19 Mayıs 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Tam Ekran Yapma - ToolBar Gizleme - ToolBar Gösterme - Tam EkranKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form ekranını tam ekran yapma. C sharp form ekranını başlıksız tam ekran yapma. C sharp form ekranını toolbar gizli olarak tam ekran yapma. C sharp form ekranını toolbar gizli ve başlıksız olarak tam ekran yapma.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace c_sharp_formu_tam_ekran_yapma
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    private System.Windows.Forms.Button btnTamEkranYap;
    private System.Windows.Forms.Button btnBasliksizTamEkranYap;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern int FindWindow(string className, string windowText);
    
    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern int ShowWindow(int hwnd, int command);
    
    //window task barı gizler
    private const int HIDE = 0;
    
    //window task barı gösterir
    private const int SHOW = 1;

    private void btnTamEkranYap_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //formu tam ekran yapmak için pencere handle ını bulalım
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");
      
      //window task bar görünür
      ShowWindow(hwnd, SHOW);
      
      //Formun başlığı sabit
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;

      this.Size = new Size(SystemInformation.VirtualScreen.Width, SystemInformation.VirtualScreen.Height + this.Height - this.ClientSize.Height);
      CenterToScreen();

    }

    private void btnBasliksizTamEkranYap_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //formu tam ekran yapmak için pencereyi bul
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");

      //window task bar görünür
      ShowWindow(hwnd, SHOW);

      //formun başlığı yok
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;

      //pencereyi boyutunu tam ekran olacak şekilde ayarlayalım
      this.Size = new Size(SystemInformation.VirtualScreen.Width, SystemInformation.VirtualScreen.Height + this.Height - this.ClientSize.Height);

      //form penceresini ekranda ortalayalım
      CenterToScreen();

    }

    private void btnTamEkranYapToolbarGizli_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //form pencresini bulalım (handle)
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");

      //window task bar gizli olacak
      ShowWindow(hwnd, HIDE);

      //Formun başlığı sabit olsun
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;

      //pencereyi boyutunu tam ekran olacak şekilde ayarlayalım
      this.Size = new Size(SystemInformation.VirtualScreen.Width, SystemInformation.VirtualScreen.Height + this.Height - this.ClientSize.Height);

      //form penceresini ekranda ortalayalım
      CenterToScreen();

    }

    private void btnBasliksizTamEkranYapToolBArGizli_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ////form pencresini bulalım (handle)
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");

      //window task bar gizli olacak
      ShowWindow(hwnd, HIDE);

      //formun başlığı olmasın
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;

      //pencereyi boyutunu tam ekran olacak şekilde ayarlayalım
      this.Size = new Size(SystemInformation.VirtualScreen.Width, SystemInformation.VirtualScreen.Height + this.Height - this.ClientSize.Height);

      //form penceresini ekranda ortalayalım
      CenterToScreen();

    }

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      //form pencresini kapatırken toolbar görünmez yapılmışsa
      //masaüstünü kullanmak için tekrar görünür yapalım

      //Bu uygulama kapanırken toolbar gizli ise
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");

      //gizli olan toolbar görünür yapma 
      ShowWindow(hwnd, SHOW);
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme