12 Haziran 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Regex ile e-mail Adresi Kontrolü YapmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar regex sınıfını kullanarak textbox dan girilen eümail adresinin e-mail adresi formatında olup olmadığını kontrol etme.
ETİKETLER: c sharp regex | c sharp match | csharp regex match | c# regex match | c# regex | csharp regex is match | regex ismatch c# | regex ismatch | regex ismatch email | c# regex ismatch email | c sharp regex ismatch email | regex ismatch c# example | regex ismatch c# examples | regex.ismatch c# email | c# regular expression regex.ismatch | c# regular expression | c sharp regular expression
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace C_sharp_email_Regex_Control
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private string CheckEmailString(string girilenDeger)
    {
      if (girilenDeger == "")
      {
        return "Girilen değer boş olamaz.";
      }
      

      //textbox dan girilen mail adresininin mail adresi formatında olup olmadığını kontrol eden biçimi oluşturalım

      string bicim = @"^[a-zA-Z0-9_\-\.]+@[a-zA-Z0-9_\-\.]+\.[a-zA-Z]{2,}$";

      //Regex sınıfından oluşturduğumuz biçim değişkenini parametre vererek bir örnek oluşturalım

      Regex regex = new Regex(bicim);

      //Regex nesnesini ismatch metodunu kullanarak girilen adresi kontrol edelim

      if (!regex.IsMatch(girilenDeger))
      {
        //Eğer girilen adres oluşturduğumuz biçime uymuyorsa geçersiz adrestir.

        return "Girilen e-mail adresi geçersiz.";
      }
      
      //Eğer girilen adres oluşturduğumuz biçime uyuyorsa bu adres geçerlidir

      return "Girilen e-mail adresi geçerli.";
    }

    private void btnKontrolEt_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string value = CheckEmailString(txtEmailAdres.Text);

      //girilen adresin durumunu bilgi mesajı olarak gösterelim.

      MessageBox.Show(value, "Bilgi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
    }
  }
}

 

UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme