27 Haziran 2013 Perşembe

C Sharp Uygulamalar Personelleri Sınıfı Oluşturma Sınıf Özellikleri ve AlanlarıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Personeller sınıfın oluşturma ve fields & properties ekleme. ArrayList sınıfı kullanarak sınıf nesnelerini listeleme ve saklama. Listbox ile eklenen kişileri listeleme. C sharp Overide kullanımı. Formlar arasında bağlantı kurma. ETİKETLER: c sharp field - c sharp field declaration - c sharp properties - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama - c sharp listbox - c sharp listbox ile listeleme.

UYGULAMAYI İNDİR


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///Form1.cs
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;

namespace oop_personel_listeleme
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }


    //context menü item kullanarak listeye sağ tıklayarak seçili personeli 
    //güncelleme

    private void guncelleMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (lstPersoneller.SelectedItem == null) return;

      Personeller personel = (Personeller)lstPersoneller.SelectedItem;

      Form2 güncellemeFormu = new Form2();
      güncellemeFormu.personel = personel;
      this.Hide();
      güncellemeFormu.ShowDialog();//f yi aç ve f kapanmadan burada bekle
      this.Show();

      ListeyiGoster();
      
    }

    //listeye eklenen personelleri bir arraylist içinde saklayalım

    ArrayList personelListesi = new ArrayList();

    //Kaydet butonuna tıklanınca girilen kişiyi personel listesine ve listbox ekleyalim
  
    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Personeller personel = new Personeller(txtAd.Text, txtSoyad.Text, byte.Parse(txtYas.Text));
      personelListesi.Add(personel);

      ListeyiGoster();
      KutulariTemizle();
    }

    // listeye eklenen personelleri listbox da gösterelim.

    private void ListeyiGoster()
    {
      lstPersoneller.Items.Clear();
      lstPersoneller.Items.AddRange(personelListesi.ToArray());
    }

    //Kaydet butonuna basıldıktan sonra textbox kutucuklarını temizleyelim

    private void KutulariTemizle()
    {
      foreach (Control item in groupBox1.Controls)
      {
        if (item is TextBox)
        {
          TextBox t = (TextBox)item;
          t.Clear();
        }
      }
    }

 
  }
}


  

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///Form2.cs
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace oop_personel_listeleme
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public Personeller personel= null;

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      txtAd.Text = personel.Ad;
      txtSoyad.Text = personel.Soyad;
      txtYas.Text = personel.Yas.ToString();
    }

    private void btnVazgec_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (personel != null)
      {
        personel.Ad = txtAd.Text;
        personel.Soyad = txtSoyad.Text;
        personel.Yas = byte.Parse(txtYas.Text);
        this.Close();
      }
    }

 
  }
}/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///Personeller.cs
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace oop_personel_listeleme
{
  //internal ya da public
  //internal içinde bulunduğun namesace de erişilebilir anlamındadır
  public class Personeller
  {
    //public private internal
    //private içinde bulunduğun class içinde erişilebilir
    //fields - alanlar :

    private string ad;
    private string soyad;
    private byte yas;

    //Properties - özellikler : 
    public string Ad
    {
      get { return ad; }
      set { ad = value; }
    }

    public string Soyad
    {
      get { return this.soyad; }
      set { this.soyad = value; }
    }

    public byte Yas
    {
      get { return this.yas; }
      set { this.yas = value; }
    }

    public Personeller(string isim,string soyisim,byte yasi)
    {
      //constructor 1
      this.Ad = isim;
      this.Soyad = soyisim;
      this.Yas = yasi;
    }

    public Personeller()
    {
      //constructor 2
    }

    public Personeller(Personeller personel)
    {
      //constructor 3
      this.Ad = personel.Ad;
      this.Soyad = personel.Soyad;
      this.Yas = personel.Yas;
    }

    public override string ToString()
    {
      return this.Ad + " " + this.Soyad;
    }
  }
}
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

C Sharp Uygulama İlgili Yorumlarınız :

Etiketler

Abstract Class (3) Access (2) Access Modifiers (3) Access Veri Tabanı (7) Add (1) Application (2) Array (6) Array Sınıfı (10) ArrayList (1) ArrayList Sınıfı (6) BackColor (2) Bitmap (1) Bitmap Sınıfı (7) Boolean (5) Break (4) Buton (5) Button (9) Button Sınıfı (49) Byte (1) c sharp (2) c sharp game (4) C Sharp Oyun Örnekleri (22) C sharp uygulamalar (253) C#-Form (47) C#-Game (5) C#-Konsol (9) C#-Oyun (5) CancelButton (1) Case (2) Char Sınıfı (2) Chart Sınıfı (2) CheckBox Sınıfı (1) Class (6) Class Örnekleri (42) Click Event Örnekleri (16) Click-Event (5) Color (2) Color Sınıfı (5) ColorTranslator (1) ComboBox (2) Console (4) Console Application Örnekleri (75) Console Sınıfı (25) ConsoleColor Sınıfı (6) Contextmenustrip Sınıfı (1) Control Sınıfı (4) Controls (1) Convert (2) Count (1) D'Hondt method (2) DataGridView (2) DataSet (1) DataTable (3) DateTime Sınıfı (8) Decimal (1) DialogResult (1) DialogResult Sınıfı (1) DialogResult Sınıfı (3) Dictionary Sınıfı (1) Dinamik (1) Directory (3) Dizi (2) Dizi Örnekleri (38) DllImport Örnekleri (4) DllImportAttribute Örnekleri (3) Dns Sınıfı (1) Double (2) double to string (3) Download (9) Download Console Source Codes (17) Download Form Source Codes (54) Döngü (2) Döngü Örnekleri (132) Entity (1) Error Provider (2) Event - Delegate Örnekleri (6) Event Örnekleri (3) Facade (1) File (1) FileInfo (2) FileInfo Sınıfı (2) FlatAppearance (1) Fonksiyon (2) Font Sınıfı (3) for (27) foreach (9) Form (9) Form Application Örnekleri (165) Form Kaynak Kodları İndir (44) Form Sınıfı (23) FromArgb (1) FromHtml (1) FromName (1) Function (5) Generic List (1) Generic List Sınıfı (29) Graphics (1) Graphics Sınıfı (19) GraphicsPath Sınıfı (6) GroupBox (1) GroupBox Sınıfı (10) Hashtable (1) If (7) If-Else (14) If-Else Örnekleri (122) Image Sınıfı (3) ImageList (1) ImageList Sınıfı (2) indir (9) Inheritance-Miras Örnekleri (3) Instance (1) Int (8) IPAddress (1) IPAddress Sınıfı (1) is Teriminin Kullanımı (1) Items (1) IWshShortcut Sınıfı (1) Kernel32 (1) KeyboardHook Sınıfı (1) KeyDown (1) KeyPress Event (2) Konsol Kaynak Kodları İndir (17) Kontrol (1) Label (6) Label Sınıfı (17) Length (1) List (3) ListBox (5) ListBox Sınıfı (30) Listview (3) Listviewitem (3) Load (1) Long (1) MailMessage Sınıfı (1) Match Sınıfı (1) Matematik (72) Math (2) Math Sınıfı (8) MenuStrip (1) MenuStrip Sınıfı (4) MessageBox (8) MessageBox Sınıfı (26) Method (5) Method Overiding (18) Metod (1) Metod Örnekleri (40) Name (1) Node (1) Object Sınıfı (1) OleDb (1) Oledb Sınıfı (4) OleDbCommand (7) OleDbConnection (7) OleDbDataAdapter (2) OleDbDataReader (6) OpenFileDialog Sınıfı (1) OpenFileDialog Sınıfı (2) Panel Sınıfı (2) Parse (1) Pen Sınıfı (1) PictureBox (3) PictureBox Sınıfı (7) Point Sınıfı (2) PrintDocument Sınıfı (4) PrintPreviewDialog Sınıfı (1) Private (1) Process Sınıfı (2) ProgressBar (1) ProgressBar Sınıfı (1) Property (2) Public (1) Queue Sınıfı (1) RadioButton (1) RadioButton Sınıfı (1) Random (3) Random Sınıfı (16) ReadKey (2) Rectangle (1) Rectangle Sınıfı (1) Recursive (1) Regex Sınıfı (2) Return (1) Reverse (1) SaveFileDialog Sınıfı (1) SelectedIndex (1) Semaphore (1) Semaphore Sınıfı (1) SendKeys Sınıfı (1) Sınfı Alan Oluşturma (2) Sınıf (2) Sınıf Miras Alma (1) Sınıf Özellik Oluşturma (2) Sınıf Özellikleri (40) SmtpClient Sınıfı (1) Sort (1) SortedDictionary Sınıfı (1) SortedList Sınıfı (1) SQL (5) SqlCommand (4) SqlConnection (4) SqlDataReader (4) Stack Sınıfı (1) Static (1) StreamReader Sınıfı (5) StreamWriter Sınıfı (3) String (6) String Sınıfı (28) string to double (5) StringBuilder Sınıfı (1) Switch (2) Switch-Case (4) Switch-Case Örnekleri (9) System.IO (1) TabControl Sınıfı (1) TabPage Sınıfı (1) Text (4) TextBox (11) TextBox Sınıfı (32) TextReader (2) TextReader Sınıfı (1) TextWriter (2) TextWriter Sınıfı (1) This (1) Thread Sınıfı (8) ThreadPriority Sınıfı (1) ThreadStart Sınıfı (4) Tick (1) Timer (5) Timer Sınıfı (19) TimeSpan Sınıfı (1) Tip Dönüşüm Örnekleri (55) Trafik Tescil programını indir - trafik tescil programını full indir - trafik tescil programını bedava indir (1) TreeNode (2) TreeNode Sınıfı (3) TreeView (2) TreeView Sınıfı (3) Try-Catch (7) Try-Catch Örnekleri (58) UserControl (2) Veri Tabanı (2) WebBrowser Sınıfı (1) while (6) Width (1) WindowsMediaPlayer (1) WshShell Sınıfı (1) XML Örnekleri (2) XmlDocument Sınıfı (1) XmlNode Sınıfı (1) XmlTextWriter Sınıfı (1)