17 Nisan 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Roma Rakamları Çevirici Programı Normal Sayıları Roma Rakamlarına ÇevirmeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form uygulamalar, roma rakamları ve anlamları, roma rakamları çevirici programı.Roma rakamlarını normal sayıya çevirme programı. Normal sayıları roma rakamlarına çevirme programı.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;

namespace C_Sharp_Roma_Rakamlarını_Normal_Sayıya_Donusturme
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnNormalSayiyaCevir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      {
        Hashtable liste = new Hashtable();

        liste.Add("I", "1");

        liste.Add("II", "2");

        liste.Add("III", "3");

        liste.Add("IV", "4");

        liste.Add("V", "5");

        liste.Add("VI", "6");

        liste.Add("VII", "7");

        liste.Add("VIII", "8");

        liste.Add("IX", "9");

        liste.Add("X", "10");

        liste.Add("XX", "20");

        liste.Add("XXX", "30");

        liste.Add("XL", "40");

        liste.Add("L", "50");

        liste.Add("LX", "60");

        liste.Add("LXX", "70");

        liste.Add("LXXX", "80");

        liste.Add("XC", "90");

        liste.Add("C", "100");

        liste.Add("CC", "200");

        liste.Add("CCC", "300");

        liste.Add("CD", "400");

        liste.Add("D", "500");

        liste.Add("DC", "600");

        liste.Add("DCC", "700");

        liste.Add("DCCC", "800");

        liste.Add("CM", "900");

        liste.Add("M", "1000");

        string bol = txtRomaRakami.Text.ToUpper();

        int sayi = 0;

        for (int i = 0; i < bol.Length; i++)
        {
          if (bol.Length - i >= 2)
          {
            string data = bol[i].ToString() + bol[i + 1].ToString();

            if (data == "IX" || data == "XL" || data == "CD" || data == "CM" || data == "XC")
            {
              sayi = int.Parse(liste[data].ToString()) + sayi;

              i++;
            }
            else
            {
              sayi = int.Parse(liste[bol[i].ToString()].ToString()) + sayi;
            }
          }
          else
          {
            sayi = int.Parse(liste[bol[i].ToString()].ToString()) + sayi;
          }
        }

        lblNormalSayiDegeri.Text = Convert.ToString(sayi);
      }
    }

    private void btnRomaRakaminaCevir_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      int yuzler = 0, onlar = 0, birler = 0, girilen;

      string sonuc = "";

      girilen = Convert.ToInt32(txtNormalSayi.Text);

      if (girilen <= 0 || girilen >= 1000)
      {
        MessageBox.Show("Lütfen 0 ile 1000 arasında bir sayı giriniz", "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }

      if (girilen > 99)
      {
        yuzler = girilen / 100;

        if (girilen - (yuzler * 100) == 0)
        {
          goto ifSonu;
        }

        onlar = (girilen - (yuzler * 100)) / 10;

        birler = girilen - ((yuzler * 100) + (onlar * 10));
      }
      else if (girilen > 9)
      {
        onlar = girilen / 10;

        birler = girilen - (onlar * 10);
      }
      else
      {
        birler = girilen;
      }


ifSonu:

      if (yuzler > 0)
      {
        switch (yuzler)
        {
          case 1:
            sonuc = "C";
            break;

          case 2:
            sonuc = "CC";
            break;

          case 3:
            sonuc = "CCC";
            break;

          case 4:
            sonuc = "CD";
            break;

          case 5:
            sonuc = "D";
            break;

          case 6:
            sonuc = "DC";
            break;

          case 7:
            sonuc = "DCC";
            break;

          case 8:
            sonuc = "DCC";
            break;

          case 9:
            sonuc = "CM";
            break;
        }
      }
      if (onlar > 0)
      {
        switch (onlar)
        {
          case 1:
            sonuc = sonuc + "X";
            break;

          case 2:
            sonuc = sonuc + "XX";
            break;

          case 3:
            sonuc = sonuc + "XXX";
            break;

          case 4:
            sonuc = sonuc + "XL";
            break;

          case 5:
            sonuc = sonuc + "L";
            break;

          case 6:
            sonuc = sonuc + "LX";
            break;

          case 7:
            sonuc = sonuc + "LXX";
            break;

          case 8:
            sonuc = sonuc + "LXXX";
            break;

          case 9:
            sonuc = sonuc + "XC";
            break;
        }
      }

      if (birler > 0)
      {
        switch (birler)
        {
          case 1:
            sonuc = sonuc + "I";
            break;

          case 2:
            sonuc = sonuc + "II";
            break;

          case 3:
            sonuc = sonuc + "III";
            break;

          case 4:
            sonuc = sonuc + "IV";
            break;

          case 5:
            sonuc = sonuc + "V";
            break;

          case 6:
            sonuc = sonuc + "VI";
            break;

          case 7:
            sonuc = sonuc + "VII";
            break;

          case 8:
            sonuc = sonuc + "VIII";
            break;

          case 9:
            sonuc = sonuc + "IX";
            break;
        }
      }

      lblRomaRakamiDegeri.Text = Convert.ToString(sonuc);

    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

14 Nisan 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Thread Sleep Metodunun KullanımıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Uygulamaları, Thread sınıfının Sleep metodunu kullanımı ve döngüsel örnekler.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_While_Dongusu
{
  class While_Dongusu
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      int i = 0;

      // while döngüsü ile i değeri 10 olana kadar döngüye devam etsin

      while (i < 10)
      {
        //i değerini yazdırıp bir satır alta geçsin
        
        Console.WriteLine(i + "\t");


        //thread sınıfının sleep özelliği ile 300 mili saniye beklesin sonra devam etsin

        System.Threading.Thread.Sleep(300);


        // Bu döngü işlemi 10 * 300 = 3000 (3 saniye) sonunda tamamlanacak.


        //i değerini bir arttır.

        i++;

      }


      // Şimdi for döngüsü ile 1 den 10 kadar say, her i değerini 500 mili saniye

      // aralıklar ile ekrana yazalım


      for ( i = 0; i < 10; i++)
      {
        
        //i değerini yazdırıp bir satır alta geç

        Console.WriteLine(i + "\t");


        //thread sınıfının sleep özelliği ile 500 mili saniye bekle sonra devam et


        //Bu döngü işlemi 10 * 500 = 5000 (5 saniye) sonunda tamamlanacak.

        System.Threading.Thread.Sleep(500);


        //i değerini bir arttır.
      }


      // do while kullanarak yukarıdaki döngülere benzer bir döngü oluşturma

      i = 0;

      do
      {
        //i değerini yazdırıp bir satır alta geç

        Console.WriteLine(i + "\t");


        //thread sınıfının sleep özelliği ile 400 mili saniye bekle sonra devam et


        // Bu döngü işlemi 10 * 400 = 4000 (4 saniye) sonunda tamamlanacak.

        System.Threading.Thread.Sleep(400);


        //i değerini bir arttır.

        i++;

      } while (i < 10) ;

      Console.ReadKey();
    }
  }
}
UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar String Nesnesinin Split Metodu KullanımıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Uygulamaları, konsol ekranına girilen satırı okuma, okunan satırı Split metodu ile boşLuk karakterine göre kelimeleri ayırma, bölünen kelime gruplarını diziye atama.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_While_Dongusu_If_Yapisi
{
  class While_Dongusu_If_Yapisi
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      bool cikis = true;


      while (cikis)
      {
        // giriş ve çıkış olarak kullanılacak değişkenler

        string ad, soyad, tel, girilendeger;


        //girilen değerin doğru girilip girilmediğinin sonucunu durum değişkenine yazacağız

        bool durum = true;


        //stringarray, konsol ekranına girilen bilgileri tutacak

        string[] stringarray = new string[3];


        while (durum)
        {

          Console.WriteLine("isminizi, soyadınızı ve telefon numarasını sırayla giriniz ");

          Console.Write("");


          girilendeger = Console.ReadLine(); // örnek olarak şöyle bir şey girilsin : "f k 544"


          //girilen bilgiyi boşluklara göre bölerek sıra ile dizi içine yerleştirmek için Split 

          //merodu kullanılır. Eğer yan yana örnekteki gibi bir yazı girilmiş ise bu dizinin

          //boyutu 3 olur.

          stringarray = girilendeger.Split(' ');


          if (stringarray.Count() != 3)
          {
            //Eğer girilen değerler 3 kelime grubundan oluşmuyorsa hata ver

            //ve yeniden istenen bilgileri tekrarla. Bu while döngüsünün devam 

            //edeceği anlamına geliyor.

            durum = true;

            Console.Write("3 kelime grubu girmelisiniz...\n");
          }
          else
          {
            //Eğer 3 kelime grubu girilmişse while döngüsünden çık ve programa devam et

            durum = false;

          }
        }


        //ilk girilen bilgi ad

        ad = stringarray[0];


        //ikinci girilen bilgi soyad

        soyad = stringarray[1];


        //üçüncü sırada girilen bilgi telefon no

        tel = stringarray[2];


        //sıra ile alınan bilgileri konsol ekranına yazdırma.

        Console.WriteLine("Adınız   : " + ad);

        Console.WriteLine("Soyadınız  : " + soyad);

        Console.WriteLine("Telefon no : " + tel);


        //en dıştaki while döngüsü, programdan çıkmak veya devam etmek için kullanılıyor

        Console.WriteLine("cikmak icin ->1, devam icin ->0");

        string status = Console.ReadLine();

        if (status == "0")

          cikis = true;

        else

          cikis = false;


        //eğer 1 değeri girilirse while ın içi false olacağından, dögü sonlanacak ve

        //böylece program sonlanmış olacak
      }
    }
  }
}


/*

isminizi, soyadınızı ve telefon numarasını sırayla giriniz
f k 544
Adınız   : f
Soyadınız  : k
Telefon no : 544
cikmak icin ->1, devam icin ->0
0
isminizi, soyadınızı ve telefon numarasını sırayla giriniz
g k 455
Adınız   : g
Soyadınız  : k
Telefon no : 455
cikmak icin ->1, devam icin ->0
 * 
 * 
 * */UYGULAMAYI İNDİR