1 Haziran 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Class Tanımlama - Field Oluşturma - Field Erişim Belirleyicileri - Field Access ModifiersKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) sınıf ve alan (field) oluşturma, alan (field) erişim belirleyicileri ve kullanımı ile ilgili örnekler.
ETİKETLER: c sharp field - c sharp field declaration - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;//ArrayList için gerekli

namespace OOP_Sinif_Alan_Olusturma
{
  public partial class FormUrunler : Form
  {
    public FormUrunler()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //nesneleri depolamak için arraylist sinifindan bir değişken tanımlama

    ArrayList urunListesi;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //nesneleri depolamak için arraylist sinifindan bir örnek alma
      urunListesi = new ArrayList();
    }

    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //ürünler sinifindan bir örnek (instance) oluşturalım

      Urunler yeniUrun = new Urunler();
      
      //ürünler sınıfının özellikleri doldurma
      
      yeniUrun.urunAdi = txtUrunAdi.Text;
      yeniUrun.stok = Convert.ToInt32(txtStok.Text);
      yeniUrun.fiyat = nudFiyat.Value;
      
      //oluşturduğumuz ürünü nesne olarak urunlistesine ekleyelim
      
      urunListesi.Add(yeniUrun);
    }

    private void btnUrunleriGoster_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //eklenen ürünleri gösterme

      string urunAdlari="";

      //arraylist den oluşturduğumuz listeye eklenen ürünleri gösterme
     
      for (int i = 0; i < urunListesi.Count; i++)
      {
        //cast işlemi
        //arraylist object tipinde döndüğü için bu değeri
        //ilk önce orijinal sınıfına çevirelim (CAST)
       
        Urunler urun = (Urunler)urunListesi[i];
        
        //mesaj olarak ürünün ismini gösterelim, bunun için ilk önce 

        //bütün ürünleri bir string değişkene yazdıralım
        
        urunAdlari += urun.urunAdi +" - " + urun.fiyat +"\n";
      }

      //Listemizde olan bütün nesneleri mesaj kutusunda gösterelim
      
      MessageBox.Show(urunAdlari);
    }
  }


  public class Urunler
  {
    /*
     * 
     Bu sınıf örneğinde sadece alan (field) oluşturalım
    
     bir sınıfta "field" veri tutmak için kullanılır. "Field" public,
    
     private,protexted,internal veya protected interval olabilir. 
    
     Ayrıca statik olarak da belirtilebilir.
    
     burada string , int ve decimal tipinde 3 örnek verilmiştir
    
     * 
     */

    //Urunler sınıfın constructor ı
    public Urunler()
    {
      urunAdi = "";
      stok = 0;
      fiyat = 0;
    }

    public string urunAdi;//public field

    public int stok;//public field
    
    public decimal fiyat;//public field
  }
}


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder