1 Haziran 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Class Tanımlama - Override Equals Method - Override ToString MethodKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Sınıf oluşturma ve fields & properties ekleme. Generic List sınıfını kullanarak sınıf nesnelerini listeleme ve saklama. Generic Liste nesne ekleme ve eklenen nesneleri listeleme. C sharp Override Equals ve Override ToString Method larını tekrar yazma.
ETİKETLER: c sharp field - c sharp field declaration - c sharp properties - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama - Generic List - c sharp generic list - generic list kullanımı

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace OOP_Equals_Override
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Siniflar sinif1 = new Siniflar();

      sinif1.SinifAd = "Sınıf - 1";

      Siniflar sinif2 = sinif1;

      Siniflar sinif3 = sinif2;

      Console.WriteLine("\n\n" + sinif1 + " " + sinif3 + " e eşit mi ?");

      if (sinif3.Equals(sinif1))
      {
        Console.WriteLine("bu iki referans noktası aynı örneği(instance) gösteriyor.\n\n");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("bu iki referans noktası aynı örneği(instance) göstermiyor.\n\n");
      }
      
      //sinif2 ve sinif3 nesnelerinin yeni örnekleri oluşturma

      //simdi bu 3 sınıfında id si bibirinden farklı oldu
      
      sinif2 = new Siniflar();
      sinif2.SinifAd = "Sınıf - 2";

      sinif3 = new Siniflar();
      sinif3.SinifAd = "Sınıf - 3";

      //Yeniden sinif1, sinif2 ve sinif3 nesnelerini eşit mi diye kontrol edelim

      Console.WriteLine("\n\n" + sinif1 + " "+ sinif2 + " e eşit mi ?");

      if (sinif2.Equals(sinif1))
      {
        Console.WriteLine("\n\nbu iki referans noktası aynı örneği(instance) gösteriyor.\n\n");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("\n\nbu iki referans noktası aynı örneği(instance) göstermiyor.\n\n");
      }

      Console.WriteLine("\n\n" + sinif1 + " " + sinif3 + " e eşit mi ?");

      if (sinif3.Equals(sinif1))
      {
        Console.WriteLine("\n\nbu iki referans noktası aynı örneği(instance) gösteriyor.\n\n");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("\n\nbu iki referans noktası aynı örneği(instance) göstermiyor.\n\n");
      }
      
      //Jenerik bir sınıflar listesi oluşturma

      List Siniflar = new List();

      //oluşturulmuş sinid nesnelerini jenerik liste ekleme

      Siniflar.Add(sinif1);
      Siniflar.Add(sinif2);
      Siniflar.Add(sinif3);

      //jenerik listeyi konsol ekranına yaz (id değerleri ile birlikte)
      for (int i = 0; i < Siniflar.Count; i++)
      {
        Console.WriteLine(Siniflar[i].Id + " : " + Siniflar[i].SinifAd);
      }


      Console.ReadKey();
    }
  }

  class Siniflar
  {
    // id ve sinifAd isminde iki adet alan (field) tanımlayalım
    private string id;
    private string sinifAd;

    // Id özelliğini (property) tanımlayalım.
    public string Id 
    {
      get
      {
        return id;
      }
      set
      {
        id = value;
      }
    }

    //SinifAd özellliğini (property) tanımlayalım
    public string SinifAd 
    {
      get
      {
        return sinifAd;
      }
      set
      {
        sinifAd = value;
      }
    }
    
    //Contructor Tanımlayalım. Bir örnek alındığında tek bir id atayalım
    public Siniflar()
    {
      //Constructor - Global unique identifier 

      this.Id = Guid.NewGuid().ToString();
      this.sinifAd = "Sınıf - ?";
    }

    //Equals metodunu yeniden yazma, bu sınıf için

    public override bool Equals(object obj)
    {
      //Bu instance ile karşılaştırılacak nesne
      
      Siniflar sinif = obj as Siniflar;

      //karşılaştırılan nesnebin id değeri bu sınıftan üremiş
      //olan nesnenin id si ile aynı ise "True" değerini dön

      if (sinif == null || sinif.Id != this.Id)
      {
        return false;
      }

      return true;
    }

    //ToString metodunu yeniden oluşturacağım. Bunun için override terimini kullanacağım
    public override string ToString()
    {
      return this.sinifAd;
    }
  }
}


Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme