18 Ocak 2014 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Girilen Karakterlerin Sayı Olup Olmadığını Kontrol EtmeKONU : C Sharp Uygulamaları : Konsol Uygulamalar Konsol ekranında girilen bir değerin sayı olup olmadığını kontrol eden kontrol metodu.
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Metot_Girilen_Deger_Sayi_Mi
{
  class Metot_Girilen_Deger_Sayi_Mi
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Bir sayi girininiz");
      
      // Girilen karakter veya karakterleri 'girilen' string değişkenine kaydet

      string girilen = Console.ReadLine();

      // bu metod ile 'girilen' değişkenindeki karakterler for döngüsü ile

      // teker teker dönülerek karakterin sayi olup olmadığını kontrol eder

      bool durum = sayiMi_for(girilen);

      if (durum)
        Console.WriteLine("\nGirilen değer bir sayıdır");
      else
        Console.WriteLine("\nGirilen değer bir sayı değildir");


      Console.WriteLine("\nBir sayi girininiz");

      // Girilen karakter veya karakterleri 'girilen' string değişkenine kaydet

      girilen = Console.ReadLine();


      // bu metod ile 'girilen' değişkenindeki karakterler int.parse() metodu ile

      // sayıya çevrilir. Eğer bu değer sayı ise hata vermes sonraki adıma devam eder

      // Eğer sayı değilse hata veri ve try - catch kontrolünün catch kısmına atlar 

      durum = sayiMi_try(girilen);

      if (durum)
        Console.WriteLine("\nGirilen değer bir sayıdır");
      else
        Console.WriteLine("\nGirilen değer bir sayı değildir");


      Console.ReadKey();


      /*
       * Programın çıktısı:
       * 
      Bir sayi girininiz
      342143

      Girilen değer bir sayıdır

      Bir sayi girininiz
      32412r3

      Girilen değer bir sayı değildir
      */

    }
    static bool sayiMi_for(string a)
    { 
      bool sonuc=true;
      for (int i = 0; i < a.Length; i++)
        if (!char.IsDigit(a[i]))
          sonuc = false;   //Eğer karakter sayı değilse false döner

      return sonuc;
    
    }

    static bool sayiMi_try(string deger)
    {
      try
      {
        int.Parse(deger);// deger değişkeni int tipine dönüştürür.
        // Dönüşüm başarılı ise aşağıdaki kodu tamamlayıp catch kısmına girmeden
        // try - catch bloğundan çıkar
        // Dönüştüremezse try ın catch kısmına atlar
        return true; //Eğer deger sayı ise true döner

      }
      catch (Exception)
      {
        return false; //Eğer deger sayı değilse false döner
      }
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme