5 Mayıs 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Dikdörtgenin Alanı ve Çevresini Hesaplama Sınıf KullanarakKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsolda dikdörtgenin alanını ve çevresine hesaplama. Dörtgen sınıfı oluşturma, alan hesaplama ve çevre hesaplama metotlarını oluşturma. Dörtgen sınıfına özellikler ve metot ekleme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Dikdortgen_Ozelliklerini_Hesaplama
{
  class Dortgen
  {
    //Sadece dortgen sınıfı içinde kullanılan değişkenler ve metodlar private

    private int dortgeninEni;

    private int dortgeninBoyu;

    //dortgen sınıfı dışında kullanılacak olan metodlar public olamalıdır

    public void yaz()
    {
      Console.WriteLine("\n\n*************************\n");

      Console.WriteLine("En  :{0,5}", dortgeninEni);

      Console.WriteLine("Boy  :{0,5}", dortgeninBoyu);

      Console.WriteLine("Alan :{0,5}", dorgetninAlani());

      Console.WriteLine("Çevre :{0,5}", dortgeninCevresi());

      Console.WriteLine("\n*************************");
    }

    // dortgeninAlani metodu private olarak tanımlanmıştır. Bu sadece dortgen

    //sınıfı içinde kullanılabileceği anlamına gelir

    private int dorgetninAlani()
    {
      // dikdörtgenin en ve boyunu çarparak dörtgenin alanının hesaplama

      int Alan = dortgeninEni * dortgeninBoyu;

      return Alan;
    }

    private int dortgeninCevresi()
    {
      //dikdörtgenin çevresini hesaplama metodu:

      int cevre = 2 * (dortgeninEni + dortgeninBoyu);

      return cevre;
    }

    //dortgen sınıfı dışında olan metodlar public olamalıdır

    public void EnBoyBelirle(int en, int boy)
    {
      // Bu metot ile dörtgenin en ve boy değerleri belirleniyor

      dortgeninEni = en;
      dortgeninBoyu = boy;
    }


  }

  //Programın çalıştığı kısım

  class MainClass
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //dortgen nesnesinden bir örnek al

      Dortgen d1 = new Dortgen();

      //a:kısa kenar, b:uzun kenar

      int a = 0, b = 0;

      Console.WriteLine("Dikdörtgenin kenar uzunluklarını giriniz(a,b):");

      Console.Write("a = ");

      a = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      Console.Write("b = ");

      b = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      //bu dortgenin boyutlarını belirle

      d1.EnBoyBelirle(b, a);

      //bu dortgenin butun özellikleri yazdır

      d1.yaz();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme