12 Mayıs 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Combobox Genişliğini Seçilen Elamanın Kelime Uzunluğuna Göre AyarlamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form combobox genişliğini ayarlama. Combobox genişliğini seçilen elemanın uzunluğuna göre ayarlama.
UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_ComboBox_Genislik_Ayarlama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      //Burada combobox genişliği seçilen elemana göre değiştiriliyor

      comboBox1.Width = comboBoxGenislik(comboBox1, comboBox1.SelectedIndex);
    }

    private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      //Burada combobox genişliği seçilen elemana göre değiştiriliyor

      comboBox2.Width = comboBoxGenislik(comboBox2, comboBox2.SelectedIndex);
    }

    //Bu metot combobox genişliğinin seçilen elemana göre hesaplıyor
    //ve bu değeri geri döndürüyor

    private int comboBoxGenislik(ComboBox comboBox, int indeks)
    {
      int uzunluk = 0;
      Label etiket = new Label();
      etiket.Text = comboBox.Items[indeks].ToString();
      uzunluk = etiket.PreferredWidth;
      etiket.Dispose();
      return uzunluk + 20;//20 değeri combobox okunun genişliği
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      comboBoxDoldur();

      //burada dropdown genişliği ayarlanıyor.
      //dropdown genişliği en uzun elemana göre ayarlanıyor

      comboBox1.DropDownWidth = DropDownGenislik(comboBox1);
    }

    //burada dropdown da görünen elemanların uzunlukları hesaplanıyor
    //en uzun elemanın genişliği geri döndürülüyor.

    private int DropDownGenislik(ComboBox comboBox)
    {
      int maksimumGenislik = 0;
      int uzunluk = 0;
      Label etiket = new Label();

      foreach (var eleman in comboBox.Items)
      {
        etiket.Text = eleman.ToString();
        uzunluk = etiket.PreferredWidth;
        if (uzunluk > maksimumGenislik)
          maksimumGenislik = uzunluk;
      }

      etiket.Dispose();
      return maksimumGenislik;
    }

    //comboBox rastgele doldurma 

    private void comboBoxDoldur()
    {
      comboBox1.Items.Add("Birinci eleman genişlik uzun");
      comboBox1.Items.Add("İkinci eleman");
      comboBox1.Items.Add("Kısa");
      comboBox1.Items.Add("Rasgele eleman");
      comboBox1.Items.Add("Bu etiket kısa");
      comboBox1.Items.Add("Combobox islemler");

      for (int i = 0; i < comboBox1.Items.Count; i++)
      {
        comboBox2.Items.Add(comboBox1.Items[i]);
      }
    }
  }
}
 

UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme