11 Mayıs 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamaları Alarm Programı Uygulaması
KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form uygulamalar alarm programı hazırlama. C sharp timer kullanarak alarm programı hazırlama. Formda alarm programı örneği.
UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Alarm_Programı_Yapma
{
  public partial class FormAlarm : Form
  {
    public FormAlarm()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
    {

      //tarih ve saati Text kutularında göster

      dateTimePickerTime.Value = DateTime.Now;

      //Başlangıçta alarm kapalı

      timer.Enabled = false;
      timerUyari.Enabled = false;

      //her 1000 ms'de bir alarmı kontrol etsin

      timer.Interval = 1000;
      timerUyari.Interval = 300;

      Text = "Alarm Kapalı";
    }

    private void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //alarm zamanı geldiyse alam mesajı ver yanıp sönerek uyarı ver

      if (dateTimePickerTime.Value >= DateTime.Now)
      {
        timer.Enabled = false;

        // Alarm metnini bildir

        MessageBox.Show(txtMesaj.Text,"Uyarı",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Warning);
        timerUyari.Enabled = true;
      }
    }

    private void timerUyari_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //uyarı aktif olduğunda yanıp sönme özelliğini oluşturmak
      //için arka plan rengini devamlı değiştir

      Color color = txtMesaj.ForeColor;

      txtMesaj.ForeColor = txtMesaj.BackColor;

      txtMesaj.BackColor = color;
    }

    private void btnAlarmAc_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Alarmı aktif yap

      timer.Enabled = true;

      this.Text = "Alarm Açık";
    }

    private void btnAlarmKapa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Alarmı kapat

      timerUyari.Enabled = false;

      this.Text = "Alarm Kapalı";

      //varsayılan ayarlara göra alarm görüntüsünü ayarla

      dateTimePickerTime.Value = DateTime.Now;

      txtMesaj.BackColor = Color.White;

      txtMesaj.ForeColor = Color.Black;
    }

  }
}
  

UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme