ArrayList Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ArrayList Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

27 Haziran 2013 Perşembe

C Sharp Uygulamalar Personelleri Sınıfı Oluşturma Sınıf Özellikleri ve Alanları



KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Personeller sınıfın oluşturma ve fields & properties ekleme. ArrayList sınıfı kullanarak sınıf nesnelerini listeleme ve saklama. Listbox ile eklenen kişileri listeleme. C sharp Overide kullanımı. Formlar arasında bağlantı kurma. ETİKETLER: c sharp field - c sharp field declaration - c sharp properties - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama - c sharp listbox - c sharp listbox ile listeleme.





UYGULAMAYI İNDİR


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///Form1.cs
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;

namespace oop_personel_listeleme
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }


    //context menü item kullanarak listeye sağ tıklayarak seçili personeli 
    //güncelleme

    private void guncelleMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (lstPersoneller.SelectedItem == null) return;

      Personeller personel = (Personeller)lstPersoneller.SelectedItem;

      Form2 güncellemeFormu = new Form2();
      güncellemeFormu.personel = personel;
      this.Hide();
      güncellemeFormu.ShowDialog();//f yi aç ve f kapanmadan burada bekle
      this.Show();

      ListeyiGoster();
      
    }

    //listeye eklenen personelleri bir arraylist içinde saklayalım

    ArrayList personelListesi = new ArrayList();

    //Kaydet butonuna tıklanınca girilen kişiyi personel listesine ve listbox ekleyalim
  
    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Personeller personel = new Personeller(txtAd.Text, txtSoyad.Text, byte.Parse(txtYas.Text));
      personelListesi.Add(personel);

      ListeyiGoster();
      KutulariTemizle();
    }

    // listeye eklenen personelleri listbox da gösterelim.

    private void ListeyiGoster()
    {
      lstPersoneller.Items.Clear();
      lstPersoneller.Items.AddRange(personelListesi.ToArray());
    }

    //Kaydet butonuna basıldıktan sonra textbox kutucuklarını temizleyelim

    private void KutulariTemizle()
    {
      foreach (Control item in groupBox1.Controls)
      {
        if (item is TextBox)
        {
          TextBox t = (TextBox)item;
          t.Clear();
        }
      }
    }

 
  }
}


  

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///Form2.cs
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace oop_personel_listeleme
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public Personeller personel= null;

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      txtAd.Text = personel.Ad;
      txtSoyad.Text = personel.Soyad;
      txtYas.Text = personel.Yas.ToString();
    }

    private void btnVazgec_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (personel != null)
      {
        personel.Ad = txtAd.Text;
        personel.Soyad = txtSoyad.Text;
        personel.Yas = byte.Parse(txtYas.Text);
        this.Close();
      }
    }

 
  }
}



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///Personeller.cs
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace oop_personel_listeleme
{
  //internal ya da public
  //internal içinde bulunduğun namesace de erişilebilir anlamındadır
  public class Personeller
  {
    //public private internal
    //private içinde bulunduğun class içinde erişilebilir
    //fields - alanlar :

    private string ad;
    private string soyad;
    private byte yas;

    //Properties - özellikler : 
    public string Ad
    {
      get { return ad; }
      set { ad = value; }
    }

    public string Soyad
    {
      get { return this.soyad; }
      set { this.soyad = value; }
    }

    public byte Yas
    {
      get { return this.yas; }
      set { this.yas = value; }
    }

    public Personeller(string isim,string soyisim,byte yasi)
    {
      //constructor 1
      this.Ad = isim;
      this.Soyad = soyisim;
      this.Yas = yasi;
    }

    public Personeller()
    {
      //constructor 2
    }

    public Personeller(Personeller personel)
    {
      //constructor 3
      this.Ad = personel.Ad;
      this.Soyad = personel.Soyad;
      this.Yas = personel.Yas;
    }

    public override string ToString()
    {
      return this.Ad + " " + this.Soyad;
    }
  }
}




1 Haziran 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamlar Sınıf Oluşturma - Fields ve Properties Tanımlama - Listbox Listeleme - Override Kullanımı



KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Kişiler sınıfın oluşturma ve fields & properties ekleme. ArrayList sınıfı kullanarak sınıf nesnelerini listeleme ve saklama. ArrayList elemanlarını ait oldukları sınıfa dönüştürme (Cast). Listbox ile eklenen kişileri listeleme. C sharp Overide kullanımı.
ETİKETLER: c sharp field - c sharp field declaration - c sharp properties - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama - c sharp listbox - c sharp listbox ile listeleme.





UYGULAMAYI İNDİR



using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace c_sharp_sinif_uygulama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //nesneleri depolamak için arraylist tipide bir liste oluştur

    System.Collections.ArrayList kisiListes;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //kisiListesinin bir örneğini oluştur.

      kisiListesi = new System.Collections.ArrayList();
    }

    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Eğer ad veya soyad dan biri girilmemiş ise uyarı ver ve 
      //işlem yapmadan geri dön

      if (txtIsim.Text.Trim() == "" || txtSoyisim.Text.Trim() == "")
      {
        MessageBox.Show("ad veya soyad boş bırakılmış. ");
        return;
      }

      //eğer ad ve soyada bir değer girilmiş ise devam et
      //kişiler sınıfından bir örnek oluştur(instance)

      Kisiler kisi = new Kisiler();

      kisi.Ad = txtIsim.Text;
      kisi.Soyad = txtSoyisim.Text;

      //oluşturulan kişi nesnesini listeye ekle

      kisiListesi.Add(kisi);

      ListeyiDoldur();
    }

    private void ListeyiDoldur()
    {
      //listbox da varolanların hepsini sil

      lstKisiler.Items.Clear();

      //kişiler listesinde olanları listBox a yeniden ekle

      for (int i = 0; i < kisiListesi.Count; i++)
      {
        lstKisiler.Items.Add(kisiListesi[i]);
      }
    }

    private void lstKisiler_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
    {
      //listBox da bir isim çift tıklanırsa onu messageBox ile göster

      int seciliIndeks = lstKisiler.SelectedIndex;

      if (seciliIndeks < 0) return;

      Kisiler kisi = (Kisiler)lstKisiler.Items[seciliIndeks];

      MessageBox.Show("Ad : "+kisi.Ad+"\nSoyad : "+kisi.Soyad);
    }

    private void btnTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (Control item in this.Controls)
      {
        if (item is TextBox)
        {
          item.Text = "";
        }
      }
    }
  }

  class Kisiler
  {
    #region Fields

    string ad;//Field

    string soyad;//Field 

    #endregion

    #region Propeties

    public string Ad
    {
      get
      {
        return ad.ToUpper();
      }
      set
      {
        ad = value;
      }
    }

    public string Soyad
    {
      get
      {
        return soyad.ToUpper();
      }
      set
      {
        soyad = value;
      }
    }

    #endregion

    public override string ToString()
    {
      return ad.ToUpper() + " " +soyad.ToUpper();
    }
  }
}


C Sharp Uygulamalar Class Tanımlama - Field Oluşturma - Field Erişim Belirleyicileri - Field Access Modifiers - ListBox da Listeleme



KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) sınıf ve alan (field) oluşturma, alan (field) erişim belirleyicileri ve kullanımı ile ilgili örnekler.
ETİKETLER: c sharp field - c sharp field declaration - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama





UYGULAMAYI İNDİR



using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace oopintro
{
  public partial class FormUrunler : Form
  {
    public FormUrunler()
    {
      InitializeComponent();
    }

    // ürünler sınıfı oluştur
    public class Urunler 
    {
      //Urunler sınıfının constructorı
      public Urunler()
      {

      }

      // ürünler sınıfında alan (field) tanımlama

      public string urunAdi;//degisken (field--Attribute)

      public decimal fiyat; //field

      public int stok; //field

    }

    ArrayList urunListesi;

    private void FormUrunler_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //urunListesi nin bir örneğini oluşturalım. Bu kaydedilen ürünlerin
      //listesin object nesnesi olarak saklayacak

      urunListesi = new ArrayList();
    }

    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //ürünler sınıfından bir örnek oluştur

      Urunler urun = new Urunler();
      
      //ürünler sınıfının alanlarını (field) doldur
      
      urun.urunAdi = txtUrunAdi.Text;
      urun.fiyat = npdFiyat.Value;
      urun.stok = Convert.ToInt32(txtAdet.Text);
      
      //ürünler sınıfından oluşturdugumuz ürün nesnesini ürün listesine ekleme
      
      urunListesi.Add(urun);
    }

    private void btnUrunleriGoster_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //ürünleri listelemek için listBox içini düzenleme
      
      lstUrunlerListesi.Items.Clear();
      lstUrunlerListesi.Items.Add("Ürün Adi\t\tFiyat\tStok");
      lstUrunlerListesi.Items.Add("--------\t\t-----\t----");
      lstUrunlerListesi.Items.Add(""); 
      
      string listeEkle = "";
      
      //ürünler listesinde bulunan nesneleri ürünler sınıfına 
      //dönüştürerek özellikler al ve listbox içine ekle. (Urunler) tip
      //dönüşümünü yapmamızını nedeni arraylist in elemanları object sınıfında
      //tutması. Bu object sınıfının ürünler sınıfındaki field lerine erişmek
      //için bu Cst işlemi yapılması gerekli.
      
      for (int i = 0; i < urunListesi.Count; i++)
      {
        listeEkle += ((Urunler)urunListesi[i]).urunAdi+"\t\t";
        listeEkle += ((Urunler)urunListesi[i]).fiyat+"\t";
        listeEkle += ((Urunler)urunListesi[i]).stok+"\t";
        lstUrunlerListesi.Items.Add(listeEkle);
        listeEkle = "";
      }
    }

  }
}

 


C Sharp Uygulamalar Class Tanımlama - Field Oluşturma - Field Erişim Belirleyicileri - Field Access Modifiers



KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) sınıf ve alan (field) oluşturma, alan (field) erişim belirleyicileri ve kullanımı ile ilgili örnekler.
ETİKETLER: c sharp field - c sharp field declaration - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama





UYGULAMAYI İNDİR



using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;//ArrayList için gerekli

namespace OOP_Sinif_Alan_Olusturma
{
  public partial class FormUrunler : Form
  {
    public FormUrunler()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //nesneleri depolamak için arraylist sinifindan bir değişken tanımlama

    ArrayList urunListesi;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //nesneleri depolamak için arraylist sinifindan bir örnek alma
      urunListesi = new ArrayList();
    }

    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //ürünler sinifindan bir örnek (instance) oluşturalım

      Urunler yeniUrun = new Urunler();
      
      //ürünler sınıfının özellikleri doldurma
      
      yeniUrun.urunAdi = txtUrunAdi.Text;
      yeniUrun.stok = Convert.ToInt32(txtStok.Text);
      yeniUrun.fiyat = nudFiyat.Value;
      
      //oluşturduğumuz ürünü nesne olarak urunlistesine ekleyelim
      
      urunListesi.Add(yeniUrun);
    }

    private void btnUrunleriGoster_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //eklenen ürünleri gösterme

      string urunAdlari="";

      //arraylist den oluşturduğumuz listeye eklenen ürünleri gösterme
     
      for (int i = 0; i < urunListesi.Count; i++)
      {
        //cast işlemi
        //arraylist object tipinde döndüğü için bu değeri
        //ilk önce orijinal sınıfına çevirelim (CAST)
       
        Urunler urun = (Urunler)urunListesi[i];
        
        //mesaj olarak ürünün ismini gösterelim, bunun için ilk önce 

        //bütün ürünleri bir string değişkene yazdıralım
        
        urunAdlari += urun.urunAdi +" - " + urun.fiyat +"\n";
      }

      //Listemizde olan bütün nesneleri mesaj kutusunda gösterelim
      
      MessageBox.Show(urunAdlari);
    }
  }


  public class Urunler
  {
    /*
     * 
     Bu sınıf örneğinde sadece alan (field) oluşturalım
    
     bir sınıfta "field" veri tutmak için kullanılır. "Field" public,
    
     private,protexted,internal veya protected interval olabilir. 
    
     Ayrıca statik olarak da belirtilebilir.
    
     burada string , int ve decimal tipinde 3 örnek verilmiştir
    
     * 
     */

    //Urunler sınıfın constructor ı
    public Urunler()
    {
      urunAdi = "";
      stok = 0;
      fiyat = 0;
    }

    public string urunAdi;//public field

    public int stok;//public field
    
    public decimal fiyat;//public field
  }
}