14 Mayıs 2013 Salı

C Sharp Uygulamalar MailMessage Sınıfını Kullanarak Mail Gönderme UygulamasıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form mailmessage sınıfını kullanarak gmail kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak mail atma programı. MailMessage Sınıfının kullanımı ve mail atma işlemleri.

UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Net.Mail;
using System.Net;

namespace C_Sharp_Gmail_Mail_Gönderme_Programı
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private string kullanici = "";
    
    private string sifre = "";

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    
      //Notlar ve dersler dizilerini dolduralım
      
      string[] dersler = { "Matematik", "Fizik", "Kimya", "Biyoloji" };
      
      int[] notlar = { 65, 69, 99, 88 };
      
      string mesaj = "";//mesaj Gövdesine yazılacaklar
     

      //mesaj gövdesini oluşturma 
      
      for (int i = 0; i < dersler.Length; i++)
      {
        mesaj += "" + dersler[i] + " : " + notlar[i] + " 
"; } //konu oluşturma string konu = "Notlarınız"; //gönderilecek olan kişinin mail adresi string kime = "fatih.kral@gmail.com"; //Göndericini mail adresi string kimden = "fatih.kral@gmail.com"; //gönderenin ismi string isim = "Fatih"; //göndericinin kullanıcı adı kullanici = "deneme";//kendi kullanıcı adını giriniz //göndericinin şifresi sifre = "deneme";//kendi şifrenizi giriniz bool sonuc = SendMail(kimden, kime, konu, mesaj, isim); if (sonuc) { MessageBox.Show("Mail gönderme başarılı", "İşlem Başarılı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); } else { MessageBox.Show("Mail gönderme başarısız", "İşlem Başarısız", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); } } private bool SendMail(string kimden,string kime, string konu, string mesaj, string isim) { try { //meil mesaj nesnesi oluşturma MailMessage mail = new MailMessage(); mail.To.Add(kime); mail.Subject = konu; mail.From = new MailAddress(kime, isim); mail.IsBodyHtml = true; mail.Body = mesaj; SmtpClient smtp = new SmtpClient("smtp.gmail.com", 587); smtp.UseDefaultCredentials = false; smtp.EnableSsl = true; smtp.Credentials = new NetworkCredential(kullanici, sifre); smtp.Send(mail); //mail gönderme } catch (Exception) { //mesaj gönderme işlemi başarısız olursa false dön return false; } //mesaj gönderme işlemi başarılı olursa true dön return true; } } }


UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme