5 Mayıs 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Diziler Toplam Ortalama Minimum Maksimum HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsolda girilen 10 sayının toplamını hesaplama. 10 sayının ortalamasını hesaplama. Konsoldan girilen 10 sayıdan en küçük ve en yüksek olan sayıyı bulma. Diziler kullanarak minimum, maksimum, toplam ve ortalama hesaplama.

UYGULAMAYI İNDİR//10 elemanlı tam sayı dizisi oluşturulacak dizi elemanlarının aritmetik 
//ortalamasının ve maximum ve minimum değerlerini yazdıracak program


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Diziler_Ortalama_Maks_Min_Hesapla
{
  class Diziler_Ortalama_Maks_Min_Hesapla
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //on tane tam sayı giriniz

      int toplam_sayi = 10;

      int sayilarin_toplami = 0;

      int minimum = 0;

      int maksimum = 0;

      Console.WriteLine("\n " + toplam_sayi + " adet tam sayı giriniz : \n ");

      // toplam_sayi daki değer ile dizinin boyutunu belirle

      int[] dizi = new int[toplam_sayi];

      // on tane tam sayı gir. bunları dizi değişkenine kaydet

      for (int i = 0; i < toplam_sayi; i++)
      {
        //dizi tam sayı tanımlandığı için okunan değeri (okunan değer string tipindedir)
        
        // int tipine yani tam sayıya çevir

        dizi[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }

      // girilen bütün sayıları topla ve sonucu toplam değişkenine yaz

      for (int i = 0; i < toplam_sayi; i++)
      {
        sayilarin_toplami += dizi[i];
      }

      string islem = "";

      // girilen sayıları yan yana yaz

      for (int i = 0; i < toplam_sayi; i++)
      {
        islem += dizi[i];
        if (i < 9)
        {
          islem += " + ";
        }
        else
        {
          islem += " = ";
        }
      }

      minimum = dizi[0];

      maksimum = dizi[0];

      for (int i = 0; i < toplam_sayi; i++)
      {
        // dizi elemanlarının minimum olanını bul
        if (dizi[i] < minimum)
        {
          minimum = dizi[i];
        }
        // dizi elemanlarının maksimum olanını bul
        else if (dizi[i] > maksimum)
        {
          maksimum = dizi[i];
        }
      }

      // toplam sonucu console a yazdır

      Console.WriteLine( "\n Toplam = " + islem + sayilarin_toplami.ToString());
      
      // toplanan dizi elemanlarının ortalamasını hesaplayıp konsola yaz
     
      Console.WriteLine("\n Toplanan sayıların ortalaması = " + (sayilarin_toplami/toplam_sayi).ToString());
      
      // Dizi elemanlarının en büyük değere sahip olanını konsala yaz
      
      Console.WriteLine("\n Girilen maksimum değer = " + maksimum);
      
      // Dizi elemanlarının en küçük değere sahip olanını konsala yaz
      
      Console.WriteLine("\n Girilen minimum değer = " + minimum);

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

/*
 * 
 * Örnek program çıktısı
 * 
 * 

 10 adet tam sayı giriniz :

43
5
4
1
33
23
54
87
7
8

 Toplam = 43 + 5 + 4 + 1 + 33 + 23 + 54 + 87 + 7 + 8 = 265

 Toplanan sayıların ortalaması = 26

 Girilen maksimum değer = 87

 Girilen minimum değer = 1

 * 
 * 
 * 
 */


UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme