5 Mayıs 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Konsolda Metot Kullanarak Dört İşlem Yapan Hesap MakinesiKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsolda metot kullanarak dört işlem yapan hesap makinesi programı. Bu hesap makinesi ile toplama, çıkartma, çarpma, bölme işlemleri yapılabilir. Bu uygulamada metot kullanılarak yapılması istenen işlemler bu metotlarda yaptırılıp, sonuç değerini dönmesi bekleniyor.

UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Dort_İslem_Hesap_Makinesi_Metot
{

  class Dort_İslem_Hesap_Makinesi_Metot
  {

    //Ana Metod
    static void Main(string[] args)
    {
      //a birinci sayı

      //b ikinci sayı

      //c sonuç veya hesap makinesi işlem modu

      int a, b, c, devam = 1;

      while (devam == 1)
      {
        Console.WriteLine();

        Console.WriteLine("Yeni islem ==>");

        Console.Write("a = ");

        a = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

        Console.Write("b = ");

        b = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

        // Hesap Makinesi yaptığı işlemler. İstenirse bunlar arttırılabilir.
       
        Console.WriteLine("bolme->1,carpma->2,cıkarma->3,toplama->4, hepsi->5, yeni sayi gir->6, cıkıs->0 ");
        
        Console.Write("\n<<");

        c = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

        if (c == 0)
        {
          devam = 0;
        }

        if (c <= 5)
        {
          if (c == 2 || c == 5)
          {
            // Hesap Makinesi çarpma işlemini yapar
          
            Console.WriteLine("a * b = " + carpma(a, b));
          }

          if (c == 1 || c == 5)
          {
            // Hesap Makinesi bölme işlemini yapar
           
            Console.WriteLine("a / b = " + bolme(a, b));
          }

          if (c == 3 || c == 5)
          {
            // Hesap Makinesi çıkarma işlemini yapar
            
            Console.WriteLine("a - b = " + cikar(a, b));
          }

          //if (c == 4 || c == 5)
          //{
          //  // Hesap Makinesi toplama işlemini yapar
          //  Console.WriteLine("a + b = " + topla(a, b));
          //}

          // Bu if bloğu ile yukardaki if bloğu aynı işlemi yapar
         
          if (c == 4 || c == 5)
          {
            // Hesap Makinesi toplama işlemini yapar
            Console.WriteLine("a + b = {0}", topla(a, b));
          }
        }
      }
    }

    // Hesap Makinesi çarpma metodu
    
    private static int carpma(int a, int b) //method
    {
      // Hesap Makinesi çarpma işlemi sonucu
      
      return a * b;
    }

    // Hesap Makinesi toplama metodu
   
    private static int topla(int a, int b)
    {
      // Hesap Makinesi toplama işlemi sonucu
      
      return a + b;
    }

    // Hesap Makinesi bölme metodu
    
    private static int bolme(int a, int b)
    {
      // Hesap Makinesi bölme işlemi sonucu
     
      return a / b;
    }
   
    // Hesap Makinesi çıkarma metodu
    
    private static int cikar(int a, int b)
    {
      // Hesap Makinesi çıkarma işlemi sonucu
      
      return a - b;
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme