27 Haziran 2013 Perşembe

C Sharp Uygulamalar Personelleri Sınıfı Oluşturma Sınıf Özellikleri ve AlanlarıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Personeller sınıfın oluşturma ve fields & properties ekleme. ArrayList sınıfı kullanarak sınıf nesnelerini listeleme ve saklama. Listbox ile eklenen kişileri listeleme. C sharp Overide kullanımı. Formlar arasında bağlantı kurma. ETİKETLER: c sharp field - c sharp field declaration - c sharp properties - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama - c sharp listbox - c sharp listbox ile listeleme.

UYGULAMAYI İNDİR


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///Form1.cs
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;

namespace oop_personel_listeleme
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }


    //context menü item kullanarak listeye sağ tıklayarak seçili personeli 
    //güncelleme

    private void guncelleMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (lstPersoneller.SelectedItem == null) return;

      Personeller personel = (Personeller)lstPersoneller.SelectedItem;

      Form2 güncellemeFormu = new Form2();
      güncellemeFormu.personel = personel;
      this.Hide();
      güncellemeFormu.ShowDialog();//f yi aç ve f kapanmadan burada bekle
      this.Show();

      ListeyiGoster();
      
    }

    //listeye eklenen personelleri bir arraylist içinde saklayalım

    ArrayList personelListesi = new ArrayList();

    //Kaydet butonuna tıklanınca girilen kişiyi personel listesine ve listbox ekleyalim
  
    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Personeller personel = new Personeller(txtAd.Text, txtSoyad.Text, byte.Parse(txtYas.Text));
      personelListesi.Add(personel);

      ListeyiGoster();
      KutulariTemizle();
    }

    // listeye eklenen personelleri listbox da gösterelim.

    private void ListeyiGoster()
    {
      lstPersoneller.Items.Clear();
      lstPersoneller.Items.AddRange(personelListesi.ToArray());
    }

    //Kaydet butonuna basıldıktan sonra textbox kutucuklarını temizleyelim

    private void KutulariTemizle()
    {
      foreach (Control item in groupBox1.Controls)
      {
        if (item is TextBox)
        {
          TextBox t = (TextBox)item;
          t.Clear();
        }
      }
    }

 
  }
}


  

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///Form2.cs
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace oop_personel_listeleme
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public Personeller personel= null;

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      txtAd.Text = personel.Ad;
      txtSoyad.Text = personel.Soyad;
      txtYas.Text = personel.Yas.ToString();
    }

    private void btnVazgec_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (personel != null)
      {
        personel.Ad = txtAd.Text;
        personel.Soyad = txtSoyad.Text;
        personel.Yas = byte.Parse(txtYas.Text);
        this.Close();
      }
    }

 
  }
}/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///Personeller.cs
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace oop_personel_listeleme
{
  //internal ya da public
  //internal içinde bulunduğun namesace de erişilebilir anlamındadır
  public class Personeller
  {
    //public private internal
    //private içinde bulunduğun class içinde erişilebilir
    //fields - alanlar :

    private string ad;
    private string soyad;
    private byte yas;

    //Properties - özellikler : 
    public string Ad
    {
      get { return ad; }
      set { ad = value; }
    }

    public string Soyad
    {
      get { return this.soyad; }
      set { this.soyad = value; }
    }

    public byte Yas
    {
      get { return this.yas; }
      set { this.yas = value; }
    }

    public Personeller(string isim,string soyisim,byte yasi)
    {
      //constructor 1
      this.Ad = isim;
      this.Soyad = soyisim;
      this.Yas = yasi;
    }

    public Personeller()
    {
      //constructor 2
    }

    public Personeller(Personeller personel)
    {
      //constructor 3
      this.Ad = personel.Ad;
      this.Soyad = personel.Soyad;
      this.Yas = personel.Yas;
    }

    public override string ToString()
    {
      return this.Ad + " " + this.Soyad;
    }
  }
}
Etiketler

Abstract Class ( 3 ) Access ( 2 ) Access Modifiers ( 3 ) Access Veri Tabanı ( 4 ) Add ( 1 ) Application ( 3 ) Array ( 27 ) Array Sınıfı ( 7 ) ArrayList ( 3 ) ArrayList Sınıfı ( 4 ) BackColor ( 3 ) Bitmap ( 7 ) Bitmap Sınıfı ( 2 ) Boolean ( 10 ) Break ( 4 ) Brush ( 1 ) Buton ( 6 ) Button ( 20 ) Button Sınıfı ( 36 ) Byte ( 1 ) c sharp ( 2 ) c sharp game ( 2 ) C Sharp Oyun Örnekleri ( 7 ) C sharp uygulamalar ( 191 ) C#-Form ( 84 ) C#-Game ( 17 ) C#-Konsol ( 20 ) C#-Oyun ( 16 ) CancelButton ( 1 ) Case ( 2 ) Char ( 3 ) Chart ( 2 ) CheckBox ( 1 ) Class ( 11 ) Class Örnekleri ( 29 ) Click ( 3 ) Click Event Örnekleri ( 12 ) Click-Event ( 9 ) Color ( 6 ) Color Sınıfı ( 2 ) ColorTranslator ( 1 ) ComboBox ( 2 ) Console ( 21 ) Console Application Örnekleri ( 60 ) Console Sınıfı ( 21 ) ConsoleColor Sınıfı ( 5 ) Contextmenustrip Sınıfı ( 1 ) Control Sınıfı ( 2 ) Controls ( 1 ) Convert ( 9 ) Count ( 1 ) DataGridView ( 2 ) DataSet ( 1 ) DataTable ( 3 ) DateTime ( 1 ) DateTime Sınıfı ( 6 ) Decimal ( 1 ) DialogResult ( 5 ) Dictionary ( 1 ) Dinamik ( 1 ) Directory ( 2 ) Dizi ( 22 ) Dizi Örnekleri ( 24 ) DllImport ( 1 ) DllImport Örnekleri ( 4 ) DllImportAttribute ( 1 ) DllImportAttribute Örnekleri ( 2 ) Dns ( 1 ) Double ( 5 ) double to string ( 2 ) DoubleClick ( 1 ) Download ( 89 ) Download Form Source Codes ( 72 ) Döngü ( 34 ) Döngü Örnekleri ( 93 ) Entity ( 1 ) Enum ( 1 ) Error Provider ( 2 ) Event - Delegate Örnekleri ( 4 ) Event Örnekleri ( 3 ) Excel ( 1 ) Facade ( 1 ) File ( 1 ) FileInfo ( 3 ) FlatAppearance ( 1 ) Float ( 4 ) Fonksiyon ( 9 ) Font ( 4 ) for ( 53 ) foreach ( 13 ) Form ( 15 ) Form Application Örnekleri ( 120 ) Form Kaynak Kodları İndir ( 55 ) Form Sınıfı ( 14 ) FormClosing ( 1 ) FormLoad ( 1 ) FromArgb ( 1 ) FromHtml ( 1 ) FromName ( 1 ) Function ( 6 ) Generic List ( 13 ) Generic List Sınıfı ( 18 ) Graphics ( 14 ) Graphics Sınıfı ( 3 ) GraphicsPath Sınıfı ( 6 ) GraphicsUnit ( 1 ) GroupBox ( 4 ) GroupBox Sınıfı ( 5 ) Hashtable ( 1 ) If ( 38 ) If-Else ( 47 ) If-Else Örnekleri ( 88 ) Image ( 3 ) ImageList ( 3 ) Inheritance-Miras Örnekleri ( 3 ) Instance ( 1 ) Int ( 28 ) IPAddress ( 2 ) IsDigit ( 2 ) IsLetter ( 3 ) IsNullOrEmpty ( 1 ) IsNumber ( 1 ) IsWhiteSpace ( 1 ) Items ( 1 ) IWshShortcut Sınıfı ( 1 ) indir ( 90 ) is Teriminin Kullanımı ( 1 ) Kernel32 ( 1 ) KeyboardHook Sınıfı ( 1 ) KeyChar ( 3 ) KeyDown ( 2 ) KeyEventHandler ( 1 ) KeyPress ( 4 ) KeyPress Event ( 1 ) Keys ( 1 ) KeyUp ( 1 ) Konsol Kaynak Kodları İndir ( 2 ) Kontrol ( 1 ) Label ( 15 ) Label Sınıfı ( 9 ) Length ( 1 ) List ( 3 ) ListBox ( 13 ) ListBox Sınıfı ( 21 ) Listview ( 3 ) Listviewitem ( 3 ) Load ( 1 ) Long ( 1 ) MailMessage ( 1 ) Match ( 1 ) Matematik ( 65 ) Math ( 2 ) Math Sınıfı ( 5 ) MenuStrip ( 2 ) MenuStrip Sınıfı ( 2 ) MessageBox ( 19 ) MessageBox Sınıfı ( 14 ) Method ( 15 ) Method Overiding ( 16 ) Metod ( 1 ) Metod Örnekleri ( 30 ) MouseButtons ( 1 ) MouseClick ( 1 ) MouseDown ( 1 ) Name ( 1 ) NetworkInterface ( 1 ) Node ( 2 ) Object Sınıfı ( 1 ) OleDb ( 1 ) Oledb Sınıfı ( 1 ) OleDbCommand ( 5 ) OleDbConnection ( 5 ) OleDbDataAdapter ( 2 ) OleDbDataReader ( 4 ) OpenFileDialog ( 2 ) OpenFileDialog Sınıfı ( 1 ) Panel Sınıfı ( 2 ) Parse ( 3 ) Pen ( 3 ) PictureBox ( 7 ) PictureBox Sınıfı ( 2 ) Point ( 3 ) Point Sınıfı ( 2 ) PointF ( 1 ) PrintDocument ( 3 ) PrintDocument Sınıfı ( 1 ) PrintPage ( 1 ) PrintPreviewDialog ( 2 ) Private ( 1 ) Process Sınıfı ( 2 ) ProgressBar ( 1 ) Property ( 2 ) Public ( 1 ) Queue ( 1 ) RadioButton ( 2 ) Random ( 19 ) Random Sınıfı ( 6 ) ReadKey ( 10 ) ReadLine ( 11 ) Rectangle ( 4 ) Recursive ( 1 ) Regex ( 1 ) Regex Sınıfı ( 1 ) Return ( 1 ) Reverse ( 1 ) SaveFileDialog ( 1 ) SelectedIndex ( 1 ) Semaphore ( 1 ) SendKeys Sınıfı ( 1 ) Sınfı Alan Oluşturma ( 2 ) Sınıf ( 3 ) Sınıf Miras Alma ( 1 ) Sınıf Özellik Oluşturma ( 2 ) Sınıf Özellikleri ( 33 ) SmtpClient ( 1 ) Sort ( 2 ) SortedDictionary ( 1 ) SortedList ( 1 ) SQL ( 3 ) SqlCommand ( 2 ) SqlConnection ( 2 ) SqlDataReader ( 2 ) Stack ( 1 ) Static ( 1 ) StreamReader ( 2 ) StreamReader Sınıfı ( 2 ) StreamWriter Sınıfı ( 2 ) String ( 20 ) String Sınıfı ( 20 ) string to double ( 3 ) StringBuilder Sınıfı ( 1 ) Switch ( 2 ) Switch-Case ( 5 ) Switch-Case Örnekleri ( 3 ) System.IO ( 1 ) TabControl Sınıfı ( 1 ) TabPage Sınıfı ( 1 ) Text ( 4 ) TextBox ( 21 ) TextBox Sınıfı ( 21 ) TextReader ( 3 ) TextWriter ( 3 ) This ( 1 ) Thread ( 1 ) Thread Sınıfı ( 8 ) ThreadPriority Sınıfı ( 1 ) ThreadStart Sınıfı ( 4 ) Tick ( 1 ) Timer ( 9 ) Timer Sınıfı ( 11 ) TimerTick ( 2 ) TimeSpan Sınıfı ( 1 ) Tip Dönüşüm Örnekleri ( 45 ) ToUpper ( 1 ) TreeNode ( 4 ) TreeView ( 4 ) Trim ( 2 ) Try-Catch ( 20 ) Try-Catch Örnekleri ( 38 ) UserControl ( 2 ) Veri Tabanı ( 1 ) WebBrowser Sınıfı ( 1 ) while ( 21 ) Width ( 1 ) WindowsMediaPlayer ( 1 ) Workbook ( 1 ) WPF ( 2 ) Write ( 5 ) WriteLine ( 15 ) WshShell Sınıfı ( 1 ) XML ( 2 ) XmlDocument ( 1 ) XmlNode ( 1 ) XmlTextReader ( 1 ) XmlTextWriter ( 1 )