9 Nisan 2013 Salı

C Sharp Uygulamalar Resmi Parçalara Bölme - Resmi Parçalara Bölme ProgramıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form Uygulamalar bir resmi küçük parçalara bölme, bitmap grafik nesnesini daha küçük parçalara bölme, c sharp uygulamalar resmi parçalara bölme, c# uygulamalar resmi parçalara bölme, c sharp uygulamaları grafik nesnesini kullanarak resmi parçalara bölme, c sharp uygulamalar resmi parçalara ayırma örnekler.
UYGULAMAYI İNDİR
//parçaları ayırdığımız resimlerin her parçasını image olarak bir generic list içinde saklayalım

List< image > parcaResimler = new List< image >();

Bitmap resim;

Graphics gr = null;

Image alinanResim = Image.FromFile(@"C:\alinan.jpg");


// Bölmek istediğimiz resmi kaç sütuna ayıracağımızı girelim

int sutunSayisi = 2;


//Bölmek istediğimiz resmi kaç satıra ayırcağımızı girelim

int satirSayisi = 5;

int x = 0;

int y = 0;


// for döngüsünü kullanarak resmi parçalara ayırmaya başlayalım


for (int i = 0; i < satirSayisi; i++)
{

  for (int k = 0; k < sutunSayisi; k++)
  {

    Rectangle seçili_alan = new Rectangle(x, y, alinanResim.Width / sutunSayisi, alinanResim.Height / satirSayisi);

    //Seçili alan büyüklüğünde bir Bitmap oluştur

    resim = new Bitmap(seçili_alan.Width, seçili_alan.Height);

    //Bu Bitmap için grafik nesnesi oluştur

    gr = Graphics.FromImage(resim);

    //Picture Box içindeki resmi yeni resmin 0,0 noktasına çiz

    gr.DrawImage(alinanResim, 0, 0, seçili_alan, GraphicsUnit.Pixel);

    //Yeni resmi parcaResimler içine image olarak kaydet

    parcaResimler.Add(resim);

    x += alinanResim.Width / sutunSayisi;

  }

  y += alinanResim.Height / satirSayisi;

  x = 0;
}

//grafik nesnesini sonlandır

gr.Dispose();


UYGULAMAYI İNDİR

Etiketler

Abstract Class (3) Access (2) Access Modifiers (3) Access Veri Tabanı (4) Add (1) Application (2) Array (27) Array Sınıfı (7) ArrayList (3) ArrayList Sınıfı (4) BackColor (3) Bitmap (7) Bitmap Sınıfı (2) Boolean (10) Break (4) Brush (1) Buton (6) Button (20) Button Sınıfı (36) Byte (1) c sharp (2) c sharp game (2) C Sharp Oyun Örnekleri (7) C sharp uygulamalar (191) C#-Form (83) C#-Game (16) C#-Konsol (19) C#-Oyun (16) CancelButton (1) Case (2) Char (3) Chart (2) CheckBox (1) Class (11) Class Örnekleri (29) Click (3) Click Event Örnekleri (12) Click-Event (9) Color (6) Color Sınıfı (2) ColorTranslator (1) ComboBox (2) Console (20) Console Application Örnekleri (60) Console Sınıfı (21) ConsoleColor Sınıfı (5) Contextmenustrip Sınıfı (1) Control Sınıfı (2) Controls (1) Convert (9) Count (1) DataGridView (2) DataSet (1) DataTable (3) DateTime (1) DateTime Sınıfı (6) Decimal (1) DialogResult (5) Dictionary (1) Dinamik (1) Directory (2) Dizi (22) Dizi Örnekleri (24) DllImport (1) DllImport Örnekleri (4) DllImportAttribute (1) DllImportAttribute Örnekleri (2) Dns (1) Double (5) double to string (2) DoubleClick (1) Download (84) Download Form Source Codes (71) Döngü (34) Döngü Örnekleri (93) Entity (1) Enum (1) Error Provider (2) Event - Delegate Örnekleri (4) Event Örnekleri (3) Facade (1) File (1) FileInfo (3) FlatAppearance (1) Float (4) Fonksiyon (9) Font (4) for (53) foreach (12) Form (15) Form Application Örnekleri (120) Form Kaynak Kodları İndir (55) Form Sınıfı (14) FormClosing (1) FormLoad (1) FromArgb (1) FromHtml (1) FromName (1) Function (6) Generic List (13) Generic List Sınıfı (18) Graphics (14) Graphics Sınıfı (3) GraphicsPath Sınıfı (6) GraphicsUnit (1) GroupBox (4) GroupBox Sınıfı (5) Hashtable (1) If (38) If-Else (47) If-Else Örnekleri (88) Image (3) ImageList (3) Inheritance-Miras Örnekleri (3) Instance (1) Int (28) IPAddress (2) IsDigit (2) IsLetter (3) IsNullOrEmpty (1) IsNumber (1) IsWhiteSpace (1) Items (1) IWshShortcut Sınıfı (1) indir (85) is Teriminin Kullanımı (1) Kernel32 (1) KeyboardHook Sınıfı (1) KeyChar (3) KeyDown (2) KeyEventHandler (1) KeyPress (4) KeyPress Event (1) Keys (1) KeyUp (1) Konsol Kaynak Kodları İndir (2) Kontrol (1) Label (15) Label Sınıfı (9) Length (1) List (3) ListBox (13) ListBox Sınıfı (21) Listview (3) Listviewitem (3) Load (1) Long (1) MailMessage (1) Match (1) Matematik (65) Math (2) Math Sınıfı (5) MenuStrip (2) MenuStrip Sınıfı (2) MessageBox (19) MessageBox Sınıfı (14) Method (15) Method Overiding (16) Metod (1) Metod Örnekleri (30) MouseButtons (1) MouseClick (1) MouseDown (1) Name (1) NetworkInterface (1) Node (2) Object Sınıfı (1) OleDb (1) Oledb Sınıfı (1) OleDbCommand (5) OleDbConnection (5) OleDbDataAdapter (2) OleDbDataReader (4) OpenFileDialog (2) OpenFileDialog Sınıfı (1) Panel Sınıfı (2) Parse (3) Pen (3) PictureBox (7) PictureBox Sınıfı (2) Point (3) Point Sınıfı (2) PointF (1) PrintDocument (3) PrintDocument Sınıfı (1) PrintPage (1) PrintPreviewDialog (2) Private (1) Process Sınıfı (2) ProgressBar (1) Property (2) Public (1) Queue (1) RadioButton (2) Random (19) Random Sınıfı (6) ReadKey (10) ReadLine (11) Rectangle (4) Recursive (1) Regex (1) Regex Sınıfı (1) Return (1) Reverse (1) SaveFileDialog (1) SelectedIndex (1) Semaphore (1) SendKeys Sınıfı (1) Sınfı Alan Oluşturma (2) Sınıf (3) Sınıf Miras Alma (1) Sınıf Özellik Oluşturma (2) Sınıf Özellikleri (33) SmtpClient (1) Sort (2) SortedDictionary (1) SortedList (1) SQL (3) SqlCommand (2) SqlConnection (2) SqlDataReader (2) Stack (1) Static (1) StreamReader (2) StreamReader Sınıfı (2) StreamWriter Sınıfı (2) String (20) String Sınıfı (20) string to double (3) StringBuilder Sınıfı (1) Switch (2) Switch-Case (5) Switch-Case Örnekleri (3) System.IO (1) TabControl Sınıfı (1) TabPage Sınıfı (1) Text (4) TextBox (21) TextBox Sınıfı (21) TextReader (3) TextWriter (3) This (1) Thread (1) Thread Sınıfı (8) ThreadPriority Sınıfı (1) ThreadStart Sınıfı (4) Tick (1) Timer (9) Timer Sınıfı (11) TimerTick (2) TimeSpan Sınıfı (1) Tip Dönüşüm Örnekleri (45) ToUpper (1) TreeNode (4) TreeView (4) Trim (2) Try-Catch (20) Try-Catch Örnekleri (38) UserControl (2) Veri Tabanı (1) WebBrowser Sınıfı (1) while (21) Width (1) WindowsMediaPlayer (1) WPF (2) Write (5) WriteLine (15) WshShell Sınıfı (1) XML (2) XmlDocument (1) XmlNode (1) XmlTextReader (1) XmlTextWriter (1)