n");
        for (int i = 0; i < asalsayilar.Count; i++)
        {
          Console.Write(asalsayilar[i]);
          if (i + 1 < asalsayilar.Count) Console.Write(",");
        }


        //kullanıcıya devam edip etmek istemediğini soruyoruz.

        Console.WriteLine("\n\n***************************\ndevam etmek için ->1 giriniz\nçıkış için    ->0 giriniz\n");

        if (Console.ReadLine() == "0")
          devammi = false;
        else
          Console.WriteLine("Girilen değer: 1\nprogram devam ediyor\n");
      }

    }
  }
}


SAMET OĞUZ :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace asal_sayı_bulma
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      asal_sayi_bulma();
      Console.WriteLine("\n\nsssssssssssssssssssssssssssssssssss\n");
      Console.WriteLine("\n" + "devam etmek için => 1 'e basınız");
      Console.WriteLine("çıkmak için herhangi bir tuşa basınız");
      string deger = Console.ReadLine();
      if (deger == "1")
      {
        Console.Clear();
        asal_sayi_bulma();
      }
      else
      {
        Console.ReadKey();
      }
    }
    static void asal_sayi_bulma()
    {
      Console.Clear();
      Console.Write("birinci sayıyı giriniz : ");
      int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("\n" + "ikinci sayiyi giriniz : ");
      int sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int asal_sayi = 0;
      int index = 0;
      int[] dizi = new int[sayi2];
      for (int i = sayi1; i <= sayi2; i++)
      {
        int adet = 0;
        for (int j = 2; j <= i; j++)
        {
          if (i % j == 0)
          {
            adet += 1;
          }
        }
        if (adet == 1)
        {
          dizi[index] = i;
          asal_sayi += 1;
          index += 1;
        }
      }
      Console.WriteLine("\n" + sayi1 + " ile " + sayi2 + " arasında " + asal_sayi + " tane asal sayı vardır...");
      Console.WriteLine("\n" + "bunlar :\n ");
      for (int i = 0; i < index; i++)
      {
        Console.Write(dizi[i]);
        Console.Write(" , ");
      }
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

25 Mart 2013 Pazartesi

C Sharp Sınıf Örnekleri - C Sharp Sınıf Oluşturma - C Sharp Sayıları Sınıflandırma : Negatif - Pozitif - SıfırKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp Konsol Uygulamalar Konsoldan girilen 20 rasgele sayıyı negatif,pozitif ve sıfır olarak sınıflandırma, c sharp tam sayılar, csharp sınıf, csharp sınıflar, csharp sınıf örnekleri, csharp sınıf oluşturma, csharp sınıflar ve metodlar, c# sınıflar, c# sınıf oluşturma , c# sınıf örnekleri, c# sınıflar ile ilgili örnekler,c# sınıflar ve metodlar.
UYGULAMAYI İNDİR

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_dan_Girilen_20_Sayi_Matematik
{
  class Girilen_20_Sayi_Matematik
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //int[] onluListe = new int[11];

      Console.WriteLine("20 tane tam sayi giriniz\n");

      int[] sayilar_dizi = { 1, 2, 3,-1, 5,0, 6,0,-5, 4, 66, 7,-11,0,3,8, 8, 99 , 0,21 }; //son dizi elamanı buffer için

      for (int i = 0; i < sayilar_dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(sayilar_dizi[i] + " , ");
      }

      Console.WriteLine();

      //Eğer console dan girmek istiyorsanız üsteki satır yorum yapın burayı açın
      //for (int i = 0; i < 20; i++)
      //{
      //  //Girilen sayıları sıra ile arraylist e kaydet
      //  sayilar_dizi[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      //}

      bool ilkElemanSifirMi = SayilarIslem.ilkElemanSifirMi(sayilar_dizi);

      if (ilkElemanSifirMi)
        Console.WriteLine("İlk eleman sıfır");
      else
        Console.WriteLine("İlk eleman sıfır değil");

      SayilarIslem sayilarIslem = new SayilarIslem();

      sayilarIslem.sayilar = sayilar_dizi;

      int kaciSifir = sayilarIslem.kacSifir;
      
      Console.WriteLine(kaciSifir.ToString() + " adet eleman sıfır");

      int kaciNegatif = sayilarIslem.kacNegatif;

      Console.WriteLine(kaciNegatif.ToString() + " adet eleman negatif");

      int kaciPozitif = sayilarIslem.kacPozitif;

      Console.WriteLine(kaciPozitif.ToString() + " adet eleman pozitif");

      


      //bir tuşa basılana kadar bekle 
      Console.ReadKey();

    }

    public class SayilarIslem
    {
      private int kacsifir;
      private int kacnegatif;
      private int kacpozitif;

      public int kacSifir
      {
        get { return kacTaneSifirVar(sayilar); }
      }
      public int kacNegatif
      {
        get { return kacTaneNegatifVar(sayilar); }
      }
      public int kacPozitif
      {
        get { return kacTanePozitifVar(sayilar); }
      }

      public int[] sayilar { get; set; }

      public static bool ilkElemanSifirMi(int [] sayilar)
      {
        if (sayilar[0] == 0)
          return true; // ilk eleman sıfır ise true dön, sıfır değilse false dön
        else
          return false;
      }

      private int kacTaneSifirVar(int[] sayilar)
      {
        kacsifir = 0;
        for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
        {
          if (sayilar[i] == 0)
            kacsifir++;
        }

        return kacsifir;
      }

      private int kacTaneNegatifVar(int[] sayilar)
      {
        kacnegatif = 0;
        for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
        {
          if (sayilar[i] < 0)
            kacnegatif++;
        }

        return kacnegatif;
      }

      private int kacTanePozitifVar(int[] sayilar)
      {
        kacpozitif = 0;
        for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
        {
          if (sayilar[i] > 0)
            kacpozitif++;
        }

        return kacpozitif;
      }
    }
  }
}


/*
 * 
 * Program örnek çıktısı
 * 
 * 
20 tane tam sayi giriniz

1 , 2 , 3 , -1 , 5 , 0 , 6 , 0 , -5 , 4 , 66 , 7 , -11 , 0 , 3 , 8 , 8 , 99 , 0
, 21 ,
İlk eleman sıfır değil
4 adet eleman sıfır
3 adet eleman negatif
13 adet eleman pozitif

 * 
 * 
 */

UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Yazıcı Çıktısı - C Sharp Yazdırma - C# Çoklu Sayfa YazdırmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C sharp form üzerinde 3-4 sayfa olacak şekilde paneller oluşturup bu panellerin hepsini yazdırma, c sharp yazıcı, csharp yazıcı çıktısı alma, c sharp yazdırma, csharp yazıcı çıktısı, c sharp yazdırma işlemleri ,c sharp yazdır komutu,c sharp yadırma komutu,c# yazdırma işlemi,c# yazdırma işlemleri,c# yazdırma komutu c# yazıcı çıktısı,c# yazıcıdan çıktı almak,c# yazıcıdan çıktı alma, c# çoklu sayfa yazdırma,csharp çoklu sayfa yazdırma, pdf çoklu sayfa yazdırma.
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication2
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    Panel panel;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        panel = new Panel();
        panel.BackColor = System.Drawing.SystemColors.ActiveCaption;
        panel.Location = new System.Drawing.Point(43, 12 + (300 * i));
        panel.Name = "panel1";
        panel.Size = new System.Drawing.Size(200, 213);
        panel.TabIndex = 0;

        this.Controls.Add(panel);
      }
      printDocument1.Print();

    }

    Control sonkontrol;

    int toplamuzunluk=0;

    int sayfa = 0;

    List EklenenListe = new List();

    private void printDocument1_PrintPage(object sender, System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs e)
    {

      int uzunluk=0;
      foreach (Control nesne in this.Controls)
      {
         if(EklenenListe.Contains(nesne))
           continue;

         if (uzunluk - sayfa * 1250 > 1200)
        {
          sayfa++;
          sonkontrol = nesne;
          break;

        }
        else
          sonkontrol = null;

        EklenenListe.Add(nesne);

        Bitmap bm = new Bitmap(nesne.Width, nesne.Height);
        nesne.DrawToBitmap(bm, new Rectangle(0, 0, nesne.Width, nesne.Height));
        e.Graphics.DrawImage(bm, nesne.Location.X, nesne.Location.Y-toplamuzunluk);

        if(uzunluk < nesne.Height + nesne.Location.Y)
          uzunluk = nesne.Height + nesne.Location.Y;
      }
      toplamuzunluk += uzunluk;
      if(sonkontrol != null)
        e.HasMorePages = true;
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp if örnekleri - C Sharp if else örnekleri - C sharp if else kullanımıKONU : C Sharp Uygulamalar - C sharp console genel örnekler, csharp if else yapısı , while döngüsü , değişkenler, Console özellikleri


ETİKETLER : C sharp if örnekleri | c sharp if else örnekleri | csharp if else kullanımı | C sharp if örnekleri ve while örnekleri | c sharp sayı tahmini oyunu | c sharp if ve while ile sayı tahmin oyunu | c sharp console örnekleri | c sharp console if örnekleri | c sharp console if | c# if | c# if kullanımı | c# if else | c# if else kullanımı | c# if komutu | c# if kullanımı örnekler | visual c# if kullanımı | visual c# if else | visual c# if then | visual c# if | visual c# if else statement| visual c# if then else | visual studio c# if else | if-else | c sharp if else.

UYGULAMAYI İNDİR

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_if_örnekler
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      
      // C Sharp if örnekler 1 : Bir öğerncinin aldığını notlara göre dersi geçip geçmediğini 
      // konsol ekranına yazdırın.(geçme notu 45 olsun)

      int not1;
      int not2;
      int sozlu;

      Console.Write("Birinci Notunuzu Giriniz : ");
      not1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      Console.Write("İkinci Notunuzu Giriniz : ");
      not2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      Console.Write("Sözlü Notunuzu Giriniz : ");
      sozlu = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
 
      //Konsol ekranından birinci not, ikinci not ve sözlü notu girildikten sonra
      //not ortalamasını hesaplayalım

      int ortalama = 0;

      ortalama = (not1 + not2 + sozlu) / 3;

      //şimdi hesaplanan ortalamaya göre öğrencinin dersi geçip geçmediğini konsol ekranına
      //yazdıralım

      if (ortalama >= 45)
      {
        Console.Write("\nDersi Geçtiniz. Tebrikler...\n\n");
      }
      else
      {
        Console.Write("\nDersi Geçemediniz. Kaldınız...\n\n");
      }
      // C Sharp if örnekler 2 : Bir öğerncinin aldığını notlara göre dersi hangi derece ile 
      // bitirdiğini konsol ekranına yazdırın.

      int not_1;
      int not_2;
      int sozlu_1;

      Console.Write("\n\nBirinci Notunuzu Giriniz : ");
      not_1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      Console.Write("İkinci Notunuzu Giriniz : ");
      not_2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      Console.Write("Sözlü Notunuzu Giriniz : ");
      sozlu_1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      //Konsol ekranından birinci not, ikinci not ve sözlü notu girildikten sonra
      //not ortalamasını hesaplayalım

      ortalama = 0;

      ortalama = (not_1 + not_2 + sozlu_1) / 3;

      //şimdi hesaplanan ortalamaya göre öğrencinin dersi hangi derece ile bitirdiğini konsol 
      //ekranına yazdıralım

      if (ortalama < 45)
      {
        Console.Write("Derece Notunuz : 1");
      }
      else if (ortalama >= 45 && ortalama <54)
      {
        Console.Write("Derece Notunuz : 2");
      }
      else if (ortalama >= 55 && ortalama < 69)
      {
        Console.Write("Derece Notunuz : 3");
      }
      else if (ortalama >= 70 && ortalama < 84)
      {
        Console.Write("Derece Notunuz : 4");
      }
      else
      {
        Console.Write("Derece Notunuz : 5");
      }

      Console.Write("\n\n");

      // C Sharp if örnekler 3 : Bir öğerncinin aldığını notlara göre dersi hangi derece ile 
      // bitirdiğini konsol ekranına yazı olarak yazdırın.

