Event Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Event Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

18 Ocak 2014 Cumartesi

C Shar Uygulamalar ListView ve ListViewItem Kullanımı - ListView Listesini TemizlemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) listview kullanımı ve listviewitem nesneninin örneğini oluşturarak listview kontrolüne ekleme örneği. Listview listesini temizleme örneği.
ETİKETLER: c sharp listview - c sharp listviewitem - csharp listview - csharp listview kullanımı - csharp listview example - csharp listview örnek - csharp listviewitem - csharp listviewitem örneği - c# listviewitem - c# listview kullanımı - c sharp listview clear - c sharp listview listesini temizleme

UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Listview_Eleman_Ekleme
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ListViewItem lvi = new ListViewItem();
      lvi.Text = txtAd.Text;
      lvi.SubItems.Add(txtSoyad.Text);
      lvi.SubItems.Add(txtUnvan.Text);
      lvi.SubItems.Add(txtTelefon.Text);
      listView1.Items.Add(lvi);
    }

    private void txtAd_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      try
      {
        Convert.ToInt32(e.KeyChar.ToString());
        e.Handled = true;
      }
      catch (Exception)
      {     
      }
    }

    private void txtTelefon_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      try
      {
        Convert.ToInt32(e.KeyChar.ToString());
        
      }
      catch (Exception)
      {
        e.Handled = true;
      }
    }

    private void txtUnvan_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      try
      {
        Convert.ToInt32(e.KeyChar.ToString());
        e.Handled = true;
      }
      catch (Exception)
      {
      }
    }

    private void txtSoyad_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      try
      {
        Convert.ToInt32(e.KeyChar.ToString());
        e.Handled = true;
      }
      catch (Exception)
      {
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listView1.Items.Clear();
    }

    private void btnListeyiTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listView1.Items.Clear();
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

6 Haziran 2013 Perşembe

C Sharp Uygulamalar Event Delegate Kullanarak Formlar Arasında Olay TetiklemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form event delegate kullanarak olay tetikletme ve olayı bir metoda bağlama.
ETİKETLER: csharp event - csharp event handler - csharp events - csharp event example - csharp event and delegate - csharp event add - csharp delegate - csharp delegate kullanımı - csharp delegate nedir - csharp delegate event - csharp delegate example - csharp delegate örnekleri - csharp event örnekleri - csharp form event - csharp delegate vs event - c# event - c# event kullanımı - c# event example - c# delegate - c# delegate kullanımı - c# delegate example - c# delegate örnekleri.
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Event_Delegate
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    //Delegate oluşturalım, parametre olarak string bir değer alsın

    public delegate void tetikleyici(string tuşabasıldı);

    //Delegate den bir olay oluşturalımç bunu istediğimiz her yerde 
    //çağırmak için statik yapalım

    public static event tetikleyici tetikevent; 

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Form2 f2 = new Form2();

      //form2 penceresini göstertelim

      f2.Show(); 
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //button1 tıklandığında bizim oluşturduğumuz olay tetiklensin
      //bunu da Form2 listbox içinde görelim

      tetikevent(button1.Text);
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //button2 tıklandığında bizim oluşturduğumuz olay tetiklensin
      //bunu da Form2 listbox içinde görelim

      tetikevent(button2.Text);
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //button3 tıklandığında bizim oluşturduğumuz olay tetiklensin
      //bunu da Form2 listbox içinde görelim

      tetikevent(button3.Text);
    }
  }
}//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Form2.cs
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Event_Delegate
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Form1.tetikevent +=new Form1.tetikleyici(Form1_tetikevent);
       
    }

    void Form1_tetikevent(string tuşabasıldı)
    {
      listBox1.Items.Add(tuşabasıldı);
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

18 Mayıs 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar KeyBoardHook Sınıfı ile Klavye Olaylarını DinlemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form klavyeden alt Fxx (alt + F12) tuşlarını basarak işlem yatırma. C Sharp KeyboardHook sınıfını kullanarak klavyeden gelen olayları dinleme. KeyboardHook sınıfı ile klavye tuşlarını dinleme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_HotKey
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    KeyboardHook hook;//control alt tuşlarını dinleme nesnesi

    Form form2;//alt control f12 ile açmak istediğimiz form nesnesi

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      //tuş dinleme nesnesinin örneğin oluşturma
      
      hook = new KeyboardHook();

      //bir tuşa basıldığında çalışan olan olay
     
      hook.KeyPressed += new EventHandler (hook_KeyPressed);

      //control alt F12 tuşlarına aynı anda basıldığında olay tetiklensin
      
      //burayı HookModifierKeys enum değerlerine göre geniletebilirsiniz 
     
      hook.RegisterHotKey(HookModifierKeys.Control | HookModifierKeys.Alt, Keys.F12);
    }

    void hook_KeyPressed(object sender, KeyPressedEventArgs e)
    {
      //form2 açma fonksiyonunu çağır
     
      form2Ac();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //yapılacak olan işlemler

      form2 = new Form2(this);
    }

    private void form2Ac()
    {
      //eğre form2 nesnesi daha önce oluşturulup kapatılmış ise yeni bir örneğini oluştur

      if (form2.IsDisposed)
      {
        form2 = new Form2(this);
      }

      //form2 de form1 ile işlem yapmak
      //için construtor (yapıcıya) this yani form nesnesini 
      //parametre olarak eklenebilir. Böylece ana formun bir referensını form2
      //nesnesine taşımış oluruz.

      //form2 nesnesini control alt F12 tuşlarına basılmış ise çalıştır
     
      form2.Show();
    }

  }
}

  

UYGULAMAYI İNDİR