1 Mayıs 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Fibonacci Serisinin Katsayılarını Hesaplama ProgramıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsolda fibonacci katsayılarını hesaplama. Fibonacci serisi katsayılarını hesaplayan program.

UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Fibonacci_Serisi_Terimleri
{
  class Fibonacci_Serisi_Terimleri
  {
 
    static void Main(string[] args)
    {
      int x;

      Console.Write("Fibonacci Dizi İndeksi : ");
      
      //terimi öğrenilecek olan dizinin indeksi girilir

      x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      //girilen indekse göre f(x) metoduyla fibonacci dizisinin bu terimi bulunur.
  
      // hesaplanan terimi ekrana yazdır
     
      Console.WriteLine("Fibonacci Dizisinin {0}. Terimi = {1}\n",x,fibonacci(x));
     
      
      //bir karakter girilene kadar konsolu kapama
     
      Console.Read();

      /*
       * Örnek bir çıktı (girdi:4, çıktı:3)
      Fibonacci Dizi İndeksi : 4
      Fibonacci Dizisinin 4. Terimi = 3
       * 
       * Örnek bir çıktı (girdi:11, çıktı:89)
       Fibonacci Dizi İndeksi : 11
       Fibonacci Dizisinin 11. Terimi = 89

       * 
      */


    }

    // özyineli (recursive) fibonacci dizisinin terimlerini oluşturan metod
    static int fibonacci(int a)
    {
      if (a == 0)
      {
        return 0;
      }
      else if (a == 1)
      {
        return 1;
      }
      else
      {
        return fibonacci(a - 1) + fibonacci(a - 2);
      }
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamaları 20 ile Bölünen Sayıları ListelemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol 4 ve 5 ile bölünebilme işlemleri. Belli bir aralıktaki 2o ile bölünebilen sayıları listeleme.

UYGULAMAYI İNDİR

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_20_ile_Bolunebilme
{
  class Bolunebilme
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //istenilen toplam sayı sayısı

      const int toplamSayi = 10;

      int[] sayilar = new int[toplamSayi];

      int i = 0;

      //rasgele sayı üretmek için random sınıfını kullanalım

      Random rasgele = new Random();

      //resgele sayı üretmek için random sınıfını next metodunu kullanırız

      //next metoduna girdi olarak minimum ve maksimu değerleri veririz

      //maksimum tutacağımız sayı kada sayıyı diziye yerleştirenen kadar 

      //rasgele sayı bulma işlemine devam et

      while (i < toplamSayi)
      {
        int rasgeleGelenSayi = rasgele.Next(50, 300);

        //rasgele gelen sayı hem 4 hemde 5 bölünmesi bu sayının 20 ye bölünmesi demektir

        //20 ye bölünüyor ise bu sayıyı bir dizide saklayalım

        //ve bu sayı daha ince kaydedilmişse yeni sayılar aramaya devam edelim


        if (rasgeleGelenSayi % 20 == 0 && !sayilar.Contains(rasgeleGelenSayi))
        {
          sayilar[i++] = rasgeleGelenSayi;
        }
      }

      //dizideki sayıları olduğu gibi yazdırılalım


      Console.Write(">> sayılar => " + sayilar[0]);


      for (int j = 1; j < toplamSayi; j++)
      {
        Console.Write(" - " + sayilar[j]);
      }


      Console.WriteLine("\n\n>> ");


      //şimdi dizide 10 tane sayı oldu bunları büyükten küçüğe sıralayalım


      Array.Sort(sayilar);


      Console.Write("sayılar => " + sayilar[0]);


      for (int j = 1; j < toplamSayi; j++)
      {
        Console.Write(" - " + sayilar[j]);
      }


      Console.WriteLine("\n\n>> ");


      //şimdi dizide 10 tane sayı oldu bunları küçükten büyüğe sıralayalım


      Array.Sort(sayilar);


      Console.Write("sayılar => " + sayilar[9]);


      for (int j = 8; j > 0; j--)
      {
        Console.Write(" - " + sayilar[j]);
      }


      Console.WriteLine("\n\n>> ");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


//konu: 10 elemanlı bir dizi oluşturulacak ve rasgele sayılar üretecek ve bu ürettikleri sayılar :
// - sayılar 50 ile 300 arasında olacak 
// - sayılar 4'e ve 5'e aynı anda bölünebilecek 
// - sayılar diziye yerleştirilirkende büyükten küçüğe olacak 
// - veya sayılar diziye yerleştirilirkende küçükten büyüüğe olacak 
// - dizideki sayılar birbirine benzemeyecek 

/*
 * Program Çıktısı
 * 
 * 
>> sayılar => 180 - 120 - 220 - 260 - 200 - 280 - 80 - 100 - 160 - 60

>>
sayılar => 60 - 80 - 100 - 120 - 160 - 180 - 200 - 220 - 260 - 280

>>
sayılar => 280 - 260 - 220 - 200 - 180 - 160 - 120 - 100 - 80

>>
*
*
*/


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Konsol 10 Sayiyi SıralamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol 10 sayıyı küçükten büyüğe sıralama, 10 sayıyı büyükten küçüğe doğru sıralama.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Girilen_On_Sayiyi_Sirala
{
  class Girilen_On_Sayiyi_Sirala
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //int[] onluListe = new int[11];

      Console.WriteLine("10 tane farkli sayi giriniz\n");

      int[] onluListe = { 1, 2, 3, 5, 6, 4, 66, 7, 8, 99 , 0 }; //son dizi elamanı buffer için

      //for (int i = 0; i < 10; i++)
      //{
      //  //Girilen sayıları sıra ile arraylist e kaydet
      //  onluListe[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      //}

      for (int j = 0; j < 10; j++)
      {
        for (int i = j; i < 10; i++)
        {
          if (onluListe[j] < onluListe[i])
          {
            onluListe[10] = onluListe[j];

            onluListe[j] = onluListe[i];

            onluListe[i] = onluListe[10];
          }
        }
      }

      Console.WriteLine("\n\nGirilen sayilar buyukten kucuge dogru su sekilde siralandi: \n\n");
      
      for (int k = 0; k < 10; k++)
      {
        Console.Write(onluListe[k] + " - ");
      }

      Console.WriteLine("\n\nGirilen sayilar kucukten buyuge dogru su sekilde siralandi: \n\n");
      
      for (int k = 9; k >= 0; k--)
      {
        Console.Write(onluListe[k] + " - ");
      }      //*******girilen 10 sayının sıralaması aşağıdaki gibi de yapılabilir*****//
      Console.WriteLine("10 tane farkli sayi giriniz\n");

      //for (int i = 0; i < 10; i++)
      //{
      //  //Girilen sayıları sıra ile arraylist e kaydet

      //  onluListe[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      //}
      // Girilen 10 sayıyı büyükten küçüğe doğru sıralar Array sınıfının bir özellliğidir

      Array.Sort(onluListe);

      Console.WriteLine("\n\nGirilen sayilar buyukten kucuge dogru su sekilde siralandi: \n\n");

      //girilen 10 sayıyı büyükten küçüğe doğru sıralar

      for (int k = 9; k >= 0; k--)
      {
        Console.Write(onluListe[k] + " - ");
      }

      Console.WriteLine("\n\nGirilen sayilar kucukten buyuge dogru su sekilde siralandi: \n\n");


      // Girilen 10 sayıyı kucukten buyuge dogru sıralar Array sınıfının bir özellliğidir

      Array.Sort(onluListe);//ilk önce sırala

      Array.Reverse(onluListe);// sonra sıralamayı tersine çevir // Array sınıfının özelliği

      //girilen 10 sayıyı kucukten buyuge dogru sıralar

      for (int k = 9; k >= 0; k--)
      {
        Console.Write(onluListe[k] + " - ");
      }


      //bir tuşa basılana kadar bekle 

      Console.ReadKey();

    }
  }
}

/*
 * 
 * 
 * 10 tane farkli sayi girinizGirilen sayilar buyukten kucuge dogru su sekilde siralandi:


99 - 66 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 -

Girilen sayilar kucukten buyuge dogru su sekilde siralandi:


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 66 - 99 - 10 tane farkli sayi girinizGirilen sayilar buyukten kucuge dogru su sekilde siralandi:


66 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 1 -

Girilen sayilar kucukten buyuge dogru su sekilde siralandi:


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 66 - 99 -
 * 
 * 
 * 
 */


UYGULAMAYI İNDİR