      int not;
      Console.Write("\n\n");
      Console.Write("Sınavdan Aldığnız Notu Rakam Olarak Giriniz: ");
      not = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      //şimdi girilen not hangi aralıkta ise ona göre başarı durumunu 5 lik sisteme göre
      //yazdıralım

      if (not >=0 && not < 45)
      {
        Console.Write("Dereceniz : Başarısız");
      }
      else if (not >= 45 && not < 54)
      {
        Console.Write("Dereceniz : Geçer");
      }
      else if (not >= 55 && not < 69)
      {
        Console.Write("Dereceniz : Orta");
      }
      else if (not >= 70 && not < 84)
      {
        Console.Write("Dereceniz : İyi");
      }
      else if (not >= 84 && not <= 100)
      {
        Console.Write("Dereceniz : Pekiyi");
      }
      else if ((not < 0) && (not > 100))
      {
        Console.Write("Girdiğiniz Not Hatalı...");
      }

      Console.Write("\n\n");

      // C Sharp if örnekler 4 : Konsoldan girilen parola doğrulaması yapan bir uygulama yazın.

      //parolamız 1234ankara06 olsun

      Console.Write("\n\n");
      string parola = "1234ankara06";
      string girilenParola = "";

      Console.Write("Parolayı Giriniz : ");

      // girilen değer girilenParola değişkenine atayalım
      girilenParola = Console.ReadLine();

      //şimdi girilen parola doğru mu yanlış mı kontrolü yaplım

      if (girilenParola == parola)
      {
        Console.Write("Girdiğiniz parola doğru...");
      }
      else
      {
        Console.Write("Girdiğiniz parola yanlış...");
      }

      Console.Write("\n\n");
      Console.Write("\n\n");      // C Sharp if örnekler 5 : Rastgele 0 ile 100 arasında bir sayı girerek programın tarafından
      // oluşturulan sayıyı tahmin eden uygulama yazın

      //Rastgele sayı üretmek için Random nesnesini bir örneğini oluşturalım
      Random sayi = new Random();

      //Oyuna devam edilip edilmeyeceğini karar vermek için int tipinde bir değişken oluşturalım
      int devam = 0;

      while (true)
      {
        int ustsinir = 100, girilenSayi;

        int üretilen = sayi.Next(ustsinir);

        Console.WriteLine("Yeni oyun Başladı...");

        Console.WriteLine(ustsinir + " dan kucuk bir sayi giriniz");

        //Burada sonsuz döngü oluşturalım ki oyun sayı buluna kadar devam etsin

        while (true)
        {
          girilenSayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

          if (girilenSayi < üretilen)
          {
            Console.WriteLine("daha büyük bir sayi giriniz");
          }
          else
          {
            if (girilenSayi > üretilen)
            {
              Console.WriteLine("daha kücük bir sayi giriniz");
            }
            else
            {
              if (girilenSayi == üretilen)
              {
                Console.WriteLine("Tebrikler bildiniz");
                break;
              }
            }
          }
        }

        Console.WriteLine("Yeni oyun icin->1, cikmak icin ->0 giriniz");

        devam = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        //Kullanıcı sayı tahmin oyunundan çıkmak istediğinde break komutu ile
        //döngüden çıkalım ve oyunu bitirelim
        if (devam == 0)
        {
          break;
        }

      }

      // C Sharp if örnekler 6 : Klavyeden girilen 3 sayıdan en büyük olanı ekrana yazdıran kod satırlarını 
      //düzenleyiniz ( if tipiyle )


      int x1, x2, x3;
      Console.Write("birinci sayıyı giriniz:");
      x1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.Write("ikinci sayıyı giriniz:");
      x2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.Write("üçüncü sayıyı giriniz:");
      x3 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
 
      if (x1 < x2)
      {
        if (x2 < x3)
          Console.Write("En büyük sayı : " + x3);
        else
          Console.Write("En büyük sayı : " + x2);
      }
      else
      {
        if (x1 < x3)
          Console.Write("En büyük sayı : " + x3);
        else
          Console.Write("En büyük sayı : " + x1);
      }

      

      Console.ReadKey();
    }
  }
}/* C Sharp if örnekler program çıktısı:
 * 
 * C Sharp if örnekler 1 :
 * 
Birinci Notunuzu Giriniz : 78
İkinci Notunuzu Giriniz : 87
Sözlü Notunuzu Giriniz : 85

Dersi Geçtiniz. Tebrikler...


 * 
 * C Sharp if örnekler 2 :
 * 
Birinci Notunuzu Giriniz : 67
İkinci Notunuzu Giriniz : 88
Sözlü Notunuzu Giriniz : 90
Derece Notunuz : 4


 * 
 * C Sharp if örnekler 3 :
 * 
Sınavdan Aldığnız Notu Rakam Olarak Giriniz: 87
Dereceniz : Pekiyi

 * 
 * C Sharp if örnekler 4 :
 * 

Parolayı Giriniz : 4546ankara
Girdiğiniz parola yanlış...

 * 
 * C Sharp if örnekler 5 :
 * 

Yeni oyun Başladı...
100 dan kucuk bir sayi giriniz
45
daha kücük bir sayi giriniz
33
daha kücük bir sayi giriniz
11
daha kücük bir sayi giriniz
4
daha kücük bir sayi giriniz
3
daha kücük bir sayi giriniz
2
daha kücük bir sayi giriniz
1
daha kücük bir sayi giriniz
0
Tebrikler bildiniz
Yeni oyun icin->1, cikmak icin ->0 giriniz


*/UYGULAMAYI İNDİR

C# Ekran Koruyucu Yapmak - C Sharp Ekran Koruyucu YapmakKONU :C Sharp Uygulamalar ( C# ) form da dinamik grafik sınıfını kullanarak ekran koruyucu yapma, c# da ekran koruyucu yapmak, Grafik nesnesini kullanarak c sharpta ekran koruyucu yapmak
ETİKETLER: csharp ekran koruyucu - C# ekran koruyucu - ekran koruyucu indir - ekran koruyucu - ekran koruyucu programı - ekran koruyucu yapma - ekran koruyucu uygulama - ekran koruyucu uygulaması - ekran koruyucu örnekleri

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Ekran_Koruyucu_Grafik
{
  public partial class Ekran_Koruyucu_Grafik : Form
  {
    public Ekran_Koruyucu_Grafik()
    {
      // Ekran koruyucu için gerekli özellikleri ve ayarları atama

      InitializeComponent();

      InitializeMyComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // Ekran koruyucu yu başlat, ekran koruyucu bir timer

      // nesnesi kullanarak yapabiliriz. Her Tick olayında ekrana

      // yeni bir yazı yazdıracağım

      timer1.Enabled = true;

      // Ekran koruyucu nun yazı yazma hızını bu değişkeni

      //değiştirerek ayalayabiliriz

      timer1.Interval = 100;
    }

    // Ekran koruyucu timer olayı Tick oldugunde yapılacak olan işlemler

    private void IsmıYaz()
    {
      Graphics g; //ekran yazı yazmak içim grafik nesnesi kullanacağım

      g = this.CreateGraphics();

      Random rdm = new Random();

      //random nesnesini kullanarak ekranda rasgele neresi gelirse oraya

      //istediğim yazı metnini yazdıracağım. yaziMEtni değişkenini değiştirerek

      //istenilen yazı yazdırılabilir.

      string yaziMetni="C Sharp Uygulamalar";

      //Bir hata oluştuğunda ekran koruyucu nun hata vermemesi için try catch kullan      try
      {
        //grafik nesnesini kullanarak ekran koruyucu ya rasgele fatih köksal yazma 


        g.DrawString(yaziMetni, new Font(FontFamily.Families[rdm.Next(100)], 30,
    FontStyle.Bold), new SolidBrush(Color.FromArgb(rdm.Next(255),
    rdm.Next(255), rdm.Next(255))), rdm.Next(1000), rdm.Next(2000));
      }
      catch
      { 
        //Eğer hatayı öğrenmek için mesaj verilebilir
      }
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //her timer olayında ekran koruyucu yaziMetni değişkenindeki yazıyı yazacak
      IsmıYaz();
    }

    private void Form1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      //eğer escape(esc) tuşuna basılmışsa ekran koruyucu programını kapat

      if (e.KeyChar == (char)Keys.Escape)
        this.Close();
    }

    private void InitializeMyComponent()
    {
      this.components = new System.ComponentModel.Container();

      this.timer1 = new System.Windows.Forms.Timer(this.components);

      this.SuspendLayout();


      // 
      // Ekran koruyucu timer1 olayı
      // 
      this.timer1.Tick += new System.EventHandler(this.timer1_Tick);


      // 
      // Ekran koruyucu Form1 özellikleri
      // 
      this.Name = "Ekran-Koruyucu";
      this.ShowInTaskbar = false;
      this.SizeGripStyle = System.Windows.Forms.SizeGripStyle.Hide;
      this.ResumeLayout(false);
      this.Text = "Ekran Koruyucu";
      this.TopMost = true;
      this.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized;
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);


      // Ekran koruyucu programında escape (esc) tuşu ile çıkabilmek için
      // Ekran koruyucu keyprees event olayını kullanma
      this.KeyPress += new System.Windows.Forms.
        KeyPressEventHandler(this.Form1_KeyPress);
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
      this.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Center;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
      this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.None;

    }

  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar if else örnekleri - C Sharp Konsol if else örnekleri
KONU : C Sharp ( C# ) console genel örnekler, if else yapısı , diziler , değişkenler, Console özellikler, C sharp if örnekleri, c sharp if else örnekleri.


UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Genel_Ornekler
{
  class Genel_Ornekler
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Beep(); // beep sesini çalar

      Console.Clear(); // konsol ekranını temizler

      Console.WriteLine("merhaba"); // Konsol ekranına "" içindeki yazıyı yazdırır

      Console.WriteLine("Merhaba konsol bu program c sharp diziler ve c sharp if else" +

         "yapısı hakkında bilgi verecek \n"); // konsol ekranına 'merhaba konsol ...' yazar

      Console.WriteLine("Ahmet Kral"); // konsol ekranına 'Ahmet Kral' yazar

      //String bir degişkene yazı atayarak ekrana yazdırma

      string metin; // string tipinde bir değişken oluştur 

      metin = "C sharp if else uygulamalar başladı";

      Console.WriteLine(metin);

      // konsol ekranına yeni satır olarak 

      //'C sharp if else uygulamalar başladı' yazar

      metin.Substring(6); // 5. harften sonrasının yazar yani konsol ekranına 'Kral' yazar

      metin.Substring(0, 5); 

      //0.harften sonra 5 karakter yazar. yani konsol ekranına 'fatih' yazar

      Console.WriteLine(metin.ToUpper()); // metni büyük yazar yazar. (Ahmet Kral) yazar

      Console.WriteLine(metin.Replace('a', 'A')); // a harfini A ile yer deiştirir

      string metin1 = "Ahmet ";

      string metin2 = "Kral";

      string metin3 = metin1 + metin2; // metni toplar,yanyana atar

      Console.WriteLine(metin3); //konsol ekranına 'Ahmet Kral' yazar
      

      string metin4;
      Console.WriteLine("Bir metin giriniz : ");

      metin4 = Console.ReadLine(); //ekrandan yazılanı enter tuşuna basılınca bu değişkene atar

      Console.WriteLine(metin4); // konsol ekranına yazılan yazıı tekrar konsola yazar

      int sayi1, sayi2; // int tipinde(tam sayı) iki tane değişken tanımlama

      string a, b; // string tipinde iki tane değişken tanımlama
 
      Console.WriteLine("birinci sayıyı giriniz");

      a = Console.ReadLine(); // konsolda okunan değer string tipindedir

      Console.WriteLine("ikinci sayıyı giriniz");

      b = Console.ReadLine(); // konsolda okunan değer string tipindedir

      sayi1 = Convert.ToInt32(a); 

      //c# int degerler alamaz,sayıyı string olarak alınır. 

      //Bu değeri tam sayıya çevirmek içim Convert sınıfı kullanılır veya

      // int.Parse metodu kullanılır aşağodaki gibi

      sayi1 = int.Parse(a);

      sayi2 = Convert.ToInt32(b); // veya => sayi2 = int.Parse(b); kullanılabilir
      
      Console.WriteLine("Sonuç = " + ((sayi1 + sayi2) / 2)); 

      //birinci ve ikinci sayının toplamının yarısını ekrana yazar

      int[] tamSayiDizisi; // int tipinde yeni bir dizi oluşturur

      tamSayiDizisi = new int[10];

      tamSayiDizisi[1] = 0; //dizinin içine int tipinde deger atar

      tamSayiDizisi[2] = 2; //dizinin içine int tipinde deger atar

      tamSayiDizisi[3] = 4; //dizinin içine int tipinde deger atar

      int[] not;

      int ortalama;

      not = new int[3]; //ortalama alır

      Console.WriteLine("Üç tane not giriniz : ");

      not[0] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      not[1] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      not[2] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


      ortalama = (not[0] + not[1] + not[2]) / 3;

      Console.WriteLine("ortalama = " + ortalama); // girilen notların ortalamasını yazar 


      //lojik fonksyonların kullanımı

      bool dogruyanlis; // Boolean tipinde bir değişken oluşturma

      dogruyanlis = true; // iki farklı değer alabilir = true veya false

      if (dogruyanlis)
      {
        Console.WriteLine("Bu ifade doğrudur"); // değer true olduğundan bu vlok çalışacak
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Bu ifade yanlıştır"); // bu blok is çalışmayacaktır
      }

      dogruyanlis = false; // iki farklı değer alabilir = true veya false

      if (dogruyanlis)
      {
        Console.WriteLine("Bu ifade doğrudur"); //değer false olduğunfan bu blok çalışmayacak
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Bu ifade yanlıştır");// şimdi Bu blok çalışacak
      }


      // if else kullanımı

      Console.WriteLine("Bir kelime giriniz");

      string kelime = Console.ReadLine(); 

      // string bir değişken ayrıca char dizisidir. yani her bir harf karakter olarak alınabilir

      char harf = kelime[0]; // kelime değikeninin birinci karakterini harf değişkenine atama

      if (harf == '1') // harf '1' ise altındaki işlemi yap
      {
        Console.WriteLine("1.tercih");
      }
      else if (harf == '2')// harf '2' ise altındaki işlemi yap
      {
        Console.WriteLine("2.secenek");
      }
      else // harf değikeni yukarıdaki durumlardan birine eşit değilse bu işlemi yap
      {
        Console.WriteLine("yanlış giriş");
      }

      Console.ReadKey(); // ir karaktere basılana kadar bekle
    }
  }
}

/*
 * 
 * 
 * 
 * Program örnek çıktısı:


merhaba
Merhaba konsol bu program c sharp diziler ve c sharp if elseyapısı hakkında bilg
i verecek

Ahmet Kral
C sharp if else uygulamalar başladı
C SHARP İF ELSE UYGULAMALAR BAŞLADI
C shArp if else uygulAmAlAr bAşlAdı
Ahmet Kral
Bir metin giriniz :
c sharp if else uygulamaları başladı
c sharp if else uygulamaları başladı
birinci sayıyı giriniz
43
ikinci sayıyı giriniz
4
Sonuç = 23
Üç tane not giriniz :
43
43
56
ortalama = 47
Bu ifade doğrudur
Bu ifade yanlıştır
Bir kelime giriniz
c sharp if örnekleri
yanlış giriş

*/UYGULAMAYI İNDİR

23 Mart 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Birbirinden Farklı Rastgele Sayılar Listesi Oluşturma

KONU : C sharp Form Uygulamalar rastgele birbirinden farklı sayıları random sınıfın kullanarak oluşturma ve oluşturulan sayıları liste kutusunda gösterme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace RasgeleBirbirindenFarkliSayılarUretme
{
  public partial class RasgeleSayilarUretme : Form
  {
    public RasgeleSayilarUretme()
    {
      InitializeComponent();
    }

    int rasgeleBirSayi = -1;

    Random rasgele;

    List< int > cikanSayilar;

    int secilenSayi = -1;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //Rasgele sayıları oluşturak Random nesnesinin bir örneği

      rasgele = new Random();

      //Çıkan sayılar tutmak için bir liste tanımlayalım:

      cikanSayilar = new List< int >();

      //Rasgele 250 tane sayı oluşturalım ve hepsi birbirinden Farklı olsun

      //Çıkan sayılarıda bir list kutusuna ekleyelim

      while (true)
      {
        rasgeleBirSayi = rasgeleBirSayiGetir(250);

        listBox.Items.Add(rasgeleBirSayi);

        if (cikanSayilar.Count > 249)
          break;
      }
    }

    //Rasgele Sayiyi Getiren metodumuz.

    public int rasgeleBirSayiGetir(int sayi)
    {
      //Rasgele ile bulunan sayı daha önce çıkmış ise yeni farklı bir sayı bulana kadar

      //yeni sayılar üretsin

      do
      {
        secilenSayi = rasgele.Next(sayi);

        if (cikanSayilar.Contains(secilenSayi) == false)
        {
          cikanSayilar.Add(secilenSayi);

          break;//yeni sayı bulunca döngüden çıkmak için bunu kullan
        }

      } while (true);

      //Bulunan farklı sayıyı geri dönsün

      return secilenSayi;
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

20 Mart 2013 Çarşamba

C Sharp Form Uygulamalar XML Yazma XML Okuma XML Veri Tabanı (XML Reader WML Writer )KONU : C Sharp ( C# ) xml write reader uygulaması , xml yazma ve okuma uygulama örnekleri, c sharp xml veri tabanı oluşturma, c sharp form personel listesi oluşturma.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Xml;

namespace XmlWriterReader
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      //Formda kullanılacak elemanları ayarla
    }

    // Personeller için jenerik bir list oluştur

    List< Personeller > personeller = new List< Personeller >();


    private void buton_Ekle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Personel ekleme alanıda girilen personeli

