1 Haziran 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Class Tanımlama - Field Oluşturma - Field Erişim Belirleyicileri - Field Access Modifiers - ListBox da ListelemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) sınıf ve alan (field) oluşturma, alan (field) erişim belirleyicileri ve kullanımı ile ilgili örnekler.
ETİKETLER: c sharp field - c sharp field declaration - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace oopintro
{
  public partial class FormUrunler : Form
  {
    public FormUrunler()
    {
      InitializeComponent();
    }

    // ürünler sınıfı oluştur
    public class Urunler 
    {
      //Urunler sınıfının constructorı
      public Urunler()
      {

      }

      // ürünler sınıfında alan (field) tanımlama

      public string urunAdi;//degisken (field--Attribute)

      public decimal fiyat; //field

      public int stok; //field

    }

    ArrayList urunListesi;

    private void FormUrunler_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //urunListesi nin bir örneğini oluşturalım. Bu kaydedilen ürünlerin
      //listesin object nesnesi olarak saklayacak

      urunListesi = new ArrayList();
    }

    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //ürünler sınıfından bir örnek oluştur

      Urunler urun = new Urunler();
      
      //ürünler sınıfının alanlarını (field) doldur
      
      urun.urunAdi = txtUrunAdi.Text;
      urun.fiyat = npdFiyat.Value;
      urun.stok = Convert.ToInt32(txtAdet.Text);
      
      //ürünler sınıfından oluşturdugumuz ürün nesnesini ürün listesine ekleme
      
      urunListesi.Add(urun);
    }

    private void btnUrunleriGoster_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //ürünleri listelemek için listBox içini düzenleme
      
      lstUrunlerListesi.Items.Clear();
      lstUrunlerListesi.Items.Add("Ürün Adi\t\tFiyat\tStok");
      lstUrunlerListesi.Items.Add("--------\t\t-----\t----");
      lstUrunlerListesi.Items.Add(""); 
      
      string listeEkle = "";
      
      //ürünler listesinde bulunan nesneleri ürünler sınıfına 
      //dönüştürerek özellikler al ve listbox içine ekle. (Urunler) tip
      //dönüşümünü yapmamızını nedeni arraylist in elemanları object sınıfında
      //tutması. Bu object sınıfının ürünler sınıfındaki field lerine erişmek
      //için bu Cst işlemi yapılması gerekli.
      
      for (int i = 0; i < urunListesi.Count; i++)
      {
        listeEkle += ((Urunler)urunListesi[i]).urunAdi+"\t\t";
        listeEkle += ((Urunler)urunListesi[i]).fiyat+"\t";
        listeEkle += ((Urunler)urunListesi[i]).stok+"\t";
        lstUrunlerListesi.Items.Add(listeEkle);
        listeEkle = "";
      }
    }

  }
}

 


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder