3 Nisan 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamaları Matris Transpoz Alma Matris Çarpımı Hesaplama Matris OluşturmaKONU : C Sharp Uygulamaları : C Sharp Konsol Uygulamalar Matris oluşturma,c sharp matrisin transpozunu hesaplama, c sharp iki matrisin çarpımını hesaplama.UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Matris_Carpimi_Matris_Transpoz_Hesaplama
{
  class Matris_Carpimi_Matris_Transpoz_Hesaplama
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      matrisTranpozunuAl();

      matrisCarpmaYap();

      Console.ReadKey();
    }

    public static void matrisTranpozunuAl()
    {
      Console.WriteLine("A matrisinin satir sayisini giriniz : ");

      int satirA = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("A matrisinin sutun sayisini giriniz : ");

      int sutunA = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      int[,] A = new int[satirA, sutunA];

      for (int i = 0; i < satirA; i++)
      {
        for (int j = 0; j < sutunA; j++)
        {
          Console.Write("\n A[" + (i + 1) + "][" + (j + 1) + "] = ");

          A[i, j] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        }
      }


      for (int i = 0; i < satirA; ++i)
      {
        for (int j = 0; j < sutunA; ++j)
          Console.Write(A[j, i] + " ");
        Console.WriteLine();
      }
    }


    public static void matrisCarpmaYap()
    {
      Console.WriteLine("A matrisinin satir sayisini giriniz : ");

      int satirA = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("A matrisinin sutun sayisini giriniz : ");

      int sutunA = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      int[,] A = new int[satirA, sutunA];

      for (int i = 0; i < satirA; i++)
      {
        for (int j = 0; j < sutunA; j++)
        {
          Console.Write("\n A[" + (i + 1) + "][" + (j + 1) + "] = ");

          A[i, j] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        }
      }

      int satirB;
      do
      {
        Console.WriteLine("B matrisinin satir sayisini giriniz : ");

        satirB = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        if (sutunA == satirB)
          break;

      } while (true);

      Console.WriteLine("B matrisinin sutun sayisini giriniz : ");

      int sutunB = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


      int[,] B = new int[satirB, sutunB];

      int[,] C = new int[satirA, sutunB];

      for (int i = 0; i < satirB; i++)
      {
        for (int j = 0; j < sutunB; j++)
        {
          Console.Write("\n B[" + (i + 1) + "][" + (j + 1) + "] = ");

          B[i, j] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        }
      }      for (int i = 0; i < satirA; i++)
      {
        for (int j = 0; j < sutunB; j++)
        {
          C[i, j] = 0;
        }
      }


      for (int i = 0; i < satirA; i++)
      {
        for (int j = 0; j < sutunA; j++)
        {
          for (int k = 0; k < sutunB; k++)
          {
            C[i, k] += A[i, j] * B[j, k];
          }
        }
      }
      Console.WriteLine("\n\n\n\n");      for (int i = 0; i < satirA; i++)
      {
        for (int j = 0; j < sutunB; j++)
        {
          Console.WriteLine("C[" + Convert.ToInt32(i + 1) + "][" + Convert.ToInt32(j + 1) + "]=\t" + C[i, j]);
        }
      }
    }
  }
}


/*
 * 
 * 
A matrisinin satir sayisini giriniz :
3
A matrisinin sutun sayisini giriniz :
3

 A[1][1] = 1

 A[1][2] = 2

 A[1][3] = 3

 A[2][1] = 4

 A[2][2] = 5

 A[2][3] = 6

 A[3][1] = 1

 A[3][2] = 2

 A[3][3] = 3
1 4 1
2 5 2
3 6 3
A matrisinin satir sayisini giriniz :

 * 
 */


UYGULAMAYI İNDİR

Etiketler

Abstract Class ( 3 ) Access ( 2 ) Access Modifiers ( 3 ) Access Veri Tabanı ( 4 ) Add ( 1 ) Application ( 3 ) Array ( 27 ) Array Sınıfı ( 7 ) ArrayList ( 3 ) ArrayList Sınıfı ( 4 ) BackColor ( 3 ) Bitmap ( 7 ) Bitmap Sınıfı ( 2 ) Boolean ( 10 ) Break ( 4 ) Brush ( 1 ) Buton ( 6 ) Button ( 20 ) Button Sınıfı ( 36 ) Byte ( 1 ) c sharp ( 2 ) c sharp game ( 2 ) C Sharp Oyun Örnekleri ( 7 ) C sharp uygulamalar ( 191 ) C#-Form ( 84 ) C#-Game ( 17 ) C#-Konsol ( 20 ) C#-Oyun ( 16 ) CancelButton ( 1 ) Case ( 2 ) Char ( 3 ) Chart ( 2 ) CheckBox ( 1 ) Class ( 11 ) Class Örnekleri ( 29 ) Click ( 3 ) Click Event Örnekleri ( 12 ) Click-Event ( 9 ) Color ( 6 ) Color Sınıfı ( 2 ) ColorTranslator ( 1 ) ComboBox ( 2 ) Console ( 21 ) Console Application Örnekleri ( 60 ) Console Sınıfı ( 21 ) ConsoleColor Sınıfı ( 5 ) Contextmenustrip Sınıfı ( 1 ) Control Sınıfı ( 2 ) Controls ( 1 ) Convert ( 9 ) Count ( 1 ) DataGridView ( 2 ) DataSet ( 1 ) DataTable ( 3 ) DateTime ( 1 ) DateTime Sınıfı ( 6 ) Decimal ( 1 ) DialogResult ( 5 ) Dictionary ( 1 ) Dinamik ( 1 ) Directory ( 2 ) Dizi ( 22 ) Dizi Örnekleri ( 24 ) DllImport ( 1 ) DllImport Örnekleri ( 4 ) DllImportAttribute ( 1 ) DllImportAttribute Örnekleri ( 2 ) Dns ( 1 ) Double ( 5 ) double to string ( 2 ) DoubleClick ( 1 ) Download ( 89 ) Download Form Source Codes ( 72 ) Döngü ( 34 ) Döngü Örnekleri ( 93 ) Entity ( 1 ) Enum ( 1 ) Error Provider ( 2 ) Event - Delegate Örnekleri ( 4 ) Event Örnekleri ( 3 ) Excel ( 1 ) Facade ( 1 ) File ( 1 ) FileInfo ( 3 ) FlatAppearance ( 1 ) Float ( 4 ) Fonksiyon ( 9 ) Font ( 4 ) for ( 53 ) foreach ( 13 ) Form ( 15 ) Form Application Örnekleri ( 120 ) Form Kaynak Kodları İndir ( 55 ) Form Sınıfı ( 14 ) FormClosing ( 1 ) FormLoad ( 1 ) FromArgb ( 1 ) FromHtml ( 1 ) FromName ( 1 ) Function ( 6 ) Generic List ( 13 ) Generic List Sınıfı ( 18 ) Graphics ( 14 ) Graphics Sınıfı ( 3 ) GraphicsPath Sınıfı ( 6 ) GraphicsUnit ( 1 ) GroupBox ( 4 ) GroupBox Sınıfı ( 5 ) Hashtable ( 1 ) If ( 38 ) If-Else ( 47 ) If-Else Örnekleri ( 88 ) Image ( 3 ) ImageList ( 3 ) Inheritance-Miras Örnekleri ( 3 ) Instance ( 1 ) Int ( 28 ) IPAddress ( 2 ) IsDigit ( 2 ) IsLetter ( 3 ) IsNullOrEmpty ( 1 ) IsNumber ( 1 ) IsWhiteSpace ( 1 ) Items ( 1 ) IWshShortcut Sınıfı ( 1 ) indir ( 90 ) is Teriminin Kullanımı ( 1 ) Kernel32 ( 1 ) KeyboardHook Sınıfı ( 1 ) KeyChar ( 3 ) KeyDown ( 2 ) KeyEventHandler ( 1 ) KeyPress ( 4 ) KeyPress Event ( 1 ) Keys ( 1 ) KeyUp ( 1 ) Konsol Kaynak Kodları İndir ( 2 ) Kontrol ( 1 ) Label ( 15 ) Label Sınıfı ( 9 ) Length ( 1 ) List ( 3 ) ListBox ( 13 ) ListBox Sınıfı ( 21 ) Listview ( 3 ) Listviewitem ( 3 ) Load ( 1 ) Long ( 1 ) MailMessage ( 1 ) Match ( 1 ) Matematik ( 65 ) Math ( 2 ) Math Sınıfı ( 5 ) MenuStrip ( 2 ) MenuStrip Sınıfı ( 2 ) MessageBox ( 19 ) MessageBox Sınıfı ( 14 ) Method ( 15 ) Method Overiding ( 16 ) Metod ( 1 ) Metod Örnekleri ( 30 ) MouseButtons ( 1 ) MouseClick ( 1 ) MouseDown ( 1 ) Name ( 1 ) NetworkInterface ( 1 ) Node ( 2 ) Object Sınıfı ( 1 ) OleDb ( 1 ) Oledb Sınıfı ( 1 ) OleDbCommand ( 5 ) OleDbConnection ( 5 ) OleDbDataAdapter ( 2 ) OleDbDataReader ( 4 ) OpenFileDialog ( 2 ) OpenFileDialog Sınıfı ( 1 ) Panel Sınıfı ( 2 ) Parse ( 3 ) Pen ( 3 ) PictureBox ( 7 ) PictureBox Sınıfı ( 2 ) Point ( 3 ) Point Sınıfı ( 2 ) PointF ( 1 ) PrintDocument ( 3 ) PrintDocument Sınıfı ( 1 ) PrintPage ( 1 ) PrintPreviewDialog ( 2 ) Private ( 1 ) Process Sınıfı ( 2 ) ProgressBar ( 1 ) Property ( 2 ) Public ( 1 ) Queue ( 1 ) RadioButton ( 2 ) Random ( 19 ) Random Sınıfı ( 6 ) ReadKey ( 10 ) ReadLine ( 11 ) Rectangle ( 4 ) Recursive ( 1 ) Regex ( 1 ) Regex Sınıfı ( 1 ) Return ( 1 ) Reverse ( 1 ) SaveFileDialog ( 1 ) SelectedIndex ( 1 ) Semaphore ( 1 ) SendKeys Sınıfı ( 1 ) Sınfı Alan Oluşturma ( 2 ) Sınıf ( 3 ) Sınıf Miras Alma ( 1 ) Sınıf Özellik Oluşturma ( 2 ) Sınıf Özellikleri ( 33 ) SmtpClient ( 1 ) Sort ( 2 ) SortedDictionary ( 1 ) SortedList ( 1 ) SQL ( 3 ) SqlCommand ( 2 ) SqlConnection ( 2 ) SqlDataReader ( 2 ) Stack ( 1 ) Static ( 1 ) StreamReader ( 2 ) StreamReader Sınıfı ( 2 ) StreamWriter Sınıfı ( 2 ) String ( 20 ) String Sınıfı ( 20 ) string to double ( 3 ) StringBuilder Sınıfı ( 1 ) Switch ( 2 ) Switch-Case ( 5 ) Switch-Case Örnekleri ( 3 ) System.IO ( 1 ) TabControl Sınıfı ( 1 ) TabPage Sınıfı ( 1 ) Text ( 4 ) TextBox ( 21 ) TextBox Sınıfı ( 21 ) TextReader ( 3 ) TextWriter ( 3 ) This ( 1 ) Thread ( 1 ) Thread Sınıfı ( 8 ) ThreadPriority Sınıfı ( 1 ) ThreadStart Sınıfı ( 4 ) Tick ( 1 ) Timer ( 9 ) Timer Sınıfı ( 11 ) TimerTick ( 2 ) TimeSpan Sınıfı ( 1 ) Tip Dönüşüm Örnekleri ( 45 ) ToUpper ( 1 ) TreeNode ( 4 ) TreeView ( 4 ) Trim ( 2 ) Try-Catch ( 20 ) Try-Catch Örnekleri ( 38 ) UserControl ( 2 ) Veri Tabanı ( 1 ) WebBrowser Sınıfı ( 1 ) while ( 21 ) Width ( 1 ) WindowsMediaPlayer ( 1 ) Workbook ( 1 ) WPF ( 2 ) Write ( 5 ) WriteLine ( 15 ) WshShell Sınıfı ( 1 ) XML ( 2 ) XmlDocument ( 1 ) XmlNode ( 1 ) XmlTextReader ( 1 ) XmlTextWriter ( 1 )