      //jenerik listeye ekle

      Personeller personel = new Personeller();

      personel.Ad = txtAd.Text;

      personel.Soyad = txtSoyad.Text;

      personel.Tel = txtTel.Text;

      personeller.Add(personel);

      //Personeli ekledikten sonra textbox ları temizle

      txtSoyad.Text = txtAd.Text = txtTel.Text = "";

      ListeyiGuncelle();
    }


    void ListeyiGuncelle()
    {
      //Personelleri listeme alanında bulunan listeyi

      //temizleyip güncelle

      listBox1.Items.Clear();

      listBox1.Items.AddRange(personeller.ToArray());
    }


    // Personellerin ad, soyad ve telefon bilgilerinin tutulacağı

    // dosyanın ismi

    string dosya = "personeller.xml";

    void XmleYaz(List< Personeller > personeller)
    {
      //dosyayı yazacak nesne

      XmlTextWriter yazici = new XmlTextWriter(dosya, System.Text.Encoding.Unicode);

      yazici.Formatting = Formatting.Indented;

      //herbir child node bir öncekinin altına yazılsın

      yazici.Indentation = 3;//ne kadar içe kayacak: Ad,Soyad,Tel

      yazici.WriteStartDocument();

      yazici.WriteStartElement("Personeller");


      // Jenerik Personler listesinde bulunanları XML documanına yaz veya kaydet

      foreach (Personeller personel in personeller)
      {
        yazici.WriteStartElement("Personel");

        //yazici.WriteAttributeString("ID", Guid.NewGuid().ToString());

        yazici.WriteElementString("Ad", personel.Ad);

        yazici.WriteElementString("Soyad", personel.Soyad);

        yazici.WriteElementString("Tel", personel.Tel);

        yazici.WriteEndElement();
      }

      yazici.WriteEndElement();

      yazici.WriteEndDocument();

      yazici.Close();
    }


    private void buton_Kaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //XML e verleri Kaydetme 

      XmleYaz(personeller);

      MessageBox.Show("İşlem tamamdır...");
    }


    private void buton_Veriyi_Guncelle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Listeyi güncelleme, XML dokumanı okuyarak, personleler listesini güncelleme

      XmlTextReader okuyucu = new XmlTextReader(dosya);

      personeller.Clear();

      Personeller personel = null;

      while (okuyucu.Read())
      {
        //string isim = okuyucu.Name;
        if (okuyucu.NodeType == XmlNodeType.Element)
        {
          personel = new Personeller();

          okuyucu.ReadToFollowing("Ad");

          personel.Ad = okuyucu.ReadInnerXml();


          okuyucu.ReadToFollowing("Soyad");

          personel.Soyad = okuyucu.ReadInnerXml();


          okuyucu.ReadToFollowing("Tel");

          personel.Tel = okuyucu.ReadInnerXml();


          personeller.Add(personel);

        }
      }

      okuyucu.Close();

      ListeyiGuncelle();

    }

    public class Personeller
    {
      //personeller sınıfı, personlein ad,soyad e tel no sunu tutmak için kullanılacak

      public string Ad { get; set; }

      public string Soyad { get; set; }

      public string Tel { get; set; }


      //personel.ToString() çağrıldığında gelecek olan bilgiyi değiştir

      public override string ToString()
      {
        return this.Ad + " \t" + this.Soyad + " \t: \t" + this.Tel;
      }
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Form Başlıksız Bir Formu Fare ile Hareket Ettirme Kaydırma

KONU : C Sharp ( C# ) formu fare ile ekran üzerinde hareket ettirme, başlığı olmayan formu ekran üzerinde hareket ettirme, c sharp formu fare ile hareket ettirme uygulama örnekleri.

UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace Mouse_ile_Hareket_Eden_Form
{
 public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
 {
 private System.ComponentModel.Container components = null;

 public Form1()
 {
  InitializeComponent();
 }

 private void InitializeComponent()
 {
  this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);

  this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 273);

  this.Name = "HsreketEdenForm";

  this.Text = "Hareket Ettirmeye Başla";

  this.MouseDown += new System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.Form1_MouseDown);

  this.ResumeLayout(false);
 }

 [STAThread]
 static void Main() 
 {
  Application.Run(new Form1());
 }

 public const int WM_NCLBUTTONDOWN = 0xA1;

 public const int HT_CAPTION = 0x2;

 [DllImportAttribute ("user32.dll")]
 public static extern int SendMessage(IntPtr hWnd,int Msg, int wParam, int lParam);
 
 [DllImportAttribute ("user32.dll")]
 public static extern bool ReleaseCapture();

 private void Form1_MouseDown(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
 {
  if (e.Button == MouseButtons.Left)
  {
  ReleaseCapture();

  SendMessage(Handle, WM_NCLBUTTONDOWN, HT_CAPTION, 0);
  }
 }
 }
}

UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Konsol Uygulamalar Dört İşlem Yapan Hesap Makinesi Uygulama ÖrnekleriKONU : C Sharp ( C# ) Konsol uygulamalar Dort_İslem sınıfı oluşturularak bu sınıfın metodlarını kullanarak hesap makinesi yapma, c sharp dört işlem yapan hesap makinesi yapma, C sharp toplama, c sharp çıkarma, c sharp bölme, c sharp çarpma işlemleri, 4 işlem matematik işlemleri yapma, c sharp kalan hesaplama, C sharp while döngü örnekleri ve c sharp if yapısı örnekleri.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Dort_İslem_Hesap_Makinesi_Sinif_int
{

  public class Dort_Islem 
  {

    // private int a, b;

    public int carpma(int a, int b) //method
    {
      // hesap makinesi çarpma işleminin sonucu

      return a * b;
    }

    public int topla(int a, int b)
    {
      // hesap makinesi toplama işleminin sonucu

      return a + b;
    }

    public int bolme(int a, int b)
    {
      // hesap makinesi bölme işleminin sonucu

      return a / b;
    }

    public int cikar(int a, int b)
    {
      // hesap makinesi çıkarma işleminin sonucu

      return a - b;
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //a:birinci sayı,b:ikinci sayı, c : işlemin sonucu olsun.

      int a, b, c;

      bool devam = true;

      //dörtislem sınıfından bir tane örnek alınarak bu sınıfta bulunan işlemler yapılabilir.

      Dort_Islem islem = new Dort_Islem();


      //devam ile işlem programdan çıkıncata kadar tekrarlanabilir
      while (devam)
      {
        Console.WriteLine();

        Console.WriteLine("Yeni islem ==>");
        
        Console.Write("a = ");

        a = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

        Console.Write("b = ");

        b = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
        
        // Hesap makinesi ile hangi işlemi yapmak istediğinizi giriniz

        Console.WriteLine("bolme->1,carpma->2,cıkarma->3,toplama->4, hepsi->5, yeni sayi gir->6, cıkıs->0");

        // Hesap makinesi ile yapılmak istenen işlem veya işlemler c değişkenine kaydeder

        c = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

        //Eğer Hesap makinesi nden çıkılmak isteniyorsa döngüden çıkmak için devam false yapılır
        if (c == 0)
          devam = false;

        // Hesap makinesi işlemlerinden biri seçilmiş ise hesap makinesi bu işlemi yapar.
        if (c <= 5)
        {            
          if (c == 2 || c == 5)

            // hesap makinesi çarpma işlemi

            //sonuç işlem sınıfının çarpma işleminin sonucuna eşit olacak

            Console.WriteLine("a * b = " + islem.carpma(a, b));

          if (c == 1 || c == 5)

            // hesap makinesi bölme işlemi

            //sonuç işlem sınıfının bölme işleminin sonucuna eşit olacak

            Console.WriteLine("a / b = " + islem.bolme(a, b));
          if (c == 3 || c == 5)
            // hesap makinesi çıkarma işlemi 

            //sonuç işlem sınıfının çıkarma işlemininin sonucuna eşit olacak

            Console.WriteLine("a - b = " + islem.cikar(a, b));

          //if (c == 4 || c == 5)

          //  // hesap makinesi toplama işlemi

          //  Console.WriteLine("a + b = " + islem.topla(a, b));

          
          //yukarıdaki islem ile bu işlem aynı sonucu verir.

          if (c == 4 || c == 5)

            // hesap makinesi toplama işlemi

            //sonuç işlem sınıfının toplama işleminin sonucuna eşit olacak

            Console.WriteLine("a + b = {0}", islem.topla(a, b));

        }
      }
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

19 Mart 2013 Salı

C Sharp Form Uygulamalar MessageBox Sınıfını Kullanarak Mesaj Kutusu Oluşturma ve Mesaj Formatı ÖrnekleriKONU : C Sharp ( C# ) form uygulamalar messagebox ve dialogresult örnek uygulamalar ve örnek mesaj formatlatları, c sharp messagebox sınıfını kullarak uyarı mesajı ,hata mesajı, ünlem mesajı, bilgi mesajı , ikaz mesajı, stop işareti mesajı oluşturma. C sharp messafebox sınıfı kullanarak yes ,no , cancel butonlarını uyarı mesajına eklemek. Mesaj kutusunda tıklanan butonu dialogresult ile öğrenme.


UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_MessageBox_DialogResult
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void messageBox_mesajGoster_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult dialogresult;

      //messageBox.Show(string text) metodu:

      dialogresult = MessageBox.Show("Buraya yazılan mesajı gösterir");

      //dialogresult mesaj gösterildikten sonra "OK" değerini alır

      textBox_dialogResult.Text = dialogresult.ToString();


      dialogresult = MessageBox.Show("Buraya yazılan mesajı gösterir", "uyarı", MessageBoxButtons.OKCancel);


      //dialogresult mesaj kutusunda tıklanan butona göre (ok veya cancel) değerlerinden birini alır

      textBox_dialogResult.Text = dialogresult.ToString();


      dialogresult = MessageBox.Show("Buraya yazılan mesajı gösterir", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel);


      //dialogresult mesaj kutusunda tıklanan butona göre (yes,no ve cancel) değerlerinden birini alır

      textBox_dialogResult.Text = dialogresult.ToString();


      //mesaj kutusuna başlık eklemek için, burada mesaj kutunun başlığı "uyarı" olacak

      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı");


      MessageBox.Show(this, "bu bir uyarıdır", "uyarı");

      //Mesaj kutusuna butonlar eklemek için 
      //bu durumda mesaj kutusunda yazının altında sadece Tamam butonu olacak

      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.OK);


      //bu durumda mesaj kutusunda yazının altında Tamam ve İptal butonları olacak

      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.OKCancel);


      //bu durumda mesaj kutusunda yazının altında Durdur,Yeniden Dene ve Yoksay butonları olacak

      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.AbortRetryIgnore);


      //bu durumda mesaj kutusunda yazının altında Yeniden Dene ve İptal butonları olacak

      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.RetryCancel);


      //bu durumda mesaj kutusunda yazının altında Evet ve Hayır butonları olacak

      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNo);


      //bu durumda mesaj kutusunda yazının altında Evet, Hayır ve İptal butonları olacak
      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel);


      //bu durumda mesaj kutusunda yazının altında Evet, Hayır ve İptal butonları olacak

      MessageBox.Show(this, "bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel);      //Mesaj kutusuna ikon eklemek için

      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Asterisk);


      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Error);


      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Exclamation);


      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Hand);


      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Information);


      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.None);


      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Question);


      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Stop);


      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Warning);

      //mesaj kutusu açıldığında butonlardan hangisinin seçili olacağını belirlemek için
      //Bu durumda birinci sıradaki buton seçili olacak

      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Error, MessageBoxDefaultButton.Button1);


      //Bu durumda ikinci sıradaki buton seçili olacak

      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Error, MessageBoxDefaultButton.Button2);


      //Bu durumda üçüncü sıradaki buton seçili olacak
      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Error, MessageBoxDefaultButton.Button3);

      //mesaj kutusu görünümü ve içerik için seçenekler

      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Error, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.DefaultDesktopOnly);


      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Error, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.RightAlign);


      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Error, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.RtlReading);


      MessageBox.Show("bu bir uyarıdır", "uyarı", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Error, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.ServiceNotification);
      
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Form Uygulamalar Çok Boyutlu Diziler ve Tek Boyutlu Diziler Sıralama İşlemleriKONU : C Sharp ( C# ) Form Uygulamalar İki Boyutlu dizi ile sayıları sıralama, c sharp random sınıfını kullanarak 1 ile 1000 arasında rasgele sayılar oluşturma, oluşturulan sayıları iki boyutlu diziye atama, c sharp array sınıfını kullarak rasgele oluşturulan sayıları sıralama, tek boyutlu dizi ile çift boyutlu dizi arasındaki fark, Array sınıfının sort metodunu kullanarak tek boyutlu diziyi sıralama.


UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Cok_Boyutlu_Dizi_Siralama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    Random random = new Random();

    string dizi_ciktisi;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      int[,] iki_boyutlu_dizi = new int[2, 10];

      int [] tek_boyutlu_dizi = new int[10];


      // int tipinde tam sayılardan rasgele oluşturulmuş iki boyutlu 2x10 luk bir dizi oluşturalım.

      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
          // iki boyutlu diziye rasgele oluşturulan sayıları ekleyelim
          //burada aynı sayılar eklenebilir. Farklı sayılar eklemek için kontrol döngüsü konmalı
          iki_boyutlu_dizi[i, j] = random.Next(1, 1000);
        }
      }

      //Sıralanmamış rasgele oluşturulmus iki boyutlu dizi elemanlarını listbox da gösterelim

      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
          dizi_ciktisi += iki_boyutlu_dizi[i, j].ToString("0\t");
        }

        listBox1.Items.Add(dizi_ciktisi);

        dizi_ciktisi = "";
      }

      //Şimdi iki boyutlu dizi elemanlarını sıralayalım

      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
          tek_boyutlu_dizi[j] = iki_boyutlu_dizi[i, j];
        }

        //Sıralama fonksiyonu tek boyutlu dizi kabul ettiğinden iki boyutlu dizinin satırları teker tker sıralayacağım

        Array.Sort(tek_boyutlu_dizi);

        //sıralana dizi elemanlarını tekra iki boyutlu dizini gerekli satırna ekleyelim

        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
          iki_boyutlu_dizi[i, j] = tek_boyutlu_dizi[j];
        }
      }
   
      //Sıralana iki boyutlu dizi elemanlarını listbox kutusunda gösterelim

      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
          dizi_ciktisi += iki_boyutlu_dizi[i, j].ToString("0\t");
        }

        listBox2.Items.Add(dizi_ciktisi);

        dizi_ciktisi = "";
      }

    }
  }
}
 


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Form Uygulamalar Kelime Karakter Karakter Ayırma Harfleri Büyük ve Küçük Olarak YazdırmaKONU : C Sharp ( C# ) Form Uygulamalar Girilen bir kelimeyi karakter karakter sıralama, kelimeyi karakter uzunluğunu arttırarak yazdırma, Kelimeyi karakter uzunluğu azaltarak yazdırma, c sharp foreach döngüsü örnekleri, c sharp for döngüsü örnekleri, c sharp if örnekleri, Kelime uzunluğunu hesaplama, Kelimeyi büyük harflerle yazdırma, kelimeyi küçük harflerle yazdırma, kelimeyi baş harfi büyük diğer harfleri küçük olacak şeklide yazdırma, C sharp kelime içindeki karakterleri silme ve karakteri başka bir karakter ile değiştirme.


UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Kelime_Karakter_Döngüler
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnKelimeOzellikleri_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int karakter_sayısı = 0;

      karakter_sayısı = txtKelime.Text.Trim().Length;

      listBox1.Items.Add("Kelimenin uzunluğu : " + karakter_sayısı);

      listBox1.Items.Add("");

      string kelime_büyük_harf = txtKelime.Text.ToUpper();

      listBox1.Items.Add("Kelimeyi büyük harfler ile yaz : " + kelime_büyük_harf);

      listBox1.Items.Add("");

      string kelime_küçük_harf = txtKelime.Text.ToLower();

      listBox1.Items.Add("Kelimeyi küçük harfler ile yaz : " + kelime_küçük_harf);

      listBox1.Items.Add("");

      string kelime_baş_harfi_büyük = txtKelime.Text[0].ToString().ToUpper() 
    + txtKelime.Text.Substring(1).ToLower();

      listBox1.Items.Add("Kelimeyi baş harfi büyük olarak yaz : " + kelime_baş_harfi_büyük);

      listBox1.Items.Add("");

      string kelime_a_harf_sil = "";

      foreach (char karakter in txtKelime.Text)
      {
        if (karakter.ToString().ToLower() != "a")
        {
          kelime_a_harf_sil += karakter.ToString(); 
        }
      }

      listBox1.Items.Add("Kelimede geçen a harfini silerek yaz : " + kelime_a_harf_sil);

      listBox1.Items.Add("");

      string kelime_a_harf_e_harf_yap = "";

      foreach (char karakter in txtKelime.Text)
      {
        if (karakter.ToString().ToLower() != "a")
        {
          kelime_a_harf_e_harf_yap += karakter.ToString();
        }
        else
        {
          kelime_a_harf_e_harf_yap += "e";
        }
      }

      listBox1.Items.Add("Kelimede geçen a harfini e harfi ile değiştir : " 
    + kelime_a_harf_e_harf_yap);

      listBox1.Items.Add("");

      // Kelimeyi karakter karakter olarak yazdır (kelime uzunluğnu arttırarak yazdırma)

      for (int i = 0; i < txtKelime.Text.Length; i++)
      {
        listBox1.Items.Add(txtKelime.Text.Substring(0, i + 1));
      }

      listBox1.Items.Add("");

      listBox1.Items.Add("");


      // Kelimeyi karakter karakter olarak yazdır (kelime uzunluğnu azlttırarak yazdırma)

      for (int i = 0; i < txtKelime.Text.Length; i++)
      {
        listBox1.Items.Add(txtKelime.Text.Substring(0, txtKelime.Text.Length - i));
      }
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR