PrintPreviewDialog etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
PrintPreviewDialog etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

3 Haziran 2013 Pazartesi

C Sharp Uygulamalar Resource File Yazdırma - C Sharp Applications Print Resource Text DocumentKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar resource eklenen gömülü dokümanı yazdırma.
ETİKETLER : c sharp printing - printing document in c sharp - direct printing c sharp - print document c# - print document - print document to file - print text file - print text - print text file in c# - c# print document - c# print text - c# print text file - csharp print dialog - csharp printdocument - csharp print document - c sharp print text file - c sharp print text - c sharp embedded file - c sharp print embedded text file

UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Drawing.Printing;
using System.Reflection;

namespace PrintDocumentFile
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    OpenFileDialog openfiledialog;
    StreamReader filereader;
    PrintDocument printdocument;
    PrintPreviewDialog printPreviewDialog;
    Font ArialFont;
    List fileLineList;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //dosyadan alınacak satırları tutacak bir liste oluştur

      fileLineList = new List< string >();

      // Create openfile dialog object.

      openfiledialog = new OpenFileDialog();
      openfiledialog.Title = "C Sharp Applications Open File Dialog";
      openfiledialog.InitialDirectory = Application.StartupPath;
      openfiledialog.Filter = "Text files (*.txt) | .txt | All files (*.*) | *.*";
      openfiledialog.FilterIndex = 2;
      openfiledialog.RestoreDirectory = true;

      //Create a Arial font with size 12

      ArialFont = new Font("Arial",12);

      //Create a PrintDocument object

      printdocument = new PrintDocument();

      printPreviewDialog = new PrintPreviewDialog();

      //Add PrintPage event handler 

      printdocument.PrintPage += new PrintPageEventHandler(printdocument_PrintPage);
      printdocument.BeginPrint += new PrintEventHandler(printdocument_BeginPrint);
      printdocument.EndPrint += new PrintEventHandler(printdocument_EndPrint);
    }

    void printdocument_EndPrint(object sender, PrintEventArgs e)
    {
      lblStatus.Text = "The document is printed ";
    }

    void printdocument_BeginPrint(object sender, PrintEventArgs e)
    {
      lblStatus.Text = "Printing is completed ";
    }

    private void btnPrint_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      totalLinecount = 0;

      //Call Print Method

      printdocument.Print();

      //Close the reader

      if (filereader != null)
      {
        filereader.Close();
      }
    }


    int totalLinecount = 0;

    private void printdocument_PrintPage(object sender, PrintPageEventArgs printpageevent)
    {
      //Get the Graphics object from the print page event

      Graphics g = printpageevent.Graphics;
      
      float linesPerPage = 0;
      
      float yposition = 0;

      int pageLineCount = 0;
      
      float leftMargin = printpageevent.MarginBounds.Left;

      float topMargin = printpageevent.MarginBounds.Top;
      
      
      //Calculate the lines per page on the basis of the height of the page and the height of the font
     
      linesPerPage = printpageevent.MarginBounds.Height / ArialFont.GetHeight(g);
      
      //Now read lines one by one, using StreamReader

      while (pageLineCount < linesPerPage && totalLinecount < fileLineList.Count)
      {
        //Calculate the starting position

        yposition = topMargin + (pageLineCount * ArialFont.GetHeight(g));
       
        //Draw text
       
        g.DrawString(fileLineList[totalLinecount], ArialFont, Brushes.Black, leftMargin, yposition, new StringFormat());
        
        //Move to next line
        totalLinecount++;
        pageLineCount++;
      }
      //If PrintPageEventArgs has more pages to print

      if (totalLinecount < fileLineList.Count)
      {
        printpageevent.HasMorePages = true;
      }
      else
      {
        printpageevent.HasMorePages = false;
      }
    }

    private void btnBrowse_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (openfiledialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        //okunan satırların saklanacağı listeyi temizle

        fileLineList.Clear();

        //textbox1 içinde açılan dosyanın adresini yazdıralım

        textBox1.Text = openfiledialog.FileName;

        string filename = textBox1.Text.ToString();

        //Create a StreamReader object for reading file contents

        filereader = new StreamReader(filename);

        string satir;

        while ((satir = filereader.ReadLine()) != null)
        {
          //dosyadan okunan satırları listeye ekleyelim

          fileLineList.Add(satir);
        }
      }
    }

    private void btnOnizleme_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      printPreviewDialog.Document = printdocument;
      printPreviewDialog.ShowDialog();
    }

    private void btnResourceFilePrint_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      totalLinecount = 0;

      Assembly assembly = Assembly.GetExecutingAssembly();
      Stream stream = assembly.GetManifestResourceStream("PrintDocumentFile.Resources.MyDocument.txt");
      StreamReader reader = new StreamReader(stream);

      string satir;

      //okunan satırların saklanacağı listeyi temizle

      fileLineList.Clear();

      while ((satir = reader.ReadLine()) != null)
      {
        //dosyadan okunan satırları listeye ekleyelim

        fileLineList.Add(satir);
      }

      //Call Print Method

      printdocument.Print();

    }
  }
}
  

UYGULAMAYI İNDİR

23 Mayıs 2013 Perşembe

C Sharp Uygulamalar Listbox Verilerini Yazdırma - C Sharp Applications Print Listbox ItemsKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar listbox da bulunan verileri yazdırma.
ETİKETLER : c sharp printing - printing document in c sharp - direct printing c sharp - print document c# - print document - print document to file - print text file - print text - print text file in c# - c# print document - c# print text - c# print text file - csharp print dialog - csharp printdocument - csharp print document - c sharp print text file - c sharp print text - c sharp print listbox veriler - c sharp print listbox items - print listboxs data - print listbox

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Printing;

namespace C_Sharp_Print_Listbox_Item
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    PrintPreviewDialog printPreviewDialog;
    PrintDocument printDocument;
    Font arialFont;
    int counter = 0;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //Create print document object
      printDocument = new PrintDocument();
      
      //Create print priview dialog object
      printPreviewDialog = new PrintPreviewDialog();

      //Add PrintPage event handler 

      printDocument.PrintPage += new PrintPageEventHandler(printDocument_PrintPage);
      printDocument.BeginPrint += new PrintEventHandler(printDocument_BeginPrint);
      printDocument.EndPrint += new PrintEventHandler(printDocument_EndPrint);

      //Create font object
      arialFont = new Font("Arial", 12);

      //fill listbox with numbers

      for (int i = 0; i < 1000; i++)
      {
        listBox1.Items.Add(i);
      }
    }

    private void btnPrint_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      counter = 0;
      printPreviewDialog.Document = printDocument;
      printPreviewDialog.ShowDialog();
    }

    private void printDocument_BeginPrint(object sender, System.Drawing.Printing.PrintEventArgs e)
    {
      this.Text = "The document is printed";
    }

    private void printDocument_EndPrint(object sender, System.Drawing.Printing.PrintEventArgs e)
    {
      this.Text = "Printing is completed";
    }


    private void printDocument_PrintPage(object sender, System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs printpageevent)
    {

      //Get the Graphics object from the print page event

      Graphics g = printpageevent.Graphics;

      float linesPerPage = 0;

      float yposition = 0;

      int count = 0;

      float leftMargin = printpageevent.MarginBounds.Left;

      float topMargin = printpageevent.MarginBounds.Top;

      string line = null;

      //Calculate the lines per page on the basis of the height of the page and the height of the font

      linesPerPage = printpageevent.MarginBounds.Height / arialFont.GetHeight(g);

      //Now read lines one by one, using StreamReader

      while (count < linesPerPage && counter < listBox1.Items.Count )
      {
        //get the line in listbox

        line = listBox1.Items[counter++].ToString();

        //Calculate the starting position

        yposition = topMargin + (count * arialFont.GetHeight(g));

        //Draw text

        g.DrawString(line, arialFont, Brushes.Black, leftMargin, yposition, new StringFormat());

        //Move to next line
        count++;
      }
      //If PrintPageEventArgs has more pages to print

      if (line != null)
      {
        printpageevent.HasMorePages = true;
      }
      else
      {
        printpageevent.HasMorePages = false;
      }
    }

  
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR