8 Ocak 2014 Çarşamba

C Sharp Form Uygulamalar KeyPress ve Error Provider KullanımıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar error provider kullanımı. Textbox kutusuna yanlış bir değer girildiğinde hatanın sebebini göstermek için form da error provider kullanımı. Textbox Keypress olayını kullanarak girilen karakterin sayı mı harf mi olup olmadığını kontrol etme.
ETİKETLER:c sharp error - c sharp error provider - c# error provider - c sharp error provider kullanımı - c sharp keypress - c# keypress

UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace KeyPress
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    DateTime dogumTarih = new DateTime();
    string ad = "";
    string soyad = "";
    string tcNo = "";

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnFormuAc_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      formerrorprovider f = new formerrorprovider();
      f.BunuAcanform = this;
      f.Show();
      this.Hide();
    }

    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ad = txtAd.Text;
      soyad = txtSoyad.Text;
      dogumTarih = DateTime.Parse(txtDtarih.Text);
      tcNo = txtTCNO.Text;
    }

    private void txtAd_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {

      if (char.IsNumber(e.KeyChar) && e.KeyChar != '\b')
      {
        e.Handled = true;
      }
    }

    private void txtSoyad_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (char.IsNumber(e.KeyChar) && e.KeyChar != '\b')
      {
        e.Handled = true;
      }
    }

    private void txtDtarih_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (!char.IsNumber(e.KeyChar) && e.KeyChar != '.' && e.KeyChar != '\b')
        e.Handled = true;
    }

    private void txtTCNO_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (!char.IsNumber(e.KeyChar) && e.KeyChar != '\b')
        e.Handled = true;
    }
  }
}
  


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace KeyPress
{
  public partial class formerrorprovider : Form
  {
    public formerrorprovider()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public Form1 BunuAcanform = null;

    private void txtkod_Validating(object sender, CancelEventArgs e)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(txtkod.Text) || txtkod.Text.Trim().Equals(""))
        return;
      if (!char.IsLetter(txtkod.Text[0]) || txtkod.Text.Length != 5)
      {
        errorProvider1.SetError(txtkod, "Firma kodu 5 karakterden oluşmalı ve ilk karakter harf olmalı");
        e.Cancel=true;
      }
      else
        errorProvider1.Clear();
    }

    private void btnKaydetIlerle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Diger bölümü hazır olmadıgından ilerleyemeyeceksiniz...");
    }


    private void frmerrorprovider_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
    {
      BunuAcanform.Show();
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme