1 Haziran 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamlar Sınıf Oluşturma - Fields ve Properties Tanımlama - Listbox Listeleme - Override KullanımıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Kişiler sınıfın oluşturma ve fields & properties ekleme. ArrayList sınıfı kullanarak sınıf nesnelerini listeleme ve saklama. ArrayList elemanlarını ait oldukları sınıfa dönüştürme (Cast). Listbox ile eklenen kişileri listeleme. C sharp Overide kullanımı.
ETİKETLER: c sharp field - c sharp field declaration - c sharp properties - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama - c sharp listbox - c sharp listbox ile listeleme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace c_sharp_sinif_uygulama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //nesneleri depolamak için arraylist tipide bir liste oluştur

    System.Collections.ArrayList kisiListes;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //kisiListesinin bir örneğini oluştur.

      kisiListesi = new System.Collections.ArrayList();
    }

    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Eğer ad veya soyad dan biri girilmemiş ise uyarı ver ve 
      //işlem yapmadan geri dön

      if (txtIsim.Text.Trim() == "" || txtSoyisim.Text.Trim() == "")
      {
        MessageBox.Show("ad veya soyad boş bırakılmış. ");
        return;
      }

      //eğer ad ve soyada bir değer girilmiş ise devam et
      //kişiler sınıfından bir örnek oluştur(instance)

      Kisiler kisi = new Kisiler();

      kisi.Ad = txtIsim.Text;
      kisi.Soyad = txtSoyisim.Text;

      //oluşturulan kişi nesnesini listeye ekle

      kisiListesi.Add(kisi);

      ListeyiDoldur();
    }

    private void ListeyiDoldur()
    {
      //listbox da varolanların hepsini sil

      lstKisiler.Items.Clear();

      //kişiler listesinde olanları listBox a yeniden ekle

      for (int i = 0; i < kisiListesi.Count; i++)
      {
        lstKisiler.Items.Add(kisiListesi[i]);
      }
    }

    private void lstKisiler_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
    {
      //listBox da bir isim çift tıklanırsa onu messageBox ile göster

      int seciliIndeks = lstKisiler.SelectedIndex;

      if (seciliIndeks < 0) return;

      Kisiler kisi = (Kisiler)lstKisiler.Items[seciliIndeks];

      MessageBox.Show("Ad : "+kisi.Ad+"\nSoyad : "+kisi.Soyad);
    }

    private void btnTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (Control item in this.Controls)
      {
        if (item is TextBox)
        {
          item.Text = "";
        }
      }
    }
  }

  class Kisiler
  {
    #region Fields

    string ad;//Field

    string soyad;//Field 

    #endregion

    #region Propeties

    public string Ad
    {
      get
      {
        return ad.ToUpper();
      }
      set
      {
        ad = value;
      }
    }

    public string Soyad
    {
      get
      {
        return soyad.ToUpper();
      }
      set
      {
        soyad = value;
      }
    }

    #endregion

    public override string ToString()
    {
      return ad.ToUpper() + " " +soyad.ToUpper();
    }
  }
}


Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme