11 Mayıs 2013 Cumartesi

C Sharp Form Uygulamalar Otobus Otomasyon Programı HazırlamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form otobüs otomasyon uygulaması. Kadın erkek koltuk ayrımı yapma, görsel arayüz oturma planı kontrolü yapma. Otobüs otomasyon programı hazırlanması. Otobüs Otomasyon örnek uygulama.

UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Otobus_Otomasyonu
{
  public partial class Otobus_Otomasyon : Form
  {
    ArrayList koltuklar = new ArrayList();

    TextBox t = new TextBox();

    Form Form2 = new Form();

    Button BasılanButon;

    string[] yolcular = new string[100];

    string[] koltukcins = new string[100];

    int yolcuSayisi = 0,koltukSayisi=0;

    public Otobus_Otomasyon()
    {
      InitializeComponent();
    }
    
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Form2.ControlBox = false;
      rdoErkek.Checked = false;
      rdoBayan.Checked = false;
      t.Location = new Point(40, 40);
      Label l = new Label();
      l.Location = new Point(40,20);
      l.Text = "Koltuk Sayısı :";
      Button b = new Button();
      b.Text = "ÇİZ";
      b.Location = new Point(40,60);
      b.Click+=new EventHandler(b_Click);
      Form2.Controls.Add(t);
      Form2.Controls.Add(l);
      Form2.Controls.Add(b);
      Form2.ShowDialog();
      grpMusteri.Visible = false;
      grpYolculistesi.Visible = false;


      for (int i = 0; i < 40; i++)
      {
        yolcular[i] = "BOŞ";
      }
    }
    void b_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
      string sayi=t.Text;
      bool devam = false;

      for (int i = 0; i < sayi.Length; i++)
   {
         if (!char.IsDigit(sayi[i]))
          devam = true;
   }

      if (!devam&&sayi.Length!=0)
      {
        if (int.Parse(t.Text) <= 40 &&int.Parse(t.Text)>0)
        {
          koltukSayisi = int.Parse(t.Text);
          otobusCiz(koltukSayisi);
          Form2.Close();
          for (int i = 0; i < koltukSayisi; i++)
          {
            koltukcins[i]=" ";
          }
        }
        else
          MessageBox.Show("lütfen 40 veya 40 tan küçük sayi giriniz");
      }
      else
        MessageBox.Show("lütfen 40 veya 40 tan küçük sayi giriniz");
      
      
      t.Text = "";
    }

    void otobusCiz(int koltukSayisi)
    {
      
      int sutun = 0,b=0,satir = 0;;

      for (int i = 0; i < koltukSayisi; i++)
      {
        if (i % 4 == 0 && i != 0)
        {
          satir++;
          sutun = 0;
          b = 0;
        }
        else
          if (i % 2 == 0 && i!=0)
            b = 40;
        Button koltuk = new Button();
        koltuk.Name = i.ToString();
        koltuk.TabIndex = i;
        koltuk.TabStop = false;
        koltuk.Text = (i+1).ToString();
        koltuk.Size = new System.Drawing.Size(30, 30);
        Point p = new System.Drawing.Point(30+sutun * koltuk.Width + sutun*10+b, 30+ satir * koltuk.Height*3/2);
        koltuk.Location = p;
        koltuk.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
        koltuk.Visible = true;
        koltuk.BackColor = Color.Gray;
        koltuk.BringToFront();
        koltuk.MouseDown += new MouseEventHandler(this.koltuklarClick);
        grpbkoltuklar.Controls.Add(koltuk);
        this.AutoSize = true;
        koltuklar.Add(koltuk);
        sutun++;
      }

      satir += koltukSayisi / 8;
      grpbkoltuklar.Size = new Size(250, (int)satir * 30+ 100);
    }


    private void koltuklarClick(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
    {
      BasılanButon = (Button)sender;

      grpYolculistesi.Visible = false;
      
      grpMusteri.Visible = true;
      

    }

    private void btnTamam_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int koltukNo=int.Parse(BasılanButon.Text);
      string cinsiyet = "";


      if (rdoBayan.Checked == true)
      {
        cinsiyet = "Bayan";
        koltukcins[koltukNo] = "B";
      }
      else
        if(rdoErkek.Checked == true)
        {
          cinsiyet = "Erkek";
          koltukcins[koltukNo] = "E";
        }      BasılanButon.BackColor = Color.Red;
      BasılanButon.Enabled = false;
      yolcular[koltukNo-1]=txtAd.Text.PadRight(12,' ')+txtSoyad.Text.PadRight(12,' ')+cinsiyet.PadRight(8,' ');
      yolcuSayisi++;
      grpMusteri.Visible = false;
      txtAd.Text = "";
      txtSoyad.Text = "";
      rdoBayan.Checked = false;
      rdoErkek.Checked = false;
      this.Text = "Yolcu sayisi = " + yolcuSayisi;

    }

    private void btnIptal_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      grpMusteri.Visible = false;
      txtAd.Text = "";
      txtSoyad.Text = "";
      BasılanButon.BackColor = Color.Gray;
      BasılanButon.Enabled = true;
    }

    private void btnGoster_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lstYolculiste.Items.Clear();
      grpYolculistesi.Visible = true;
      grpYolculistesi.Location = new Point(350, 40);


      for (int i = 0; i < koltukSayisi; i++)
      {
        lstYolculiste.Items.Add((i+1)+". koltuk: \t"+yolcular[i]);
      }
    }

    private void rdoBayan_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      int koltukNo = int.Parse(BasılanButon.Text);


      if (rdoBayan.Checked == true)
      {
        koltukcins[koltukNo] = "B";
      }
      else if (rdoErkek.Checked == true)
      {
        koltukcins[koltukNo] = "E";
      }

      int a = koltukNo;

      if (koltukNo % 4 == 0)
        a--;
      if (koltukNo % 4 == 1)
        a++;
      if (koltukNo % 4 == 2)
        a--;
      if (koltukNo % 4 == 3)
        a++;

      if (koltukcins[a] == "B")
      {
        if (koltukcins[koltukNo] == "E")
        {
          MessageBox.Show("Bu koltuga sadece bayan biri oturabilir");
          btnIptal_Click(sender, e);
        }
      }
    }

    private void rdoErkek_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      rdoBayan_CheckedChanged(sender, e);
    }

  }
}
  

UYGULAMAYI İNDİR

6 yorum :

 1. Hocam yeni başladım keşke yaptığınız işlemleri anlatsaydınız daha faydalı olurdu mesela yukarıdaki ArrayList olayını anlamadım bende hata veriyo :/

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Hatayı paylaşabilir misin? Uygulamayı indirip denemelerini bunu üzerinde yapabilirsin. Anlamadığın yerleri de buradan sorabilirsin.

   Sil
  2. Fatih bey bayanın yanına erkek oturamıyor tamam ama erkeğin yanına bayan oturabiliyor yardımcı olursanız sevinirim

   Sil
  3. http://www.c-sharp-forum.com/posts/list/224856/0/1998750.html?replytag=true#4256632

   ilgili kodu düzenledim.

   Sil
 2. if (koltukcins[a] == "B")
  {
  if (koltukcins[koltukNo] == "E")
  {
  MessageBox.Show("Bu koltuga sadece bayan biri oturabilir");
  btnIptal_Click(sender, e);
  }
  }

  Bu kodun oldugu yere erkek yanına bayan oturamaz kodu yazmalısin.

  Yukaridakini benzeri gibi. Ornek kodu akşam paylaşırım.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Kod : http://www.c-sharp-forum.com/posts/list/224856/0/1998750.html?replytag=true#4256632

   Sil