11 Mayıs 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Buton Tıklanma Sayısını Hesaplama
KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) forma eklenen butonun kaç kere tıklandığını gösteren uygulama. Dinamik olarak form buton ekleme ve tıklanma olayı atama (button click event). Tıklama sayısını mesaj kutusu ile gösterme.
UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Buton_Kac_Kere_Tiklandi
{
  public partial class Buton_Kac_Kere_Tiklandi : Form
  {
    public Buton_Kac_Kere_Tiklandi()
    {
      InitializeComponent();
      InitializeMyComponent();
    }

    //global bir değişken tanımla
    int butona_kac_kez_tıklandi = 0;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Button buton = new Button(); 
      
      
      // bir tane buton örneği alarak yeni bir buton oluşturalım
      
      buton.Name = "yeni_buton"; // buton yeni_buton ismini verelim
      buton.Text = "Tıkla";  //butonun Text ine Tıkla ismini verelim

      buton.Location = new Point(22, 22); 
      
      // butonun formda yer leşim yeri olarak x=22, y=22 noktasına
      //yerleştirelim

      buton.Size = new Size(50, 50); // butonu boyutlarını ayarlayalım

      //oluşturulan butonu forma ekleyelim
      this.Controls.Add(buton);

      buton.Visible = false;// butonun görünmesini istemiyorsak visible özelliğini false yap

      buton.Visible = true;// butonun görünmesini istiyorsak visible özelliğini true yap

      // butona click event(click olayı bağlama)
      // butona tıklandığı zaman yapılacak işlemleri
      // buton_Click isimdeki metoduna yazılır.
      // bu olay olduğunda buradaki işlemler gerçekleştirilir
      
      buton.Click += new EventHandler(buton_Click);
    }

    //buton tıklandığı zaman çalışak fonksiyon
    
    private void buton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Butona tıklandığında bu method içindeki işlemler yapılacak
      // buton her tıklandığında bu metod çalışacak
      // burada değişkeni bir artır

      butona_kac_kez_tıklandi++; 
    
      //tıklanma sayısı tutmak için bu değişkeni her seferinde bir arttır
      //mesaj olarak buton kaç kere basıldığını göster.
      
      MessageBox.Show("Butona basıldı. \n toplam tıklanma sayısı = " + butona_kac_kez_tıklandi, "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
    }

    private void InitializeMyComponent()
    {
      // ana pencereyi oluştumak için gerekli olan kod.
      
      this.SuspendLayout();
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(437, 296);
      this.Name = "Buton_tiklanma_sayisi";
      this.Text = "Butona kaç kere tıklandığını hesaplama";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.ResumeLayout(false);

    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme