3 Nisan 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamaları Matris Transpoz Alma Matris Çarpımı Hesaplama Matris OluşturmaKONU : C Sharp Uygulamaları : C Sharp Konsol Uygulamalar Matris oluşturma,c sharp matrisin transpozunu hesaplama, c sharp iki matrisin çarpımını hesaplama.UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Matris_Carpimi_Matris_Transpoz_Hesaplama
{
  class Matris_Carpimi_Matris_Transpoz_Hesaplama
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      matrisTranpozunuAl();

      matrisCarpmaYap();

      Console.ReadKey();
    }

    public static void matrisTranpozunuAl()
    {
      Console.WriteLine("A matrisinin satir sayisini giriniz : ");

      int satirA = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("A matrisinin sutun sayisini giriniz : ");

      int sutunA = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      int[,] A = new int[satirA, sutunA];

      for (int i = 0; i < satirA; i++)
      {
        for (int j = 0; j < sutunA; j++)
        {
          Console.Write("\n A[" + (i + 1) + "][" + (j + 1) + "] = ");

          A[i, j] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        }
      }


      for (int i = 0; i < satirA; ++i)
      {
        for (int j = 0; j < sutunA; ++j)
          Console.Write(A[j, i] + " ");
        Console.WriteLine();
      }
    }


    public static void matrisCarpmaYap()
    {
      Console.WriteLine("A matrisinin satir sayisini giriniz : ");

      int satirA = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("A matrisinin sutun sayisini giriniz : ");

      int sutunA = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      int[,] A = new int[satirA, sutunA];

      for (int i = 0; i < satirA; i++)
      {
        for (int j = 0; j < sutunA; j++)
        {
          Console.Write("\n A[" + (i + 1) + "][" + (j + 1) + "] = ");

          A[i, j] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        }
      }

      int satirB;
      do
      {
        Console.WriteLine("B matrisinin satir sayisini giriniz : ");

        satirB = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        if (sutunA == satirB)
          break;

      } while (true);

      Console.WriteLine("B matrisinin sutun sayisini giriniz : ");

      int sutunB = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


      int[,] B = new int[satirB, sutunB];

      int[,] C = new int[satirA, sutunB];

      for (int i = 0; i < satirB; i++)
      {
        for (int j = 0; j < sutunB; j++)
        {
          Console.Write("\n B[" + (i + 1) + "][" + (j + 1) + "] = ");

          B[i, j] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        }
      }      for (int i = 0; i < satirA; i++)
      {
        for (int j = 0; j < sutunB; j++)
        {
          C[i, j] = 0;
        }
      }


      for (int i = 0; i < satirA; i++)
      {
        for (int j = 0; j < sutunA; j++)
        {
          for (int k = 0; k < sutunB; k++)
          {
            C[i, k] += A[i, j] * B[j, k];
          }
        }
      }
      Console.WriteLine("\n\n\n\n");      for (int i = 0; i < satirA; i++)
      {
        for (int j = 0; j < sutunB; j++)
        {
          Console.WriteLine("C[" + Convert.ToInt32(i + 1) + "][" + Convert.ToInt32(j + 1) + "]=\t" + C[i, j]);
        }
      }
    }
  }
}


/*
 * 
 * 
A matrisinin satir sayisini giriniz :
3
A matrisinin sutun sayisini giriniz :
3

 A[1][1] = 1

 A[1][2] = 2

 A[1][3] = 3

 A[2][1] = 4

 A[2][2] = 5

 A[2][3] = 6

 A[3][1] = 1

 A[3][2] = 2

 A[3][3] = 3
1 4 1
2 5 2
3 6 3
A matrisinin satir sayisini giriniz :

 * 
 */


UYGULAMAYI İNDİR

Etiketler

Abstract Class (3) Access (2) Access Modifiers (3) Access Veri Tabanı (4) Add (1) Application (2) Array (27) Array Sınıfı (7) ArrayList (3) ArrayList Sınıfı (4) BackColor (3) Bitmap (7) Bitmap Sınıfı (2) Boolean (10) Break (4) Brush (1) Buton (6) Button (20) Button Sınıfı (36) Byte (1) c sharp (2) c sharp game (2) C Sharp Oyun Örnekleri (7) C sharp uygulamalar (191) C#-Form (83) C#-Game (16) C#-Konsol (19) C#-Oyun (16) CancelButton (1) Case (2) Char (3) Chart (2) CheckBox (1) Class (11) Class Örnekleri (29) Click (3) Click Event Örnekleri (12) Click-Event (9) Color (6) Color Sınıfı (2) ColorTranslator (1) ComboBox (2) Console (20) Console Application Örnekleri (60) Console Sınıfı (21) ConsoleColor Sınıfı (5) Contextmenustrip Sınıfı (1) Control Sınıfı (2) Controls (1) Convert (9) Count (1) DataGridView (2) DataSet (1) DataTable (3) DateTime (1) DateTime Sınıfı (6) Decimal (1) DialogResult (5) Dictionary (1) Dinamik (1) Directory (2) Dizi (22) Dizi Örnekleri (24) DllImport (1) DllImport Örnekleri (4) DllImportAttribute (1) DllImportAttribute Örnekleri (2) Dns (1) Double (5) double to string (2) DoubleClick (1) Download (84) Download Form Source Codes (71) Döngü (34) Döngü Örnekleri (93) Entity (1) Enum (1) Error Provider (2) Event - Delegate Örnekleri (4) Event Örnekleri (3) Facade (1) File (1) FileInfo (3) FlatAppearance (1) Float (4) Fonksiyon (9) Font (4) for (53) foreach (12) Form (15) Form Application Örnekleri (120) Form Kaynak Kodları İndir (55) Form Sınıfı (14) FormClosing (1) FormLoad (1) FromArgb (1) FromHtml (1) FromName (1) Function (6) Generic List (13) Generic List Sınıfı (18) Graphics (14) Graphics Sınıfı (3) GraphicsPath Sınıfı (6) GraphicsUnit (1) GroupBox (4) GroupBox Sınıfı (5) Hashtable (1) If (38) If-Else (47) If-Else Örnekleri (88) Image (3) ImageList (3) Inheritance-Miras Örnekleri (3) Instance (1) Int (28) IPAddress (2) IsDigit (2) IsLetter (3) IsNullOrEmpty (1) IsNumber (1) IsWhiteSpace (1) Items (1) IWshShortcut Sınıfı (1) indir (85) is Teriminin Kullanımı (1) Kernel32 (1) KeyboardHook Sınıfı (1) KeyChar (3) KeyDown (2) KeyEventHandler (1) KeyPress (4) KeyPress Event (1) Keys (1) KeyUp (1) Konsol Kaynak Kodları İndir (2) Kontrol (1) Label (15) Label Sınıfı (9) Length (1) List (3) ListBox (13) ListBox Sınıfı (21) Listview (3) Listviewitem (3) Load (1) Long (1) MailMessage (1) Match (1) Matematik (65) Math (2) Math Sınıfı (5) MenuStrip (2) MenuStrip Sınıfı (2) MessageBox (19) MessageBox Sınıfı (14) Method (15) Method Overiding (16) Metod (1) Metod Örnekleri (30) MouseButtons (1) MouseClick (1) MouseDown (1) Name (1) NetworkInterface (1) Node (2) Object Sınıfı (1) OleDb (1) Oledb Sınıfı (1) OleDbCommand (5) OleDbConnection (5) OleDbDataAdapter (2) OleDbDataReader (4) OpenFileDialog (2) OpenFileDialog Sınıfı (1) Panel Sınıfı (2) Parse (3) Pen (3) PictureBox (7) PictureBox Sınıfı (2) Point (3) Point Sınıfı (2) PointF (1) PrintDocument (3) PrintDocument Sınıfı (1) PrintPage (1) PrintPreviewDialog (2) Private (1) Process Sınıfı (2) ProgressBar (1) Property (2) Public (1) Queue (1) RadioButton (2) Random (19) Random Sınıfı (6) ReadKey (10) ReadLine (11) Rectangle (4) Recursive (1) Regex (1) Regex Sınıfı (1) Return (1) Reverse (1) SaveFileDialog (1) SelectedIndex (1) Semaphore (1) SendKeys Sınıfı (1) Sınfı Alan Oluşturma (2) Sınıf (3) Sınıf Miras Alma (1) Sınıf Özellik Oluşturma (2) Sınıf Özellikleri (33) SmtpClient (1) Sort (2) SortedDictionary (1) SortedList (1) SQL (3) SqlCommand (2) SqlConnection (2) SqlDataReader (2) Stack (1) Static (1) StreamReader (2) StreamReader Sınıfı (2) StreamWriter Sınıfı (2) String (20) String Sınıfı (20) string to double (3) StringBuilder Sınıfı (1) Switch (2) Switch-Case (5) Switch-Case Örnekleri (3) System.IO (1) TabControl Sınıfı (1) TabPage Sınıfı (1) Text (4) TextBox (21) TextBox Sınıfı (21) TextReader (3) TextWriter (3) This (1) Thread (1) Thread Sınıfı (8) ThreadPriority Sınıfı (1) ThreadStart Sınıfı (4) Tick (1) Timer (9) Timer Sınıfı (11) TimerTick (2) TimeSpan Sınıfı (1) Tip Dönüşüm Örnekleri (45) ToUpper (1) TreeNode (4) TreeView (4) Trim (2) Try-Catch (20) Try-Catch Örnekleri (38) UserControl (2) Veri Tabanı (1) WebBrowser Sınıfı (1) while (21) Width (1) WindowsMediaPlayer (1) WPF (2) Write (5) WriteLine (15) WshShell Sınıfı (1) XML (2) XmlDocument (1) XmlNode (1) XmlTextReader (1) XmlTextWriter (1)