10 Mayıs 2013 Cuma

C Sharp Uygulamlar Accept Cancel Butonu OluşturmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form tamam iptal butonu ataması yapma. C sharp uygulamalar forma eklenen butonlara enter tuşu ve esc tuşu özelliği atama. C sharp application accept cancel button examples.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Accept_Cancel_Button
{
  public partial class Accept_Cancel_Button : Form
  {
   
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Text = "Accept_Cancel_Button";

      //ENTER tuşuna bastığınızda form tamam butonuna basmıılmış gibi
      //işlem yapacak

      this.AcceptButton = this.buttonTamam;

      //ESC tuşuna bastığınızda form iptal butonuna basılmış gibi 
      //işlem yapacak

      this.CancelButton = this.buttonIptal;
      
      
    }

    private void buttonTamam_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //tamam butonuna basıldığında veya
      //klavyeden ENTER tuşuna basıldığında bu mesaj açılsın

      MessageBox.Show("Tamama veya enter tuşuna bastınız...");

      //yeni bir form açma örneği oluştuuralım

      //Form nesnesinsinden yeni bir form örneği oluşturalım

      Form yeniform = new Form();

      //yeni forma bir isim verelim

      yeniform.Name = "YeniForm";

      //yeni forma bir balık verelim

      yeniform.Text = "Enter veya tamam butonuna basılarak açılan yeni form";

      //yeni form görünürlüğü false yapalım

      yeniform.Visible = false;

      //açılacak formun (pencerenin) durumunu maksimum yapalım

      yeniform.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized;

      //Eğer belli bir boyutta formu açılmasını istiyorsak

      yeniform.ClientSize = new System.Drawing.Size(400, 300);


      //form diyalog penceresi olarak gösterelim

      DialogResult dlgResult = DialogResult.Cancel;

       yeniform.ShowDialog();

      //diyalog penceresinde yapılan işlem bittiğinde bu bize bir değer döner bunlar
      //Ignore,No,None,Cancel,Abort,Ok,Retry,Yes olabilir
      //bu değerlesi DialogResult nesnesini kullanarak ulaşabiliriz
      //Örneğin dönen sonuç cancel ise if içindeki mesajı versin

      if (dlgResult == DialogResult.Cancel)
      {
        //Ok butonundan oluşan,başlığı ve açıklaması olan ve hata ikonu olan bir
        //mesaj gösterelim
       
        MessageBox.Show("İşlem iptal edildi.","Hata",MessageBoxButtons.OK,
          MessageBoxIcon.Error);
      }
      else if (dlgResult == DialogResult.Yes)
      {
        //işlem sonucu ile bilgi veren bir mesaj gösterne örneği
       
        MessageBox.Show("İşlem başarı ile tamamlandı.", "Bilgi", MessageBoxButtons.OK,
          MessageBoxIcon.Information);
      }
      

    }

    private void buttonIptal_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //İptal butonuna basıldığında veya
      
      //klavyeden ESC tuşuna basıldığında bu işlemi yapacak
      
      MessageBox.Show("İptal veya esc tuşuna bastınız...");

      //Programdan çıkma işlemi this.Close() foksiyonu çağrılarak yapılır
      
      this.Close();
    }

    private void buttonOK_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //OK butonuna basıldığında bu işlemi yapacak
     
      MessageBox.Show("OK tuşuna bastınız...");
    }

    private void buttonCancel_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Cancel butonuna basıldığında bu işlemi yapacak
      
      MessageBox.Show("Cancel tuşuna bastınız...");
    }

    //Ana form oluşurken forma eklenen özellikler
    public Accept_Cancel_Button()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

  

UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme