1 Mayıs 2013 Çarşamba

C Sharp Konsol Uygulamlalar EBOB Hesaplama - OBEB HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsolda girilen iki sayının ebob unu hesaplama programı. C sharp konsolda obeb hesaplama programı. Girilen iki sayının en büyük ortak bölenlerini hesaplama. Girilen iki sayının ortak bölenlerinin en büyüğünü hesaplama.

UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Ebob_Hesaplama
{
  class Ebob_Hesaplama
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int birinciSayi;// obeb hesaplama birinci sayı

      int ikinciSayi; // obeb hesaplama ikinci sayı

      int birinci, ikinci;

      int devammi; // obeb hesaplamaya devam edilip edilmeyeğini kontrol etmek için
      
      //program kapatılmak istenmedigi surece devam etsin


      while (true)
      {
        int obebDegeri = 1;

        int bolen = 2;

        Console.WriteLine("\nOBEB i hesaplanacak birinci sayiyi giriniz <=");

        birinciSayi = int.Parse(Console.ReadLine());

        birinci = birinciSayi;


        Console.WriteLine("\nOBEB i hesaplanacak ikinci sayiyi giriniz <=");

        ikinciSayi = int.Parse(Console.ReadLine());

        ikinci = ikinciSayi;


        while (birinciSayi > 1 && ikinciSayi > 1)
        {
          //iki sayi da ayni sayiya bölünüyorsa bu sayi ortak bölendir.

          if (birinciSayi % bolen == 0 && ikinciSayi % bolen == 0)
          {
            obebDegeri = obebDegeri * bolen; //en büyük ortak bölen değeri

            birinciSayi = birinciSayi / bolen;

            ikinciSayi = ikinciSayi / bolen;
          }
          else if (birinciSayi % bolen == 0)
          {
            //Buradaki bölen sadece birinci sayının böleni, ortak bölen değil

            birinciSayi = birinciSayi / bolen;
          }
          else if (ikinciSayi % bolen == 0)
          {
            //Buradaki bölen sadece ikinci sayının böleni, ortak bölen değil

            ikinciSayi = ikinciSayi / bolen;
          }
          else
          {
            //Eğer bolen in eşit olduğu değer iki sayıyı da bölmüyorsa bolen bir artır.

            bolen++;
          }
        }


        Console.WriteLine("OBEB( " + birinci + " , " + ikinci + " ) = " + obebDegeri);


        Console.WriteLine("\n\nOBEB hesaplamaya devam etmek istiyorsaniz =>1\nObeb hesaplamadan çıkmak istiyorsanız =>0 basiniz.\n<=");

        devammi = int.Parse(Console.ReadLine());

        //Ebob hesaplamadan çıkmak için 1 e basılmışsa loop dan break komutu ile çıkılır.

        if (devammi == 0)
        {
          break;
        }
      }
    }
  }
}
/*
 * 
 * Örnek program çıktısı
 * 
 * 

OBEB i hesaplanacak birinci sayiyi giriniz <=
54

OBEB i hesaplanacak ikinci sayiyi giriniz <=
48
OBEB( 54 , 48 ) = 6


OBEB hesaplamaya devam etmek istiyorsaniz =>1
Obeb hesaplamadan çıkmak istiyorsanız =>0 basiniz.
<=
1

OBEB i hesaplanacak birinci sayiyi giriniz <=
108

OBEB i hesaplanacak ikinci sayiyi giriniz <=
96
OBEB( 108 , 96 ) = 12


OBEB hesaplamaya devam etmek istiyorsaniz =>1
Obeb hesaplamadan çıkmak istiyorsanız =>0 basiniz.
<=

 * 
 * 
 */


UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme